Włączamy możliwości – kampania społeczna

Włączamy możliwości – kampania społeczna

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej wystartowało z kolejną kampanią społeczną dotyczącą osób z niepełnosprawnościami. Jej hasło „Włączamy możliwości.” nawiązuje do ubiegłorocznej. Tym razem skupia się nie tylko na możliwościach osób z niepełnosprawnościami, ale też dostępności przestrzeni publicznej – instytucji kultury, urzędów, transportu.

– W końcówce zeszłego roku mówiliśmy: „Widzisz ograniczenia? Dostrzeż możliwości!”. Dziś pokazujemy, że możliwości aktywnego uczestniczenia osób z niepełnosprawnościami w społeczeństwie to nie tylko ich motywacja, ale też gotowość przestrzeni wokół. Chcemy mówić o tym, jaki potencjał tkwi w mazowieckich instytucjach kultury, w transporcie kolejowym, który organizujemy, ale też w naszych jednostkach. Na rozwój naszych spółek kolejowych, muzeów, teatrów, poświęcamy co roku mnóstwo pieniędzy. Dzięki temu zmieniają się w taki sposób, by być otwarte na każdego użytkownika – podkreśla marszałek Adam Struzik.

Kampania społeczna „Włączamy możliwości.” ma zwiększyć świadomość o tym, jak dostępna jest przestrzeń mazowieckich instytucji kultury, urzędów i przewoźników kolejowych. Kampanię tworzą m.in. spoty, które obecne są w internecie, mediach społecznościowych, kinach studyjnych i transporcie kolejowym.

Każdy ze spotów dotyczy osób z inną niepełnosprawnością. Dzięki temu mamy możliwość poznania rozwiązań ułatwiających korzystanie z różnych miejsc. Pierwszy z filmów adresowany jest do osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. W kolejnych odsłonach pojawiają się rozwiązania stworzone z myślą o osobach z niepełnosprawnościami wzroku, słuchu, neuroróżnorodnych oraz seniorów.

Dostępność to możliwość

W ten sposób można dowiedzieć się, jak dzięki inwestycjom sejmiku województwa otwierają się możliwości dostępu do mazowieckich teatrów, muzeów, instytucji kultury, spółek kolejowych, ale też innych jednostek. To pokazanie rozwiązań, które osobom z niepełnosprawnościami lub szczególnymi potrzebami ułatwiają udział w życiu społecznym.

– Ta kampania, to kolejny krok ku temu, by pokazać, że osoby z niepełnosprawnościami mogą w pełni uczestniczyć w życiu społecznym. Tym razem pokazujemy trochę inną perspektywę – skupiamy się na tym, by na przykładzie konkretnie zaadresowanej oferty zachęcić do wykorzystania możliwości, jakie mają poszczególne miejsca, by na równych zasadach uczestniczyć w życiu publicznym, zawodowym, społecznym i kulturalnym – zaznacza Artur Świercz, pełnomocnik zarządu województwa ds. osób z niepełnosprawnościami.

Na przykładzie osoby z niepełnosprawnością ruchową (w spocie – na wózku) można zobaczyć rozwiązania w Centrum Folkloru Polskiego w Karolinie, wagonach WKD, Muzeum Mazowieckiego w Płocku zobaczyć, które pozwalają im korzystać z tych miejsc bez barier.

Przykłady audioprzewodnika z tłumaczem w polskim języku migowym (pjm) w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, tłumaczenia materiałów na migowy w Mazowieckim Instytucie Kultury w Warszawie oraz spektakli w Teatrze Dramatycznym w Płocku – to otwartość na g/Głuchych.

Z myślą o osobach z niepełnosprawnościami wzroku pokazane są tyflografiki z Muzeum Jacka Malczewskiego w Radomiu, znaczniki dźwiękowe w Teatrze Polskim w Warszawie i makiety do poznawania dotykowego w Muzeum Etnograficznym w Warszawie.

Osoba z trisomią 21 wprowadza nas w świat dostępnych wystaw w Muzeum Azji i Pacyfiku, w Muzeum Turystyki i Sportu w Warszawie czy wydarzeń w Mazowieckim Instytucie Kultury w Warszawie.

Nie tylko niepełnosprawność

– W tym roku w kampanii pokazujemy możliwości, na jakie mogą liczyć nie tylko osoby z niepełnosprawnościami, ale też starsze, które z uwagi na wiek czy posiadane ograniczenia, np. słuchu, wzroku, ograniczenia ruchowe, potrzebują rozwiązań ułatwiających utrzymanie dotychczasowej aktywności. Dostępność jest również dla Was – zauważa Elżbieta Lanc, członek zarządu województwa mazowieckiego.

Tym razem poza wcześniej prezentowanymi grupami niepełnosprawności pojawia się jeszcze seniorka – reprezentantka dużej grupy społecznej, która również potrzebuje szczególnych rozwiązań, które ułatwią jej korzystanie z przestrzeni wokół. Dzięki niej dowiadujemy się, że jedne miejsca możemy zwiedzić bez barier architektonicznych – np. występujące wcześniej Centrum Folkloru Polskiego w Karolinie, w innym możemy liczyć na ułatwienia dla osób z dysfunkcją słuchu – pętla indukcyjna w Muzeum Etnograficznym w Warszawie. Dla osób, które nie mogą ruszyć się z domu, a chciałyby poznać różne miejsca, jest możliwość wirtualnego zwiedzania – jak np. w Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce.

– Rozwiązania zwiększające dostępność pozwalają wszystkim na równi korzystać z przestrzeni. Kampania będzie wyświetlana w komunikacji miejskiej, w kinach, internecie, prasie. Mam nadzieję, że zachęci osoby z niepełnosprawnościami do dostrzeżenia nowych możliwości i otwarcia się na nie – dodaje Artur Świercz.

Każda z przedstawionych dostępności jest zaproszeniem wszystkich osób, bez względu na pozorne ograniczenia do skorzystania z oferty instytucji kultury lub pociągów.

Na profilach społecznościowych (Facebook, Instagram), wszystkie materiały związane z kampanią, są opatrzone hasztagiem #MazON, który odnosi się do działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami na Mazowszu.

„Widzisz ograniczenia? Dostrzeż możliwości!”

Ubiegłoroczna kampania „Widzisz ograniczenia? Dostrzeż możliwości!” składała się ze spotów przedstawiających cztery osoby z różnymi niepełnosprawnościami (osoba na wózku, osoba niesłysząca, niewidoma i neuroróżnorodna). Każda z nich pokazywała swoją codziennością – pracą, pasjami – że nie istnieje dla nich słowo „ograniczenie”.

Wyrównywanie szans

Obecna kampania również wpisuje się w Wojewódzki program wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych w województwie mazowieckim na lata 2022-2025. Na Mazowszu mieszka ponad 674 tys. osób z niepełnosprawnościami (zgodnie z Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań z 2021 r.). To 12,2 proc. ogółu mieszkańców naszego województwa!

Samorząd województwa prowadzi wiele innych działań, które ułatwiają osobom z niepełnosprawnościami integrację społeczną. Dofinansowuje tworzenie i działanie zakładów aktywności zawodowej (ZAZ) – na Mazowszu jest ich już 10. W ten sposób zatrudnienie znajdują osoby, które nie od razu mogą trafić na otwarty rynek pracy. Na ten cel tylko w tym roku radni przeznaczyli prawie 15,4 mln zł ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które są w dyspozycji sejmiku.

Podobnie jest ze znoszeniem barier architektonicznych i dostosowaniem obiektów służących rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami do ich potrzeb. Na ten cel radni województwa przeznaczyli aż 12,8 mln zł.

Środowisko osób z niepełnosprawnościami może też liczyć na różne inicjatywy prowadzone przez organizacje pozarządowe ze środków przekazywanych przez sejmik. W tym roku tylko ze środków PFRON radni przekazali ponad 9 mln zł. Dzięki dotacjom będą mogły odbywać się szkolenia czy wydarzenia integrujące środowisko. Wśród organizacji, które otrzymują dotacje w otwartych konkursach ofert, są m.in. takie, które zrzeszają głównie osoby z niepełnosprawnościami.

Sztuka włączania

Od roku 2023 Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej wraz z Departamentem Kultury, Promocji i Turystyki urzędu marszałkowskiego oraz 28 instytucjami kultury z całego Mazowsza prowadzi program „Wsparcie osób z niepełnosprawnościami na Mazowszu” (Program N). Dzięki niemu osoby z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunowie mogą korzystać z oferty muzeów, skansenów, teatrów, płacąc za bilet jedynie 1 zł brutto. Program ma być kontynuowany w przyszłym roku.

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej koordynuje też rozwój i promocję ekonomii społecznej na Mazowszu, której dużą część stanowią podmioty ekonomii społecznej ukierunkowane na wsparcie osób z niepełnosprawnościami jako zagrożonych marginalizacją lub wykluczeniem.

Do kalendarza cyklicznych imprez na stałe wpisały się konkursy: „Mazowiecka Lady D.” i „Mazowiecki Gentleman D.”, konkurs plastyczny „Odkrywamy talenty”, konkurs fotograficzny promujący ekonomię społeczną, konkurs o tytuł Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej, cyklicznie organizowane forum warsztatów terapii zajęciowej (spotkania kilka razy w roku) oraz wydarzenia typu Mazowiecki Sejmik Osób Niepełnosprawnych.

Więcej informacji z Mazowsza

Planowane wyłączenia prądu w Powiecie Wołomińskim

Planowane wyłączenia prądu w Powiecie Wołomińskim, Wyszkowskim, Ostrowskim, Węgrowskim i Sokołowskim

W dniach od 17 do 26 kwietnia planowane są przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie Powiatu Wołomińskiego, Wyszkowskiego, Ostrowskiego, Węgrowskiego i Sokołowskiego. [...]
0 komentarzy
Nabór na stypendia dla uczniów z Warszawy i okolic

Nabór na stypendia dla uczniów z Warszawy i okolic

Trwa uzupełniający nabór wniosków na stypendia dla uczniów z regionu warszawskiego stołecznego obejmującego Warszawę i dziewięć okolicznych powiatów. Samorząd województwa realizuje program stypendialny [...]
0 komentarzy
Samorząd województwa nagrodzi najlepsze mazowieckie muzea

Samorząd województwa nagrodzi najlepsze mazowieckie muzea

Wystartował konkurs „Mazowieckie zdarzenia muzealne – Wierzba” skierowany do placówek muzealnych na całym Mazowszu. Samorząd województwa nagrodzi najlepsze inicjatywy – projekty, wydawnictwa i wystawy wyróżniające się działaniami promującymi [...]
0 komentarzy
Dwie inwestycje sejmiku Mazowsza w ogólnopolskim konkursie!

Dwie inwestycje sejmiku Mazowsza w ogólnopolskim konkursie!

Trwa głosowanie na najciekawsze budowy i modernizacje w Ogólnopolskim Konkursie Otwartym „Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku”. Wśród nominowanych są dwie inwestycje zrealizowane przez Sejmik Województwa Mazowieckiego – szkoła [...]
0 komentarzy

Konsultacje społeczne projektu programu ochrony środowiska przed hałasem dla obszaru województwa mazowieckiego

Informuje się o przystąpieniu do opracowywania projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie programu ochrony środowiska przed hałasem dla obszaru województwa mazowieckiego i rozpoczęciu konsultacji [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.