Wołomin – przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie zmian w statutach jednostek pomocniczych Gminy Wołomin

Wykaz nieruchomości gminy Wołomin przeznaczonych do oddania w użyczenie

Zarządzenie Nr 138/2023 Burmistrza Wołomina z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie zmian w statutach jednostek pomocniczych Gminy Wołomin.


Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023r., poz. 40, z późn.zm.) oraz uchwały Nr XLIX-35/2018 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 7 marca 2018 roku w sprawie trybu i zasad przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Wołomin,
Burmistrz Wołomina zarządza, co następuje:

§ 1.

1. Ogłasza się konsultacje projektu uchwały w sprawie zmian w statutach jednostek pomocniczych gminy Wołomin, ktory stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

2. Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.
Ogłoszenie, o którym mowa w § 1 ust. 2 podaje się do publicznej wiadomości:
1) na stronie
www.wolomin.org w zakładce Twój Samorząd/Konsultacje społeczne;
2) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wołomin w zakładce Jednostki pomocnicze;

3) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wołominie oraz na tablicach ogłoszeniowych jednostek
pomocniczych.

§ 3.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Organizacji Urzędu.

§ 4.
Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od 15 do 29 czerwca 2023 r.

§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Wołomina

Elżbieta Radwan

 

Więcej informacji z Wołomina

Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu ulicy Fieldorfa w Wołominie

Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu ulicy Fieldorfa w Wołominie

Zgodnie z informacją dostarczoną przez wykonawcę prac budowlanych na ulicy Fieldorfa na odcinku pomiędzy DW nr 634 a ulicą Sportową oraz pomiędzy ulicą [...]
0 komentarzy
Spalanie odpadów

Spalanie odpadów jest zabronione

24 maja podczas patrolu osiedla Sławek w Wołominie  strażnicy miejscy zauważyli duże zadymienie. Po zlokalizowaniu źródła okazało się, że właściciel jednej z posesji [...]
0 komentarzy

Rocznik Wołomiński – spotkanie organizacyjne

– Rozpoczynamy prace nad jubileuszowym, XX tomem Rocznika Wołomińskiego. Wszystkich, którzy chcą podzielić się swoimi historiami i wspomnieniami dotyczącymi naszego regionu, zapraszamy do [...]
0 komentarzy

Klubowy czwartek

W czwartek 23 maja odbyło się comiesięczne spotkanie Członków Wołomińskiego Klubu Biznesu podczas którego omówiony został temat akcji charytatywnej, której celem jest wsparcie [...]
0 komentarzy

Wołomin zaprasza na IV Bieg nad Łąkami

16 czerwca zapraszamy wszystkich miłośników biegania na wyjątkowe wydarzenie sportowe – Bieg nad Łąkami! Organizatorzy: Ośrodek Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie, Burmistrz [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.