Wakacyjne dyżury oddziałów przedszkolnych w szkołach Gminy Klembów

Wakacyjne dyżury oddziałów przedszkolnych w szkołach Gminy Klembów

Wychodząc naprzeciw potrzebom rodziców przedszkolaków – mieszkańców Gminy Klembów, UG Klembów organizuje system dyżurów wakacyjnych w jednostkach oświatowych.

Jak w każdym roku, z powodów organizacyjnych w okresie wakacyjnym zaplanowane są przerwy w pracy oddziałów przedszkolnych. Takie przerwy, to nie tylko czas na zrealizowanie urlopów wypoczynkowych pracowników, a więc podładowania akumulatorów do pracy z Państwa dziećmi, ale także czas do wyczyszczenia, odświeżenia pomieszczeń w budynkach szkolnych, w których przebywają Państwa dzieci.

W tym roku przerwy w pracy oddziałów przedszkolnych zaplanowano następująco:

Lp. Nazwa jednostki oświatowej Termin PRZERWY w pracy oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
od do
1. Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Dobczynie 17 lipca 2023 r. 31 sierpnia 2023 r.
2. Szkoła Podstawowa w Starym Kraszewie  3 lipca 2023 r. 14 lipca 2023 r.
31 lipca 2023 r. 31 sierpnia 2023 r.
3. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kruszu 3 lipca 2023 r. 14 lipca 2023 r.
31 lipca 2023 r. 31 sierpnia 2023 r.
4. Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego w Woli Rasztowskiej 3 lipca 2023 r. 14 lipca 2023 r.
31 lipca 2023 r. 31 sierpnia 2023 r.
5. Szkoła Podstawowa im. gen. dyw. Fr. Żymirskiego w Klembowie 3 lipca 2023 r. 14 sierpnia 2023 r.
6. Szkoła Podstawowa im. Polskiej Organizacji Wojskowej w Ostrówku 3 lipca 2023 r. 31 sierpnia 2023 r.

 

Oczywiście, najlepiej jakby okres przerwy w pracy oddziałów przedszkolnych był okazją, do spędzenia większej ilości czasu z domownikami i wspólnego wypoczynku Państwa rodzin. Dla tych rodziców, którzy z powodów zawodowych nie mogą jednak w czasie przerwy wakacyjnej zająć się dzieckiem w pełnym wymiarze, zaplanowaliśmy organizację dyżurów wakacyjnych w innych jednostkach oświatowych prowadzących oddziały przedszkolne.

Na podstawie wniosków szkolnych Rad Rodziców i Dyrektorów Szkół przyjęto harmonogram  dyżurów wakacyjnych oddziałów przedszkolnych jednostek oświatowych Gminy Klembów:

Lp. Nazwa jednostki oświatowej Termin DYŻURUoddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
od do
1. Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Dobczynie 3 lipca 2023 r. 14 lipca 2023 r.
2. Szkoła Podstawowa w Starym Kraszewie 17 lipca 2023 r. 28 lipca 2023 r.
3. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kruszu 17 lipca 2023 r. 28 lipca 2023 r.
4. Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego w Woli Rasztowskiej 17 lipca 2023 r. 28 lipca 2023 r.
5. Szkoła Podstawowa im. gen. dyw.  Fr. Żymirskiego w Klembowie 16 sierpnia 2023 r. 31 sierpnia 2023 r.

 

Zapisy na dyżur wakacyjny przedszkolaków

Z powodów bezpieczeństwa jednostki dyżurujące będą mogły zapewnić zajęcia edukacyjne i opiekuńcze, wyłącznie dla takiej liczby przedszkolaków, na jaką jest organizacyjnie przygotowana dyżurująca jednostka oświatowa. W związku z tym opracowany został system zapisów na dyżury wakacyjne.

Zapisy na dyżury wakacyjne przedszkolaków, dotyczą dzieci, będących wychowankami oddziałów przedszkolnych jednostek oświatowych Gminy Klembów, których rodzice deklarują wolę korzystania z usług tych oddziałów w okresie wakacji.

Dzieci, których macierzyste jednostki oświatowe prowadzą w danym terminie dyżur, mają zagwarantowane prawo uczęszczania do ich własnego oddziału przedszkolnego w tym terminie. Rodzice muszą jednak potwierdzić chęć korzystania z tej oferty, poprzez złożenie wniosku, a następnie dopełnienie innych wymaganych formalności (wniesienie opłaty
za wyżywienie, dostarczenie Karty Wakacyjnego Przedszkolaka).

 

Rodzic zainteresowany skorzystaniem z oferty danego oddziału przedszkolnego
powinien podjąć następujące działania:

 1. Uzgodnić z drugim rodzice (gdy występuje) decyzję zgłoszenia przedszkolaka na dyżur wakacyjny.
 2. Wypełnić i podpisać Wniosek zgłoszenia przedszkolaka na dyżur wakacyjny oddziału przedszkolnego szkoły Gminy Klembów.
 3. Zgłosić się do szkoły, do której uczęszcza dziecko, w celu potwierdzenia pieczątką statusu przedszkolaka jednostki oświatowej Gminy Klembów.
 4. W przypadku zgłoszenia do oddziału przedszkolnego w szkole macierzystej – po prostu złożyć wypełniony Wniosek zgłoszenia przedszkolaka na dyżur wakacyjny w dniach 8 – 12 maja br. w szkole, do której na co dzień dziecko uczęszcza do oddziału przedszkolnego.
 5. W przypadku zgłoszenia do szkoły innej niż macierzysta – rodzic musi podjechać do jednostki oświatowej, której dyżurem jest zainteresowany i tam złożyć podstemplowany w szkole swojego dziecka Wniosek zgłoszenia przedszkolaka na dyżur wakacyjny. Terminy składnia ww. wniosków 8 – 12 maja br.
 6. W przypadku gdy rodzice są zainteresowani dyżurami w kilku jednostkach oświatowych, są zobowiązani złożyć kilka Wniosków zgłoszenia przedszkolaka na dyżur wakacyjny – do każdej z nich osobno.
 7. W przypadku zgłoszenia się na dyżur wakacyjny większej liczby chętnych niż liczba przewidzianych miejsc, dzieci zostaną przypisane na listę główną (dzieci wstępnie zakwalifikowane) i na listę rezerwową. Zasady w oparciu, o które będą tworzone listy są opisane poniżej.
 8. W dniu 19  maja, po godzinie 15.00 do rodziców kandydatów na numery telefonów podane we wnioskach zostaną skierowane wiadomości SMS odnośnie umieszczenia dziecka na liście głównej lub na liście rezerwowej.
 9. Rodzicom dzieci wstępnie zakwalifikowanych zostanie przekazana również informacja na temat wysokości opat za posiłki w czasie dyżuru.
 10. Rodzice dzieci umieszczonych na liście głównej, do dnia  2 czerwca 2023 r. są zobowiązani do dokonania opłaty za posiłki za czas dyżuru oraz przekazanie do szkoły Karty Wakacyjnego Przedszkolaka, w której wskazane będą ewentualne osoby upoważnione do odbioru dziecka z dyżurującej jednostki w zastępstwie rodziców i inne istotne informacje dot. funkcjonowania dziecka. Uwaga: dzieci, których rodzice nie dopełnią obowiązku wniesienia opłaty i złożenia Karty Wakacyjnego Przedszkolaka, zostaną skreślone z listy dzieci objętych wakacyjnym dyżurem.
 11. Dzieci z listy rezerwowej będą umieszczone na liście głównej w przypadku zwolnienia się jakiegoś miejsca na liście głównej, zgodnie z ustaloną kolejnością.
 12. W przypadku niezwolnienia się miejsca na liście głównej, osoby umieszczone na liście rezerwowej mogą nie zostać objęte możliwością skorzystania z dyżuru wakacyjnego.

Zasady kwalifikowania przedszkolaków

W przypadku zgłoszenia się na dyżur wakacyjny większej liczby chętnych niż liczba przewidzianych miejsc, dzieci zostaną przypisane na listę główną lub na listę rezerwową. Na liście głównej umieszczone zostaną dzieci wstępnie zakwalifikowane na dyżur, a na liście rezerwowej dzieci, które zostaną przyjęte po zwolnieniu miejsca na liście głównej. Kolejność na poszczególnych listach jest ustalana w oparciu o następujące zasady:

 1. w trosce o komfort dzieci przyjęcie będą prowadzone do poszczególnych grup wiekowych, np. sześciolatki będą przyjmowane do grup najstarszych;
 2. w pierwszej kolejności uwzględniane są dzieci, dla których oddział dyżurujący to jest tzw. oddział macierzysty;
 3. w drugiej kolejności uwzględniane są dzieci, dla których jednostka macierzysta jest zlokalizowana najbliżej oddziału, do którego składany jest wniosek o dyżur wakacyjny;
 4. uwzględnienia jest za zasada nierozdzielania rodzeństw;
 5. w ostateczności uwzględniana jest kolejność składania wniosków.

W trosce o zagwarantowanie potrzeb mieszkańców, Centrum Usług Wspólnych w Klembowie, w porozumieniu z dyrektorami jednostek oświatowych Gminy Klembów, zastrzega sobie prawo do weryfikacji sytuacji przyjęcia tego samego dziecka na dyżur wakacyjny do kilku jednostek na ten sam okres. W przypadku, gdy dziecko zostanie zakwalifikowane do kilku przedszkoli jednocześnie, zostanie zatwierdzone na liście w oddziale przedszkolnym zlokalizowanym najbliżej macierzystej jednostki oświatowej danego dziecka.

 

Harmonogram zgłoszeń na dyżury wakacyjne przedszkolaków:

Data Etap /czynność rodzica
Od do
8 maja 2023 r.
od. godz. 9.00
12 maja  2023 r.
do godz. 15.00
Wypełnianie i złożenie
wniosku o objecie przedszkolaka dyżurem wakacyjnym
(Wniosek zgłoszenia przedszkolaka na dyżur wakacyjny)
19 maja 2023 r. od godziny 15.00 Poinformowanie rodziców
o umieszczeniu dziecka na liście głównej lub na liście rezerwowej
19 maja 2023 r. od godziny 15.00 2 czerwca 2023
do godziny 15.00
Dokonanie opłaty za posiłki
w czasie dyżuru wakacyjnego oraz złożenie Karty Wakacyjnego Przedszkolaka(dotyczy rodziców, których dzieci zostały umieszczone na liście głównej)
 od 5 czerwca 2023 Ewentualne poinformowanie rodziców z listy rezerwowej o zwolnieniu się miejsca

 

Więcej informacji z Gminy Klembów

Klembów - sprzedaż ekogroszku na sezon grzewczy 2023/2024

Klembów – sprzedaż ekogroszku na sezon grzewczy 2023/2024

Rozpoczęło się przyjmowanie wniosków dotyczących preferencyjnego zakupu ekogroszku. Oferta skierowana jest do osób fizycznych, które są uprawnione do otrzymywania dodatku węglowego. Nie ma [...]
0 komentarzy
Marki - jesienna zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Odbiór odpadów wielkogabarytowych z terenu Gminy Klembów

Już wkrótce odbędzie się odbiór odpadów wielkogabarytowych z terenu Gminy Klembów. Poniżej przedstawiamy terminy odbioru dla wszystkich rejonów oraz ważne informacje dotyczące rodzaju [...]
0 komentarzy

Klembów – Strażacy z OSP Roszczep obronił tytuł mistrzowski

Po dwóch latach przerwy ponownie można było śledzić rywalizację czterech jednostek OSP z terenu gminy: OSP Roszczep, OSP Klembów, OSP Krusze oraz OSP [...]
0 komentarzy
Klembów - umowa na rozbudowę ulic Kolejowej (Ostrówek) i Papczyńskiego (Tuł) podpisana

Klembów – umowa na rozbudowę ulic Kolejowej (Ostrówek) i Papczyńskiego (Tuł) podpisana

15 września 2023 r. podpisano  umowę na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 430303W na odcinku ulicy Kolejowej w miejscowości Ostrówek oraz [...]
0 komentarzy
Dwie nagrody im. Kierbedziów 2023 dla Klembowa!

Dwie nagrody im. Kierbedziów 2023 dla Klembowa!

14 września, po raz 12. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego przyznała Nagrody im. Kierbedziów. Wśród laureatów znaleźli się: – [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.