Wacław Panek – 50 lat pracy twórczej niespokojnej duszy

W tym roku Wacław Panek, muzykolog, autor sztuk teatralnych, podręczników szkolnych, dziennikarz, mieszkaniec Wołomina, obchodzi 50 lecie swojej pracy twórczej. Z tej okazji wznowione zostało ?Obserwatorium Muzyczne Wacława Panka? –  drugie uzupełnione wydanie.Wacław Panek mieszka w Wołominie od ponad 42 lat, niewiele krócej niż trwa jego twórcza praca…
?Było to dawno. Z nazwiskiem Wacława Panka zetknąłem się po raz pierwszy, gdy ja dyrektorowałem telewizyjnej rozrywce, on zaś kąśliwie moje poczynania recenzował w ?Ruchu Muzycznym?. Kąśliwie, ale często dosyć trafnie? – tymi słowami Witolda Fillera rozpoczyna się Obserwatorium.
?Wacław Panek jest tzw. niespokojną duszą. Jego bardzo różnorodna twórczość wynika z temperamentu autora i szerokich zainteresowań ? czytamy we wstępie do ?Obserwatorium? przygotowanym przez Alfreda Znamierowskiego.
Trudno w krótkim tekście stworzonym na potrzeby artykułu prasowego przedstawić 50 lat z pracy aktywnego człowieka ale warto przypomnieć, że Wacław Panek był przed laty założycielem, funkcjonującego do dnia dzisiejszego na naszym lokalnym rynku tygodnika ?Wieści Podwarszawskie?. Zdarzało się nie raz, że ?kąśliwe? teksty Pana Wacława publikowane były również na łamach Tygodnika Wołomińskiego, w którym pracowałam w latach 1998-2003  jak również na łamach ?Życia Powiatu na Mazowszu? a dwie z naszych rozmów, decyzją Pana Wacława, zamieszczone zostały w ?Obserwatorium?.
Dowiadujemy się z nich między innymi o sztuce noszącej tytuł ?Karczma Skazówka na Majdanie?. – W 1920 roku podczas wojny polsko-bolszewickiej we wsi Majdan pod Wołominem istniała karczma ?Skazówka? należąca do rodziny Palesów. W sierpniu 1920 roku podczas walk na linii między Ossowem a Radzyminem wokół tej karczmy tworzyła się historia. Napisałem więc krótkie widowisko muzyczne, rozgrywające się w niej w sierpniu Pamiętnego Roku, z udziałem aktorów, chóru, orkiestry i oddziału kawalerii ? opowiada Wacław Panek.
Widowisko to zostało zaprezentowane mieszkańcom Wołomina w dniu 15 września podczas obchodzonych w 2003 roku Europejskich Dni Dziedzictwa.
Być może niektórzy z nas zidentyfikowali, używane przez wiele lat, podręczniki dla szkół średnich ?Wiedza o kulturze? wydawane przez należące do Wacława Panka ?Wydawnictwo Polskie w Wołominie?. Z wydawnictwem tym wiąże się również promocja miasta ? pozytywna.
– Zamawiający podręczniki różnych wydawnictw na ogół operują skrótem nazwy wydawnictwa, mówiąc: Poproszę matematykę WSiP (Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych). Przy moim podręczniku mówią: Poproszę wiedzę o kulturze z Wołomina. Ponieważ opublikowaliśmy też pierwszy program nauczania tego przedmiotu. Będąc na konferencjach nauczycielskich wielokrotnie słyszałem określenie: A ja pracuję z Wołominem ? opowiadał Wacław Panek podczas rozmowy w 2004 roku.
Na zakończenie warto wspomnieć, że Wacław Panek to wołominiak, którego znajdziemy w Encyklopedii Powszechnej?

Teresa Urbanowska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.