Wołomińskie akcenty podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego

kobus

Europejski Kongres Gospodarczy, który odbył się w Katowicach w dniach 10-12 maja br. to największe spotkanie biznesowe w Europie Centralnej. Cykl debat, spotkań i wydarzeń towarzyszących z udziałem najważniejszych osobistości świata polityki, biznesu, nauki oraz ekonomii ma swoje miejsce w Katowickim Centrum Kongresowym i położonym tuż obok Spodku.

Europejski Kongres Gospodarczy to wydarzenie o ugruntowanej pozycji, znaczeniu i prestiżu. Wzięło w nim udział ponad 8 tys. osób. W niemal stu sesjach tematycznych podczas E.K.G. uczestniczyło kilkuset panelistów, min. Komisarze unijni, premierzy i przedstawiciele rządów państw europejskich, prezesi największych firm, naukowcy i praktycy, decydenci mający realny wpływ na życie gospodarcze i społeczne.
E.K.G. to wyjątkowe spotkanie, które sprzyja wymianie poglądów, wiedzy, a także generowaniu nowych projektów. To również ogromna platforma networkingowa. Przedsiębiorcy mają szansę nawiązać rozmowy, znaleźć wspólny interes, zapoznać się z nowościami w wielu branżach.
Do Katowic przyciągnął mnie zawodowy temat prezentacji „Programu Elektromobilności w Przemyśle Motoryzacyjnym”, jak również tematy samorządowe. Miałem możność uczestnictwa w panelu dyskusyjnym pt. „Przyszłość Samorządu Terytorialnego w Polsce – ustrój” z udziałem min. panów Andrzeja Dery – sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta RP oraz Andrzeja Maciejewskiego  – posła na Sejm RP, przewodniczącego Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.
Bardzo ciekawa i konstruktywna dyskusja na temat podziału kompetencji między rząd, administrację centralną a samorządy. Dyskutowano również o ramach konsultacji i odpowiedzialnego dialogu między rządem i samorządem.
Bardzo ciekawa dyskusja rozwinęła się podczas spotkania dotyczącego przyszłości samorządu terytorialnego w Polsce i polityki. To właśnie tu miał miejsce pierwszy mocny wołomiński akcent podczas tegorocznego E.K.G. , gdy Robert Biedroń – prezydent Słupska zaprosił do dyskusji burmistrz Wołomina Elżbietę Radwan, widząc fakt, że w panelu dyskusyjnym udział mają wziąć sami mężczyźni.
Zdarzenie to odbiło się szerokim echem w kuluarach kongresu, a burmistrz Wołomina i prezydent Słupska zostali cichymi bohaterami tegorocznego E.K.G.
Dyskusja, w której uczestniczyła wołomińska burmistrz dotyczyła zmian w ordynacji wyborczej i roli jednomandatowych okręgów wyborczych, bezpośrednich wyborów marszałków i starostów oraz znaczenia szyldów partyjnych w samorządzie terytorialnym.
Ważnym punktem kongresu była gala TOP INWESTYCJE KOMUNALNE 2017. To plebiscyt, w którym wyróżniane są najlepsze praktyki oraz sukcesy inwestycyjne lokalnych samorządów. Chodzi o dostrzeżenie ich pozytywnego wpływu na gospodarkę i podnoszenie standardu życia mieszkańców regionów, miast, gmin i osiedli.
Konkurs organizuje należący do grupy PTWP PortalSamorządowy.pl. Zwycięzców wybiera Rada Konsultacyjna złożona z samorządowców, ekonomistów, menedżerów, ekspertów i urzędników administracji państwowej.
W tym roku wzięto pod uwagę inwestycje zrealizowane w formie partnerstwa publiczno-prywatnego. Oceniono finansowe plany zgłoszonych do konkursu przedsięwzięć, ich prorozwojowy charakter, rozmach i nowatorstwo, sposób gospodarowania majątkiem inwestorów oraz wpływ lokalnych społeczności na ostateczny kształt inwestycji.
Wyróżniono 10 projektów spośród których mi osobiście zaimponowały trzy: Przebudowa dworca kolejowego w Katowicach, Budowa kompleksu basenów mineralnych w Solcu – Zdroju oraz najdroższa i największa z inwestycji – Budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Poznaniu. Punktem kulminacyjnym była Gala wręczenia wyróżnień zwycięzcom plebiscytu SAMORZĄDOWIEC ROKU 2017, gdzie pojawił się ponownie miły wołomiński akcent.
W kategorii Prezydent/Burmistrz/Wójt roku 2017 wyróżnienie zdobyła Pani Elżbieta Radwan – burmistrz Wołomina.
W kategorii Najlepszy Radny w Polsce wyróżnienie zdobył Pan Zbigniew Jurkowski – radny miejski z Lublina, a laureatem kategorii Najlepszy marszałek wyróżniony został Pan Adam Struzik – marszałek województwa mazowieckiego.
Ciekawym wydarzeniem towarzyszącym IX edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego był „European Start – Up Days”.
To spotkanie twórców start-upów, inwestorów i organizacji wsparcia biznesu. Autorzy 100 najciekawszych pomysłów na biznes zaprezentowali swoje projekty w katowickim Spodku, a najlepsi z najlepszych odebrali wyróżnienia na uroczystej Gali.
Reasumując – katowicki kongres to nie tylko debaty, to spotkania bardzo mocnych reprezentacji przede wszystkim biznesu, ale także administracji i sfery polityki. Byłem tam po raz pierwszy, ale już dziś wiem, że nawiązane kontakty i zdobyta wiedza przyciągną mnie do Katowic również w przyszłym roku.
Wyjątkowa atmosfera tego kongresu sprzyja wymianie poglądów i wiedzy oraz stwarza doskonałe warunki dla powstawania ciekawych projektów i jest impulsem dla nowych biznesów. Zapraszam wszystkich na kolejny Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach bo naprawdę warto tam być!

Robert Kobus
radny Rady Miejskiej w Wołominie

Komentarze

komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.