WOŁOMIN: Kto może otrzymać bezpłatnie komputer?

kompy

Wołomin organizuje kolejny nabór osób chętnych do udziału w projekcie w ramach którego beneficjenci, spełniających określone kryteria, otrzymają bezpłatnie komputery z dostępem do internetu.

Właśnie została uruchomiona rekrutacja dodatkowa w ramach projektu „Internet szansą rozwoju Gminy Wołomin”. W ramach dodatkowego naboru zostaną wyłonieni kolejni Beneficjenci Ostateczni, którzy zajmą miejsce osób, które zrezygnowały bądź zostały wykluczone z projektu. Jest to konieczne, ponieważ Gmina Wołomin w okresie trwałości projektu musi utrzymać wartości wskaźników, a więc dostęp do Internetu dla 200 gospodarstw domowych z terenu Gminy Wołomin.
Kto może aplikować:• gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej, • dzieci oraz młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, • osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym, • rodziny zastępcze, • rodzinne domy dziecka, samotni rodzice, • osoby z grupy 50+, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych,• dzieci oraz młodzież ucząca się z bardzo dobrymi wynikami w nauce, z rodzin w których przeciętny miesięczny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie, z roku poprzedzającego rok udziału w projekcie był niższy, niż ostatni aktualny roczny wskaźnik.

Rekrutacja trwa do 12 maja 2017 roku. Formularze w wersji papierowej są dostępne w Urzędzie Miejskim w pokoju 220 oraz w Ośrodku Pomocy Społecznej.

Komentarze

komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.