Wołomin – zaproszenie na szkolenie w ramach Kampanii „Bądź dorosły. Chroń dzieci”

Wołomin - zaproszenie na szkolenie w ramach Kampanii „Bądź dorosły. Chroń dzieci”

Kolejnym wydarzeniem w ramach kampanii „Bądź dorosły. Chroń dzieci”  będzie  szkolenie pod tytułem „DZIECKO w procedurze Niebieskiej Karty – perspektywa prawna i psychologiczna”. Szkolenie odbędzie się 11 czerwca 2024 r. w godzinach 9:00-15:00 w Centrum Aktywności Wołomin – Stara Elektrownia przy ul. Daszyńskiego 3 w Wołominie.

W 2022 roku Gmina Wołomin z sukcesem zrealizowała lokalną kampanię społeczną pod nazwą: BĄDŹ DOROSŁY CHROŃ DZIECI. Kampania miała na celu uwrażliwienie sprzedawców napojów alkoholowych na kwestie dostępu do alkoholu dla dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia oraz wynikające z tego zagrożenia i konsekwencje: prawne, zdrowotne i społeczne. Jednakże, komunikaty informacyjne w mediach społecznościowych oraz ulotki czy plakaty rozwieszone w przestrzeni publicznej oddziaływały na znacznie szerszą grupę odbiorców samym hasłem Kampanii, przypominając NAM-DOROSŁYM o obowiązku podejmowania wszelkich starań, aby w ramach pełnienia ról w życiu prywatnym czy też zawodowym przeciwdziałać krzywdzeniu dzieci.

W tym roku ogłaszamy reaktywację hasła kampanijnego, łącząc je z obszarem przeciwdziałania przemocy domowej, i tworzymy: BĄDŹ DOROSŁY CHROŃ DZIECI #kampania S/PRZECIW przemocy domowej 2024. Kampania będzie składała się z kilku etapów. Rozpoczynamy od wspólnego szkolenia dla przedstawicieli podmiotów z terenu Gminy Wołomin, którzy w ramach pracy zawodowej stykają się z przemocą domową wobec dzieci i podejmują działania interwencyjno-wsparciowe. W szkoleniu udział wezmą pracownicy socjalni, asystenci rodziny, policjanci, kuratorzy sądowi, psycholodzy i pedagodzy z przedszkoli oraz szkół, pracownicy organizacji pozarządowych, członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zakres szkolenia:

  • Rozpoznanie i diagnoza przemocy domowej wobec dziecka
  • Kolejność i sposób realizacji działań w celu zapewnienia dziecku ochrony przed przemocą
  • Nakazy ochrony z perspektywy ochrony małoletniego
  • Realizacja trybu z art. 12a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej
  • Prawa i obowiązki wynikające z nowelizacji Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego od dnia 15 lutego 2024 r. (standardy ochrony, ciężki uszczerbek na zdrowiu)

Prowadzący:

Część prawna:

Pan Grzegorz Wrona – doktor nauk prawnych, adwokat, certyfikowany specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz superwizor z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, konsultant w Warszawskim Ośrodku Interwencji Kryzysowej, członek Rady ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Dyrektorze Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, autor licznych publikacji naukowych, w tym komentarza do Procedury Niebieskie Karty oraz komentarza do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, członek Komitetu Rady Europy ds. Przeciwdziałania Przemocy Wobec Kobiet i Przemocy Domowej (GREVIO), przewodniczący Zespołu do spraw analiz śmiertelnych i poważnych przypadków krzywdzenia dzieci.

Część psychologiczna:

Pan Mariusz Moderski – certyfikowany specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, członek Rady ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Dyrektorze Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, były wykładowca interdyscyplinarnego szkolenia dla osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie (SPPwR) realizowanego na zlecenie PARPA oraz realizator licznych szkoleń dotyczących problematyki przemocy w rodzinie, m.in. pracy z dzieckiem i osobą dorosłą doświadczającą przemocy, pracy z osobą stosującą przemoc w formule pracy Zespołu Interdyscyplinarnego, procedury „Niebieskie Karty”, wieloletni konsultant infolinii w Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar w Rodzinie „Niebieska Linia” działającym na zlecenie PARPA. Przez 9 lat w Specjalistycznej Poradni ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy ul. Belgijskiej 4 w Warszawie prowadził oddziaływania indywidualne i grupowe dla osób doświadczających przemocy w rodzinie oraz osób stosujących przemoc. Obecnie w Punkcie Interwencyjnym Warszawskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej koordynuje pracę Zespołu oraz prowadzi oddziaływania indywidualne w zakresie interwencji kryzysowej i krótkoterminowej pomocy psychologicznej oraz współprowadzi Program pomocy psychologicznej dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Na wydarzenie zapraszają Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miejski w Wołominie. To wyjątkowa okazja, by poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w zakresie ochrony dzieci przed przemocą. – informuje UM Wołomin

Więcej informacji z Wołomina

Rusza modernizacja i hermetyzacja kompostowni w Starych Lipinach

Rusza modernizacja i hermetyzacja kompostowni w Starych Lipinach

Po kilku latach walki o dofinansowanie oraz intensywnych prac związanych z przygotowaniem dokumentacji projektu ruszyła dzisiaj modernizacja i hermetyzacja kompostowni w Starych Lipinach. [...]
0 komentarzy
Wołomin - ratusz czeka na propozycje do programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2025 r.

Wołomin – ratusz czeka na propozycje do programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2025 r.

UM Wołomin zaprasza organizacje pozarządowe, działające na terenie gminy Wołomin, do składania swoich propozycji do Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2025 r. [...]
0 komentarzy
Lipiec w gminie Wołomin

Lipiec w gminie Wołomin

Lato w Wołominie obfituje w rozmaite atrakcje kulturalne i sportowe, które zadowolą każdego miłośnika aktywnego spędzania czasu. Bez względu na to, czy jesteś [...]
0 komentarzy
Wołomin - ogłoszenie wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców

Wykaz lokali mieszkalnych gminy Wołomin przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców

Na tablicy ogłoszeń oraz na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Wołominie został zamieszczony, na okres 21 dni wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do zbycia [...]
0 komentarzy

Centrum Wołomina dostępne dla wszystkich!

Polski Związek Niewidomych, Okręg Mazowiecki, Koło Terenowe w Wołominie otrzymało gminne środki na realizację projektu „Centrum Wołomina dostępne dla wszystkich”. Dzięki współpracy powstanie [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.