Ważna informacja dotycząca Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego 2020

W związku z orzeczeniem przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Warszawie nieważności Uchwały Nr V-17/2019 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie określenia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego, informujemy, że w tym roku UM w Wołominie rezygnuje z formuły Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym w zakresie przepisów dotyczących budżetów obywatelskich, wprowadziła chaos i w efekcie wiele podjętych przez rady miast i gmin uchwał zostało uchylonych, a budżety obywatelskie wstrzymane. Kłopoty z procedowaniem budżetów obywatelskich mają takie miasta jak m.in. Warszawa, Ząbki, Radom, Pionki czy Pruszków. Niestety i uchwała Rady Miejskiej w Wołominie dotycząca regulaminu WBO została zakwestionowana.

Wołomiński Budżet Obywatelski funkcjonuje od 2014 roku ciesząc się coraz większym zainteresowaniem mieszkańców. Rokrocznie konsultowany jest regulamin WBO i wprowadzane są zmiany mające ułatwić i uprościć procedury.

UM w Wołominie nie zgadza się z decyzją RIO i rozważa podjęcie odpowiednich kroków odwoławczych. Trzeba jednak mieć  świadomość, że ta procedura będzie czasochłonna i nawet korzystne rozstrzygnięcie może uniemożliwić przeprowadzenie budżetu obywatelskiego do końca tego roku.

Jak zwykle mieszkańcy stanęli na wysokości zadania i wykazując duże zaangażowanie w sprawy miasta, złożyli 77 projektów do WBO 2020. Dlatego Burmistrz Wołomina zadecydowała, że złożone przez mieszkańców projekty zostaną przekazane do dalszego procedowania, ale poza trybem dotyczącym budżetu obywatelskiego. Po konsultacji z projektodawcami burmistrz podejmie decyzję o szczegółach i sposobach pracy nad złożonymi wnioskami. ​

Informacji udziela Wydział Planowania Rozwoju i Rewitalizacji Urzędu Miejskiego w Wołominie, pokój 210, telefonicznie pod nr 22 763 30 17 oraz mailowo.

W załączeniu publikujemy Uchwałę Nr 8.124.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 2 kwietnia 2019 roku w sprawie: orzeczenia nieważności Uchwały Nr V-17/2019 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie określenia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego (link).

Komentarze

komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.