Wołomin – Konkurs „Ogród przyjazny klimatowi”

Wołomin - Konkurs „Ogród przyjazny klimatowi”

UM Wołomin zaprasza właścicieli nieruchomości z terenu gminy Wołomin  do udziału w konkursie „Ogród przyjazny klimatowi”. – Jeżeli Wasz ogród jest urządzony w sposób przyczyniający się do zapobiegania i neutralizacji niekorzystnych zmian klimatu w naszym otoczeniu możecie zdobyć atrakcyjne nagrody! – zachęca ratusz

Konkurs ogłoszony został w dniu 5 czerwca 2023 r. (Dzień Ochrony Środowiska). Rozstrzygnięcie nastąpi w dniu 10 listopada 2023 r. (Dzień Jeża). Konkurs skierowany jest do właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy Wołomin, u których ogrody:
– są zróżnicowane i posiadają wiele nisz ekologicznych, a przez to bogactwo gatunkowe roślin i zwierząt,
– komponują się z otaczającym krajobrazem, w konsekwencji czego zyskują równowagę właściwą ekosystemom naturalnym i półnaturalnym, zapewniając właściwy układ wszystkich ogniw łańcucha pokarmowego (roślin, roślinożerców i drapieżców), łatwiej radząc sobie w niesprzyjających warunkach klimatycznych,
– posiadające naturalne i stworzone przez człowieka miejsca przeznaczone dla zwierząt, takie jak domki, hotele dla owadów, oczka wodne, dziuple, stare, próchniejące kłody drewna, zimowiska w postaci skrzynek lub hałd z liści, trawy lub mchu, karmniki, poidełka itp.,
– posiadają bogatą roślinność wielowarstwową i różnorodną (im więcej gatunków roślin tym większa baza pokarmowa i obfitość schronień dla zwierząt),
– obfitują w gatunki rodzime i od wieków zadomowione w przyrodzie, które doskonale aklimatyzują się w warunkach ogrodowych, są przystosowane do naszego klimatu, bardziej odporne na choroby i szkodniki oraz akceptowane przez zwierzęta, które są naszymi naturalnymi sprzymierzeńcami w ochronie roślin,
– przyczyniają się do retencji wody poprzez obecność zbiorników na deszczówkę lub oczek wodnych.

Zgłoszenie do konkursu, stanowiące załącznik nr 1 Regulaminu należy złożyć do dnia 31 października 2023 r., w siedzibie Organizatora, czyli w Urzędzie Miejskim w Wołominie, w Wydziale Ochrony Środowiska, w pok. 303, 304, 322, 323 lub mailowo na adres: wos@wolomin.org.pl.
Komisja złożona z pracowników Urzędu Miejskiego w Wołominie po otrzymaniu zgłoszenia ogrodu dokona jego oceny podczas oględzin. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na udostępnienie ogrodu do przeprowadzenia oględzin. W czasie oględzin wykonane zostaną fotografie potwierdzające spełnienie warunków określonych powyżej. Wybrane przez komisję, najciekawsze zdjęcia części ogrodów, uniemożliwiające ich lokalizację, mogą zostać rozpowszechniane w ramach działań promocyjno – edukacyjnych Gminy Wołomin.
W czasie oceny zgłoszonych ogródków pod uwagę będzie brana:
– różnorodność gatunków i odmian występujących roślin, w tym udział gatunków rodzimych, stanowiących bazę pokarmową dla zwierząt, w tym owadów,
– ogólna kompozycja ogrodu, zbliżona do naturalnej, przyczyniająca się do neutralizacji i zapobieganiu zmian klimatu oraz obecność miejsc sprzyjających retencji wodnej,
– ogólna estetyka ogrodów.

Więcej informacji z Wołomina

Popyt na usługi kulturalne w Gminie Wołomin [ANKIETA]

Popyt na usługi kulturalne w Gminie Wołomin [ANKIETA]

UM Wołomin prosi  o wypełnienie krótkiej ankiety, która posłuży do przeprowadzenia analizy popytu na usługi kulturalne w Gminie Wołomin. Link do ankiety (kliknij, [...]
0 komentarzy
Wołomin - rozpoczęcie prac na ul. Jesiennej

Wołomin – rozpoczęcie prac na ul. Jesiennej

W środę 22 maja 2024 roku rozpoczną się prace na ulicy Jesiennej w Wołominie!. W pierwszej kolejności zostaną wykonane roboty budowlane związane z [...]
0 komentarzy
Wołomin - spotkanie w sprawie projektu budowy nowego śladu DW 634

Wołomin – spotkanie w sprawie projektu budowy nowego śladu DW 634

Spotkanie informacyjne dotyczące projektowanej budowy drogi wojewódzkiej 634 od skrzyżowania ulicy 1 Maja z Al. Niepodległości w Wołominie do skrzyżowania Szosy Jadowskiej z [...]
0 komentarzy
Wołomin - Wykaz lokali mieszkalnych gminy Wołomin przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców

Wykaz nieruchomości gminy Wołomin przeznaczonych do oddania w użyczenie

Na tablicy ogłoszeń oraz na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Wołominie został zamieszczony, na okres 21 dni wykaz nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do [...]
0 komentarzy

Wołomin – przerwa pracy punktu zlewnego Oczyszczalni Ścieków Krym

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Wołominie informuje, że w związku z pracami techniczno-inspekcyjnymi w dniu 23 maja 2024r. (czwartek) punkt zlewny Oczyszczalni Ścieków [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.