Wołomin ? czas na przetrwanie?

? Wszystkie umowy, które zawiera urząd, są rejestrowane w rejestrze. Rejestr dostępny jest na stronie urzędu, zabrakło w nim tylko jednej ? umowy na wyjazd burmistrz i prezesów spółek miejskich na Kongres Ekonomiczny w Katowicach. Które spółki pojechały na ten Kongres? Wołomińskie wodociągi, wołomińska ciepłownia i wołomińskie MZO. Co lokalna ciepłownia chciała promować w Katowicach? Tak czy inaczej ? do dnia dzisiejszego nie wiemy za ile, ani po co, nasi prezesi bawili w Katowicach i czemu pani burmistrz ukrywa koszt tego wyjazdu ? komentuje działania wołomińskiego samorządu Dominik Kozaczka, radny dwóch poprzednich kadencji Rady Miejskiej w Wołominie.

? Twierdzi Pan, że wołomiński samorząd cofa się w stosunku do wcześniejszych kadencji, w których był Pan radnym…

? Moim zdaniem idziemy krok w tył. Spójrzmy choćby na dostęp do nagrań z posiedzeń komisji, czy znaczących opóźnień w publikacji nagrań z posiedzeń Rady Miejskiej, że nie wspomnę o unikach robionych w związku z udzieleniem odpowiedzi na pytania radnych spoza klubu Pozytywny Wołomin, z którego to wywodzi się obecna burmistrz Elżbieta Radwan.

? W odniesieniu do czego wysuwa Pan taki wniosek?

? W oparciu o dostępne informacje. Mam tu na myśli przede wszystkim dostęp opinii publicznej do nagrań z posiedzeń komisji problemowych rady, podczas których omawiane są przecież ważne zagadnienia dotyczące nas wszystkich ? mieszkańców Miasta i Gminy Wołomin. Z tego co pamiętam, to można było się zapoznać z nagraniami z posiedzeń komisji zarówno w poprzedniej kadencji jak w części kadencji jeszcze wcześniejszej. Zastanawiające jest dlaczego teraz stało się to niemożliwe, przecież technika poszła bardzo do przodu a możliwości są znacznie większe niż były kilka lat temu. Od jakiegoś czasu zmieniono również zasady upubliczniania posiedzeń Rady Miejskiej, których zapis pojawia się kilkanaście dni po fakcie. Nie chciałbym tu snuć domysłów dlaczego tak się dzieje, ale trudno nie odnieść wrażenia, że obecne władze Wołomina chcą sterować wszystkim ? informacją, animacją społeczną często zapominając, że Gmina Wołomin to nie tylko znajomi, rodzina i przyjaciele królika.

? Czy ograniczony dostęp do posiedzeń i spotkań organu uchwałodawczego (Rady Miejskiej i jej komisji problemowych) to jedyna przesłanka, o którą opiera Pan swoje twierdzenie, że Wołomin zrobił krok w tył?

? Oczywiście, że nie tylko o to chodzi. Ale od tego się zaczyna. Brak wiedzy ogranicza bowiem możliwość działania i włączenia się mieszkańców w życie miasta na różnych szczeblach i etapach. Brak dostępu do informacji o wydatkach przyczynia się do uniemożliwiania kontroli poczynań władzy. Jako przykład mogę tu przytoczyć choćby unikanie odpowiedzi, na wniosek radnej Agnieszki Kozy, o dostęp do informacji publicznej w odniesieniu do udziału Gminy Wołomin w Kongresie Ekonomicznym w Katowicach, który odbył się w 2019 roku. Pomimo obowiązku, jaki na gminie spoczywa, aby upublicznić wiedzę na temat kosztów udziału w tym wydarzeniu, pomimo kilku wyroków jakie w tej sprawie już zapadły, gmina nie udziela odpowiedzi na zapytanie radnej, która robi to przecież w naszym ? mieszkańców ? imieniu.

? Jak Pan myśli, dlaczego tak się dzieje?

? To właśnie jest dla mnie zastanawiające, co w tym wyjeździe jest takiego cennego, że informacja na temat kosztów jest tak pilnie strzeżona i owiana tajemnicą. Ale stało się to już w Wołominie normą, że jeśli pyta się władze Wołomina o jakieś dla niej niewygodne kwestie, to urzędnicy, albo przedłużają dokąd się da, przesłanie tych informacji, po upływie ustawowego terminu jest jego przedłużanie, później jest kolejne przedłużenie a czasem, tak jak w przypadku Radnej Agnieszki Kozy, trzeba iść do Sądu, żeby fakturę za udział własnej gminy w imprezie w Katowicach, zobaczyć i sprawdzić, ile Gminę Wołomin kosztował współudział w tej imprezie. Ale nawet kilkukrotne orzeczenia różnych organów, nakazujące udostępnienie tej faktury, nie przynoszą skutku.

? Kongres Ekonomiczny to możliwość promocji i przedstawienia swojej oferty. Czy wiemy co oferowała Gmina Wołomin na Kongresie w Katowicach?

– Prezentowała się jako samorząd. Miała stoisko wystawowe, ale do dziś dnia nie możemy dowiedzieć się, ile kosztowało gminę uczestnictwo w tym wydarzeniu, nie wspomnę już o efektach jakie udział Gminy Wołomin w tych targach przyniósł lub nie. A rzecz wydaje się być bardzo prosta ? gdy radny, bądź mieszkaniec, prosi o udostępnienie jakiejś faktury, to powinna ona być udostępniona w ciągu dwóch tygodni. W tym wyjeździe uczestniczyła Pani Burmistrz, jej zastępca, urzędnicy i prezesi gminnych spółek.

? A nie bierze Pan pod uwagę, że uczestnicy pokryli udział w tym Kongresie z własnych, prywatnych środków?

– Być może tak, ale w takim razie dlaczego nie udzielili takiej odpowiedzi. Przecież to rozwiałoby wszelkie domysły i spekulacje.

? Wykazał Pan dlaczego uważa dostęp do informacji publicznej za ważny aspekt funkcjonowania samorządu i trudno się tu z Panem nie zgodzić. Czy utrudnienia w dostępnie do informacji, wręcz uniemożliwienie jej pozyskania, to jedyny powód dla którego Pana zdaniem ?Idziemy krok w tył??

? To, że idziemy krok w tył, dotyczy również planowania i to zarówno w obszarze planistycznym miasta w postaci miejscowych planów zagospodarowania, jak również w sposobie i kierunkach rozwoju gminy. Brakuje mi strategicznego planu działania spółek gminnych: MZO, PWiK czy ZEC. Coraz głośniej dziś słychać o trudnościach tych podmiotów. Wiadomo, że PWiKowi niebawem ubędzie znaczna część odbiorców wody z uwagi na utworzenie przez Kobyłkę własnego Przedsiębiorstwa Komunalnego, o tym, że ZEC za kilka lat musi osiągnąć odpowiedni (niższy) poziom emisji wiadomo od lat, a ja mam wrażenie, że spółka jakoś nie specjalnie jest do tego przygotowana. Z kolei o samym MZO to aż strach myśleć, bo w tej chwili tam tylko się dosypuje kolejne tony odpadów. Uważam, że obecna kadencja polega na przetrwaniu, przy dużym udziale promocji i propagandy, dla zamydlenia oczu mieszkańcom a obecnej władzy po prostu brakuje wizji rozwoju.

Rozmawiał Zbigniew Grabiński

Wesprzyj Nas
Wszyscy potrzebujemy rzetelnych i sprawdzonych informacji. Lokalna prasa potrzebuje Twojego wsparcia Wesprzyj Życie Powiatu na Mazowszu >>>

Więcej informacji z Wołomina

Wołomin – przerwa pracy punktu zlewnego Oczyszczalni Ścieków Krym

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Wołominie informuje, że w związku z pracami techniczno-inspekcyjnymi w dniu 23 maja 2024r. (czwartek) punkt zlewny Oczyszczalni Ścieków [...]
0 komentarzy
Wołomin - Wykaz lokali mieszkalnych gminy Wołomin przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców

Wykaz lokali mieszkalnych gminy Wołomin przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców

Na tablicy ogłoszeń oraz na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Wołominie został zamieszczony, na okres 21 dni wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do zbycia [...]
0 komentarzy
"Szalone nożyczki" w Wołominie już 9 czerwca

„Szalone nożyczki” w Wołominie już 9 czerwca

Spektakl grany na deskach teatrów komediowych już ponad 50 lat. Niezmiennie uwielbiany przez widzów, którzy świetnie bawią się razem z aktorami. Właścicielka lokalu [...]
0 komentarzy

Wołomin – Zobacz Świat Oczami Arona – Rodzinny II Piknik Charytatywny

Dołącz do nas podczas Charytatywnego Pikniku Rodzinnego oraz Turnieju Piłki Nożnej pod patronatem Burmistrz Wołomina Elżbiety Radwan oraz Starosty Wołomińskiego Arkadiusza Werelicha! Wesprzyj [...]
0 komentarzy
II Sesja Rady Miejskiej w Wołominie

II Sesja Rady Miejskiej w Wołominie

20 maja 2024 roku (poniedziałek) o godz. 10:00 odbędzie się II Sesja Rady Miejskiej w Wołominie. Obrady będzie można śledzić na żywo za [...]
0 komentarzy
Wołomin - wspólna walka z przemocą: projekt „hejTY” w wołomińskich szkołach

Wołomin – wspólna walka z przemocą: projekt „hejTY” w wołomińskich szkołach

Społeczność szkolna aktywnie włączyła się w przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej i hejtu. W ramach projektu „hejTY”, prowadzonego przez Towarzystwo Rozwijania Aktywności Dzieci SZANSA, uczniowie [...]
0 komentarzy
Wołomin - zamknięcie skrzyżowania Sikorskiego i Lipińskiej

Wołomin – zamknięcie skrzyżowania Sikorskiego i Lipińskiej

W związku z pracami drogowymi realizowanymi przez Starostwo Powiatowe w Wołominie, od dnia 15 maja 2024 r. została wprowadzona czasowa organizacja ruchu na [...]
0 komentarzy
Wołomin - Konsultacje Gminnego Programu Rewitalizacji 2.0

Wołomin – Konsultacje Gminnego Programu Rewitalizacji 2.0

Od pewnego czasu prowadzone są prace nad udoskonaleniem Gminnego Programu Rewitalizacji i jego aktualizacją. Na podstawie ewaluacji i diagnozy powstał dokument, który teraz [...]
0 komentarzy
Wołomin - Uzupełniające wybory ławników do sądów powszechnych

Wołomin – uzupełniające wybory ławników do sądów powszechnych

Ogłoszenie o przystąpieniu do uzupełniających wyborów ławników do sądów powszechnych W związku z pismem Wiceprezesa ds. pracy i ubezpieczeń społecznych Sądu Okręgowego Warszawa-Praga [...]
0 komentarzy
Wołomin - Wykaz lokali mieszkalnych gminy Wołomin przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców

Wykaz lokali mieszkalnych gminy Wołomin przeznaczonych do zbycia

Na tablicy ogłoszeń oraz na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Wołominie został zamieszczony, na okres 21 dni wykaz nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.