Wojewoda podpisał umowy na realizację inwestycji w ramach Rządowego programu wsparcia rozwoju miasta stołecznego Warszawy na lata 2023-2030

Wojewoda podpisał umowy na realizację inwestycji w ramach Rządowego programu wsparcia rozwoju miasta stołecznego Warszawy na lata 2023-2030

Wojewoda Mazowiecki Tobiasz Bocheński podpisał dwie umowy na realizację inwestycji na terenie m.st. Warszawy. Łączna kwota dofinansowania to ponad 5 mln zł. Jest to pierwsza transza z puli ponad 3 mld zł, które otrzyma Warszawa w ramach Rządowego programu wsparcia rozwoju miasta stołecznego Warszawy na lata 2023-2030. Dzięki tym pierwszym środkom finansowym wybudowane zostanie przedszkole w rejonie ulicy Krakowiaków oraz zostanie zmodernizowany Park Skaryszewski.

– Mamy dobre informacje dla wszystkich Warszawiaków. Dzisiaj podpisałem dwie umowy na realizację dwóch inwestycji na terenie miasta stołecznego Warszawy na łączną kwotę ponad 5 mln zł. Jest to pierwsza transza środków finansowych dla stolicy z Rządowego programu wsparcia miasta, która trafi do budżetu samorządu. Dzięki temu 2,5 mln zł zostanie przeznaczonych na pierwszą część prac w Parku Skaryszewskim, a 2,5 mln zł na budowę nowego przedszkola przy ulicy Krakowiaków. Kolejne transze z puli 3 mld zł będą trafiały do Warszawy w następnych latach – powiedział Wojewoda Mazowiecki Tobiasz Bocheński.

5 września br. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego programu pod nazwą „Rządowy program wsparcia rozwoju m.st. Warszawy na lata 2023-2030”. Program ma na celu zwiększenie możliwości rozwoju stolicy i podniesienia jakości życia jego mieszkańców. Dzięki temu dofinansowaniu poprawi się dostępność transportowa w mieście stołecznym Warszawa, podniesie się jakość życia jego mieszkańców oraz wszystkich odwiedzających stolicę oraz wzrośnie atrakcyjność inwestycyjna oraz turystyczna i rekreacyjna miasta stołecznego.

W wyznaczonym terminie przez Wojewodę Mazowieckiego m. st. Warszawa złożyło dwa wnioski dotyczące:

– „Budowy przedszkola w rejonie ulicy Krakowiaków” – zadanie dwuletnie o łącznym dofinansowanie w wysokości 9 582 160,00 zł.

– „Modernizacji Parku Skaryszewskiego – część I” – zadanie dwuletnie o łącznym dofinansowaniu 5 925 742,00 zł.

Zespół Prasowy Wojewody Mazowieckiego

Więcej informacji z Mazowsza

Planowane wyłączenia prądu w Powiecie Wołomińskim

Planowane wyłączenia prądu w Powiecie Wołomińskim, Wyszkowskim, Ostrowskim, Węgrowskim i Sokołowskim

W dniach od 17 do 26 kwietnia planowane są przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie Powiatu Wołomińskiego, Wyszkowskiego, Ostrowskiego, Węgrowskiego i Sokołowskiego. [...]
0 komentarzy
Nabór na stypendia dla uczniów z Warszawy i okolic

Nabór na stypendia dla uczniów z Warszawy i okolic

Trwa uzupełniający nabór wniosków na stypendia dla uczniów z regionu warszawskiego stołecznego obejmującego Warszawę i dziewięć okolicznych powiatów. Samorząd województwa realizuje program stypendialny [...]
0 komentarzy
Samorząd województwa nagrodzi najlepsze mazowieckie muzea

Samorząd województwa nagrodzi najlepsze mazowieckie muzea

Wystartował konkurs „Mazowieckie zdarzenia muzealne – Wierzba” skierowany do placówek muzealnych na całym Mazowszu. Samorząd województwa nagrodzi najlepsze inicjatywy – projekty, wydawnictwa i wystawy wyróżniające się działaniami promującymi [...]
0 komentarzy
Dwie inwestycje sejmiku Mazowsza w ogólnopolskim konkursie!

Dwie inwestycje sejmiku Mazowsza w ogólnopolskim konkursie!

Trwa głosowanie na najciekawsze budowy i modernizacje w Ogólnopolskim Konkursie Otwartym „Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku”. Wśród nominowanych są dwie inwestycje zrealizowane przez Sejmik Województwa Mazowieckiego – szkoła [...]
0 komentarzy

Konsultacje społeczne projektu programu ochrony środowiska przed hałasem dla obszaru województwa mazowieckiego

Informuje się o przystąpieniu do opracowywania projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie programu ochrony środowiska przed hałasem dla obszaru województwa mazowieckiego i rozpoczęciu konsultacji [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.