Większy wybór dla dializowanych

Od 1 stycznia na terenie Wołomina działać będą dwie stacje dializ: działająca od lat szpitalna stacja dializ oraz stacja dializ którą planuje uruchomić firma Fresenius, która swoją placówkę umiejscowiła w budynku przy ulicy Wileńskiej 51

W czwartek 29 listopada odbyła się prezentacja dwóch urządzeń firmy Fresenius, która uruchamia w prywatnych pomieszczeniach punkt do dializowania. Na spotkanie zaproszono radnych powiatu wołomińskiego, dyrekcję szpitala i media lokalne.

Dyskusja na temat funkcjonowania stacji dializ w Wołominie toczy sie od kilku lat. Poprzednia dyrekcja szpitala uważała, że stację dializ należy wydzierżawić. Obecna dyrekcja placówki, zarządzająca nią od 1 kwietnia 2007 roku, stoi na stanowisku, że szpitalna stacja dializ powinna pozostać w strukturach organizacyjnych szpitala.

Sytuacja oddziału przedstawiana przez poprzedników jako trudna, została na dzień dzisiejszy zmieniona na tyle, że w szpitalu wymieniono wszystkie urządzenia tzw. ?sztuczne nerki? oraz stację uzdatniania wody.

Z analizy ekonomicznej jaką na ostatnim posiedzeniu rady powiatu (wtorek 27 listopada) przedstawił radnym Ryszard Olszanowski, dyrektor szpitala wynika, że oddział wypracowuje zyski. – Taniej nas kosztuje płacenie za dzierżawę urządzeń niż konserwacja poprzednio posiadanego sprzętu ? twierdzi Olszanowski.

Wymiana urządzeń do dializy chorych, nie tylko jest tańsza, ale w znaczny sposób podniosła standard oferowanych w tym zakresie przez szpital usług. Potrzeb w zakresie dializowania jest jednak tak dużo, że na oddziale uruchomiono czwartą zmianę.

Z przeliczenia ilości mieszkańców powiatu wołomińskiego na ilość stanowisk wynika, ze na terenie powiatu potrzebne są kolejne urządzenia. To ? jak zapewniali organizatorzy czwartkowej prezentacji ? skłoniło firmę Fresenius do starań w Narodowym Funduszu Zdrowia o kontrakt na rozpoczęcie działalności w Wołominie. Teresa Urbanowska