Wołomin – przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie zmian w statutach jednostek pomocniczych Gminy Wołomin

Wykaz nieruchomości gminy Wołomin przeznaczonych do oddania w najem

Zarządzenie Nr 138/2023 Burmistrza Wołomina z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie zmian w statutach jednostek pomocniczych Gminy Wołomin.


Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023r., poz. 40, z późn.zm.) oraz uchwały Nr XLIX-35/2018 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 7 marca 2018 roku w sprawie trybu i zasad przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Wołomin,
Burmistrz Wołomina zarządza, co następuje:

§ 1.

1. Ogłasza się konsultacje projektu uchwały w sprawie zmian w statutach jednostek pomocniczych gminy Wołomin, ktory stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

2. Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.
Ogłoszenie, o którym mowa w § 1 ust. 2 podaje się do publicznej wiadomości:
1) na stronie
www.wolomin.org w zakładce Twój Samorząd/Konsultacje społeczne;
2) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wołomin w zakładce Jednostki pomocnicze;

3) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wołominie oraz na tablicach ogłoszeniowych jednostek
pomocniczych.

§ 3.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Organizacji Urzędu.

§ 4.
Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od 15 do 29 czerwca 2023 r.

§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Wołomina

Elżbieta Radwan

 

Więcej informacji z Wołomina

Marki - rosną szanse na przebudowę drogi 631

Marki – rosną szanse na przebudowę drogi 631

Samorząd województwa mazowieckiego zabezpieczył 170 mln zł na inwestycję. W Wołominie odbywa się Komisja Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Przeciwdziałania Bezrobociu Sejmiku Województwa Mazowieckiego. [...]
0 komentarzy
Wołomin - pierwsze posiedzenie obwodowych komisji wyborczych

Wołomin – pierwsze posiedzenie obwodowych komisji wyborczych

Pierwsze posiedzenie obwodowych komisji wyborczych powołanych Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Warszawie III w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Wołomin, odbędzie się [...]
0 komentarzy
Czasowa Organizacja Ruchu na drodze Duczki - Nowe Grabie - Mostówka

Czasowa Organizacja Ruchu na drodze Duczki – Nowe Grabie – Mostówka

Od dnia 28.09.2023 r. (czwartek) wprowadzona zostanie Czasowa Organizacja Ruchu na drodze gminnej  Duczki-Nowe Grabie-Mostówka. Czasowa Organizacja Ruchu zostaje wprowadzona w związku z [...]
0 komentarzy
Wykaz nieruchomości gminy Wołomin przeznaczonych do oddania w najem

Wykaz nieruchomości gminy Wołomin przeznaczonych do oddania w najem

Na tablicy ogłoszeń oraz na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Wołominie został zamieszczony, na okres 21 dni wykaz nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do [...]
0 komentarzy
Wpadł w ręce policjantów, gdy próbował ukraść koła

Wpadł w ręce policjantów, gdy próbował ukraść koła

Kilka minut przed godziną czwartą policyjna załoga Ogniwa Wywiadowczo- Patrolowego wołomińskiej komendy interweniowała przy ulicy Jesionowej w Kobyłce, gdzie miało dojść do kradzieży [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.