Wiktorie rozdane

W przeddzień Święta Edukacji Narodowej w Sali Widowiskowej Miejskiego Gimnazjum w Zielonce odbyła się doniosła uroczystość. Podczas Gali Wiktorie 2008 rozdano Nagrody Burmistrza Miasta oraz nagrody dyrektorów dla nauczycieli szkół i przedszkoli.

Prezentację poszczególnych placówek oświaty w Zielonce poprzedzały krótkie filmy, w których wychowankowie szkół i przedszkoli opowiadali o swoich nauczycielach. Już pierwsze zdania przedszkolaków swoją rozbrajającą szczerością szybko rozluźniły atmosferę. Nie zabrakło również życzeń. – Szczęścia, zdrowia i cierpliwości dla naszej pani wychowawczyni ? życzyli uczniowie Miejskiego Gimnazjum. Na koniec każdego filmu życzenia swoim pracownikom składały dyrektorki przedszkoli i szkół. Po każdej prezentacji na scenie pojawiały się nagrodzone osoby, które z rąk burmistrza Adama Łossana oraz przewodniczącego Rady Miasta Adama Pulita otrzymywały statuetkę Wiktorii oraz symboliczną różę.
– Ta uroczystość pozwala nam odczuć dużą satysfakcję. Zielonkowska oświata ma się czym szczycić. Wyróżnia nas wysoki poziom kształcenia oraz życzliwość, jaką otrzymujemy ? mówiła podczas gali pani Irena Nowak, dyrektor Miejskiego Gimnazjum. Na sali nie zabrakło również emerytowanych nauczycieli oraz osób, bez których niemożliwe byłoby funkcjonowanie szkół i przedszkoli, czyli pracowników administracji i obsługi. Oni również zostali wyróżnieni nagrodami przez swoich dyrektorów. – Dzięki wam, moi drodzy pracownicy, nie straszne są kolejne reformy edukacji, ani remonty ? mówiła dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2, pani Małgorzata Zych. Jak zgodnie podkreślali nauczyciele praca w szkole jest niezwykle trudna, ale satysfakcjonująca.

Adam Kudełka