Wnioski o przyznanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie w gm. Dąbrówka

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Dąbrówce uprzejmie informuje, że do dnia 30.04.2019 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego można składać wnioski o przyznanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie. Pary małżeńskie zameldowane na terenie Gminy Dąbrówka, które w roku 1969 zawarły związek małżeński i jeszcze nie złożyły wniosku o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie mogą dokonać takiego zgłoszenia w USC Dąbrówka.
Urząd Stanu Cywilnego w Dąbrówce przyjmuje również zgłoszenia par małżeńskich, które swój jubileusz obchodziły w latach wcześniejszych i nie zostały jeszcze odznaczone.
Przy zgłoszeniu par małżeńskich proszę wypełnić załączony wniosek.
Źródło: UG Dąbrówka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.