Wołomin chce stworzyć program rewitalizacji miasta

Wołomin weźmie udział w konkursie dotacji dla samorządów pod nazwą ?Modelowa rewitalizacja miast?. Celem nie jest jednak sam udział w konkursie, ale stworzenie programu umożliwiającego zmianę wizerunku miasta i dostęp do środków unijnych w nowym okresie przewidzianym do realizacji w latach 2014-2020.

W założeniach konkursu ogłoszonego przez resort infrastruktury i rozwoju leży przekazanie wsparcia dla gmin w procesie opracowywania programów rewitalizacji i modelowych działań w tym zakresie na obszarach miejskich. Opracowane lub zaktualizowane programy będą traktować wspomniane działania jako proces kompleksowy, uwzględniający elementy infrastrukturalne, gospodarcze oraz społeczne. Efekty dofinansowanych projektów będą mogły stanowić wzór dla innych jednostek samorządu terytorialnego, realizujących własne projekty rewitalizacyjne. ? Obecnie przygotowywana jest tzw. Fiszka projektu rewitalizacji, która wskazuje strefę starego zabytkowego centrum Wołomina wraz ze stacją kolejową, jako pierwszą do rewitalizacji i ma stanowić zwięzły opis przewidywanych działań. To wstęp do opracowania programu rewitalizacji Wołomina ? wyjaśnia Edyta Zbieć, wiceburmistrz Wołomina.

Wołomin wymaga kompleksowej rewitalizacji w wielu obszarach. Od zdegradowanego śródmieścia i wielofunkcyjnych przedwojennych obszarów zabudowy miejskiej począwszy, na obszarach poprzemysłowych i blokowiskach wzniesionych w technologii wielkopłytowej skończywszy.

– W oparciu o to opracowanie zamierzamy stworzyć grupy rewitalizacyjne w pozostałych częściach miasta. Koordynatorem zespołu ds. rewitalizacji powołanego w maju br. został Andrzej Ptaszyński nadzorujący wcześniej program rewitalizacji wydzielonej części miasta Wołomin na lata 2009­2015. Okres programowania 2014­2020 stawia znacznie większe wymagania programom rewitalizacji i zakłada wielopłaszczyznowe działania w dziedzinie architektonicznej, społecznej, ekonomicznej i kulturowej ? wyjaśnia nasza rozmówczyni.

Gmina zamierza przedstawić do konkursu wydzieloną strefę rewitalizacji w rejonie ulicy Warszawskiej i ulicy 6 Września o powierzchni ok. 13 ha (0,7 % powierzchni miasta).

Uzasadnieniem dla takiego wyboru jest umieszczenie wspomnianej strefy jako jednego z celów operacyjnych strategii zrównoważonego rozwoju miasta i gminy. Za tą lokalizacją przemawia także wskazanie jej jako priorytetowej w opracowanych wcześniej dokumentach. Mowa o lokalnym programie rewitalizacji wydzielonej części miasta Wołomin na lata 2009-2015, określającym najbardziej kryzysowe obszary miasta, a także studium historyczno-konserwatorskim do rewitalizacji ?Starówki Wołomińskiej?, które zawiera propozycje granic obszaru do objęcia lokalnym programem rewitalizacji wykazującym dziedzictwo kulturowe i historyczne miasta. – Założeniem jest takie kształtowanie i szkolenie społeczeństwa żeby dojść do interaktywnej i oddolnej metody konsultacji społecznych, podejmowanych planów i realizowanych zadań ? podsumowuje rozmowę wiceburmistrz Zbieć.

oprac. red.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.