Więcej na inwestycje

W latach 2007-2009 Powiat przeznaczył duże środki finansowe na poprawę dróg. Inwestycje stanowią coraz większy procent rocznych wydatków starostwa.Analizując budżet powiatu wołomińskiego w latach 2006-2010 nietrudno zauważyć, że z roku na rok następował wzrost zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków.
Podczas obecnej kadencji Zarządu i Rady Powiatu Wołomińskiego w budżecie Powiatu przeznaczano z roku na rok coraz większy odsetek wydatków na inwestycje. W roku 2007 wydatki inwestycyjne stanowiły 20,1% ogółu wydatków, w  roku 2008 ? 21,3%, a w roku 2009 wydatki inwestycyjne stanowiły ok. 23,1% ogółu wydatków.
Dla porównania warto zauważyć, że pod koniec poprzedniej kadencji Zarządu i Rady Powiatu Wołomińskiego, tzn. w roku 2006, wydatki inwestycyjne stanowiły zaledwie 15,7% wszystkich wydatków.
– Wydatki inwestycyjne rosną nam znacznie szybciej niż inne wydatki. Przez ostatnie trzy lata budżet roczny powiatu wzrósł dwukrotnie a w tym czasie wydatki inwestycyjne wzrosły czterokrotnie – podkreśla Maciej Urmanowski, starosta wołomiński.
Przez trzy lata obecnej kadencji Zarządu i Rady Powiatu udało się zrealizować szereg znaczących inwestycji. W latach 2007-2009 z budżetu Powiatu przeznaczono duże środki finansowe na poprawę infrastruktury drogowej (np. budowa drogi Miąse?Jadów i ronda w miejscowości Kury, budowa mostu na rzece Rządza w Starym Kraszewie, przebudowa skrzyżowania w Radzyminie, itp.) oraz inwestycje oświatowe (m.in. budowa szkoły specjalnej w Ostrówku, budowa boisk wielofunkcyjnych w Równem, w Urlach, w Wołominie i w Zielonce). – Ważne jest by w dalszych latach utrzymać dynamikę wzrostu nakładów na wydatki inwestycyjne – podkreśla starosta Urmanowski.
Znaczne środki finansowe Powiat przeznaczył  również na ochronę zdrowia, głównie na modernizacje oddziałów Szpitala Powiatowego w Wołominie i zakup specjalistycznego sprzętu medycznego.
Plany na rok 2010 są jeszcze bardziej ambitne. Zgodnie z uchwałą budżetową przyjętą na sesji w grudniu 2009 roku, Powiat na inwestycje w roku bieżącym wyda ponad 37 mln zł. Kwota ta stanowi aż 26,5% wszystkich zaplanowanych wydatków.
– Mam nadzieję, że fakt iż jest to rok wyborczy nie pokrzyżuje nam planów inwestycyjnych i plan ten zostanie, podobnie jak plany z lat ubiegłych, zrealizowany na wysokim poziomie –  podsumowuje nasz rozmówca.
Analiza tabelki powyżej w rubryce „Dochody” wykazuje również ciekawą tendencję. Zakładany plan  po stronie dochodów jest od trzech lat co roku przekroczony.
KP/TUR