Wołomin: 2023 Rokiem Klubu Sportowego Huragan

Wołomiński Klub Sportowy „Huragan” ma 100 lat! Do rejestru stowarzyszeń został wpisany w 1923 roku. W związku z jubileuszem klubu Rada Miejska w Wołominie podczas sesji w dn. 25 stycznia br. jednogłośnie ustanowiła 2023 Rokiem Klubu Sportowego Huragan.

Rejestracja Klubu podkreślała przychylny stosunek władzy samorządowej do kultury fizycznej i sportu oraz poważnie nobilitowała Klub jako organizację, która ma do spełnienia ważne dla lokalnej społeczności zadania. Pierwszym prezesem był ówczesny burmistrz Wołomina, inż. Mieczysław Czajkowski. Do zarządu zostali wybrani również: dr Stanisław Czaplicki – radny miejski, który objął funkcję zastępcy prezesa, a jako członkowie: przodownik policji Stanisław Rydecki oraz obywatele miasta: Saturnin Dobrowolski, Stanisław Świrczak, bracia Wacław i Lucjan Ciukowie, Kazimierz Ledóchowski oraz Czyżow i Matula, których imiona nie zachowały się w źródłach. To właśnie oni jako pierwsi udzielali młodzieży wsparcia w rozwijaniu pasji i zapoczątkowali piękną historię wołomińskiego sportu.

Niedługo po urzędowej legalizacji jako stowarzyszenia, klub został członkiem Polskiego Związku Piłki Nożnej i w jego warszawskim okręgu zgłosił swoje drużyny do rozgrywek o mistrzostwo Okręgu Warszawskiego (WOZPN). Już w 1924 roku WKS “Huragan” z sukcesem wystartował w turnieju “Kuriera Warszawskiego” z udziałem 24 drużyn. Młody klub wołomiński zwyciężył w tym turnieju i każdy z jego zawodników otrzymał żeton – pierwszą pamiątkę rywalizacji sportowej zdobytą poza Wołominem. Z początkowych lat działalności klubu zachowały się nazwiska zawodników grających w czarno – białych koszulkach i białych spodenkach, reprezentujących barwy “Huraganu”. Byli to: H. Płoński, J. Uchmański, S. Szulich, Cz. Nadaj, Cz. Pąk, E. Gontarski, W. Tiuryn, Z. Hasselbusz, M. Strąk, M. Burakowski, Stemplewski, Złotnik, M. Hasselbusz.

Utalentowana i ambitna młodzież, odpowiednie szkolenie, oddanie i mądrość działaczy klubu wzorowo współpracujących z władzami samorządowymi oraz wszechstronne poparcie wołomińskiego społeczeństwa uznające od początku “Huragan” za swój klub – to czynniki, które powodowały nieustanny wzrost pozycji sportowej i prestiżu klubu w ówczesnym województwie warszawskim. Wielu obywateli Wołomina wspomagało klub środkami na jego działalność i rozwój. Rzemieślnicy w darze dla klubu szyli kostiumy sportowe, wykonywali i reperowali buty piłkarskie. Na Jubileusz X-lecia w 1933 roku społeczeństwo Wołomina ufundowało klubowy proporzec dumnie noszony na czele kolumny członków “Huraganu” w czasie uroczystości państwowych i patriotycznych. Pamiątka obecnie jest przechowywana w muzeum klubowym, które znajduje się na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie.

Również historia samego Ośrodka jest nierozerwalnie związana z Klubem. W dowód uznania dla WKS “Huragan”, jego potrzeb i konieczności rozwoju sportu w mieście pani Wacława Mossakowska, córka założyciela Wołomina Henryka K. Wojciechowskiego wydzieliła w 1934 roku ze swych posiadłości 3 hektary gruntu z przeznaczeniem na boisko sportowe dla “Huraganu”. Teren ten mieścił się na końcu ówczesnej ulicy Długiej. Praca społeczna członków klubu, pomoc finansowa władz miasta wraz z burmistrzem Józefem Cicheckim na czele oraz wsparcie społeczeństwa doprowadziły do powstania ogrodzonego stadionu sportowego, ze skromnymi, ale funkcjonalnymi urządzeniami sportowymi do piłki nożnej i innych sześciu sekcji sportowych klubu, które szybko powstawały obok wiodącej dyscypliny sportu piłki nożnej, z której “Huragan” jako organizacja powstał.

Tekst powstał na podstawie uzasadnienia do uchwały Rady Miejskiej w Wołominie z dn. 25 stycznia 2023 roku w sprawie ustanowienia roku 2023, Rokiem Klubu Sportowego Huragan.

Więcej informacji z Wołomina

Powstanie pierwszy publiczny żłobek w Wołominie

Powstanie pierwszy publiczny żłobek w Wołominie

W gminie Wołomin powstanie pierwszy publiczny żłobek. Inwestycja powstanie bardzo szybko dzięki pozyskanemu przez gminę dofinansowaniu z KPO. Umowa dofinansowania została podpisana w [...]
0 komentarzy
Parking P&R w Lipinkach prawie gotowy

Parking P&R w Lipinkach prawie gotowy

Parking typu „Parkuj i Jedź” w Lipinkach niedługo zostanie oddany do użytkowania. Przy stacji PKP Zagościniec w Lipinkach mieszkańcy skorzystają z 73 miejsc [...]
0 komentarzy
Wołomin - Farma fotowoltaiczna w Wołominie

Farma fotowoltaiczna w Wołominie

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie dąży do niezależności energetycznej, co przyniesie ogromne korzyści dla spółki i mieszkańców. Strategicznym projektem [...]
0 komentarzy
Regulamin użytkowania Skateparku przy SSP5 w Wołominie

Regulamin użytkowania Skateparku przy SSP5 w Wołominie

Skatepark przy Sportowej Szkole Podstawowej nr 5 w Wołominie otwarty jest w dni, w których prowadzone są zajęcia edukacyjne w godz. 15:00-21:00, w [...]
0 komentarzy
Debata kandydatów na Burmistrza Wołomina w Radiu Warszawa 106,2 fm

Debata kandydatów na Burmistrza Wołomina w Radiu Warszawa 106,2 fm

Za nami debata Kobus-Radwan. Dobrze, że się odbyła i, że stworzono możliwość rozmowy dwójki kandydatów. Poruszana tematyka z pewnością ważna dla mieszkańców. Debatę [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.