Wigilia kombatantów

W świątecznej, pełnej ciepła i życzliwości, atmosferze upłynęło spotkanie wigilijno – noworoczne członków  ząbkowskiego Koła Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych.

Wigilia kombatantów odbyła się 5 stycznia w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ząbkach, która od wielu lat stanowi miejsce spotkań członków lokalnego Koła. Podobnie jak w latach ubiegłych, także tegoroczne spotkanie wigilijno – noworoczne było wyjątkowe i wzruszające, pełne rodzinnego ciepła i wspomnień, także o tych, którzy odeszli na wieczną służbę.

Na spotkanie przybyli prezes ząbkowskiego Koła Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych sierż. Stefan Załęski, Sybirak, Elżbieta Ostaszewska, która reprezentowała swoją mamę Walerię Bartoś, żołnierza AK, por. Kazimierz Baj pseud. „Sęp”, żołnierz AK, por. Henryk Krawczak, żołnierz BCh, AK i WP, por. Henryk Witkowski, żołnierz AK i WP, Halina Ruszczyk, dziecko Zamojszczyzny i Krystyna Różańska, wdowa po Stanisławie Różańskim. Nie wszyscy ząbkowscy kombatanci mogli uczestniczyć w tej miłej uroczystości, wielu z nich nie pozwolił na to stan zdrowia.

Wielką niespodziankę sprawiła kombatantom swoją niezapowiedzianą wizytą burmistrz Ząbek, Małgorzata Zyśk, która składając życzenia bożonarodzeniowe i noworoczne, przekazała w imieniu wszystkich mieszkańców wyrazy ogromnego szacunku i podziękowała za wkład, jaki członkowie Koła wnoszą w kształtowanie i utrwalanie pamięci o polskich drogach do niepodległości.

– Spotkanie z ząbkowskimi kombatantami w okresie świąteczno-noworocznym jest dla mnie wielkim przeżyciem, tak samo jak moje przedświąteczne wizyty w Ich domach, kiedy to mogłam porozmawiać z Nimi o ich dokonaniach, ale również o problemach i radościach dnia codziennego. Tak wiele zawdzięczamy naszym kombatantom. Pamięć i wdzięczność wobec Nich jest wyrazem naszego głębokiego szacunku dla osób, które walczyły o niepodległość i suwerenność naszej ojczyzny – powiedziała podczas spotkania burmistrz Ząbek, Małgorzata Zyśk.

Nie zabrakło też innych miłych niespodzianek.  Dorota Kaźmierska, dyrektor Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ząbkach została uhonorowana Odznaką za Zasługi dla Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych. Legitymację i odznakę wręczył sierż. Stefan Załęski, prezes ząbkowskiego Koła Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych.

– Jestem bardzo zaszczycona, że zostałam uhonorowana odznaczeniem od Koła Kombatantów w Ząbkach. Nasza współpraca rozpoczęła się jeszcze, gdy Biblioteka mieściła się w starym budynku przy Straży Pożarnej i trwa do dnia dzisiejszego. Myślę, że będziemy współpracować tak jak dotąd w miłej i życzliwej atmosferze, a ja jako dyrektor biblioteki dołożę wszelkich starań by członkowie Koła czuli się w naszym lokalu dobrze i spotykali się nadal. Jeszcze raz bardzo dziękuję jest to dla mnie wielkie wyróżnienie – powiedziała Dorota Kaźmierska, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ząbkach

Spotkania kombatantów to wyjątkowe i niezmiernie ważne, zarówno dla nich samych, jak i ich gości, wydarzenia. Członkowie i podopieczni ząbkowskiego Koła Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych na stałe zapisali swoją obecność na kartach historii tego miasta uczestnicząc we wszystkich ważnych wydarzeniach.

Aleksandra Olczyk

Komentarze

komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.