Wręczenie Chorągwi Wojska Polskiego i zaprzysiężenie stołecznych Terytorialsów przed Grobem Nieznanego Żołnierza

Wręczenie Chorągwi Wojska Polskiego i zaprzysiężenie stołecznych Terytorialsów przed Grobem Nieznanego Żołnierza

Wręczenie Chorągwi Wojska Polskiego 18 SBOT, zaprzysiężenie najmłodszych służbą stołecznych żołnierzy oraz nadanie pierwszych nominacji podoficerskich stołecznym Terytorialsom – to przewodnie tematy uroczystości, która odbyła się w niedzielę 9 lipca na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego, przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie.

Ponad 500 żołnierzy 18. Stołecznej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej uczestniczyło wczoraj w uroczystym apelu zorganizowanym z okazji wręczenia stołecznym Terytorialsom Chorągwi Wojska Polskiego. Chorągiew Wojska Polskiego, która obok sztandaru jest znakiem jednostki wojskowej, symbolem sławy wojennej, tradycji, wierności i honoru, przyjął z rąk Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej generała bryg. Macieja Klisza Dowódca 18. Stołecznej Brygady OT płk. Marek Pietrzak. Uroczystość odbyła się w miejscu szczególnym sercu każdego Polaka – przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie

Wręczeniu Chorągwi WP towarzyszyło zaprzysiężenie ponad 70 najmłodszych służbą żołnierzy 18. SBOT, którzy przed 15 dniami rozpoczęli szkolenie podstawowe. Słowa przysięgi, wypowiedziane przez
nich na sztandar, są wyrazem najwyższego zobowiązania złożonego wobec Ojczyzny i narodu. Ślubowanie oddania Ojczyźnie złożyli przed swoimi dowódcami, kolegami, powstańcami i żołnierzami AK, zaproszonymi gośćmi, a przede wszystkim przed swoimi bliskimi. Przysięga jest zwieńczeniem pierwszego etapu ich żołnierskiej drogi. Przed nimi kolejne szkolenia, tym razem indywidualne i specjalistyczne sprofilowane na prowadzenie działań w mieście.

Spośród zaprzysiężonych dziś na placu Marszałka Piłsudskiego żołnierzy, prawie 30% z nich to kobiety, które wraz ze swoimi mężami, synami czy braćmi, postanowiły spełnić patriotyczny obowiązek. Wśród
nich jest pani Anna, wyróżniona listem gratulacyjnym dowódcy brygady, dla której rozpoczęcie służby wojskowej jest kontynuacją rodzinnej drogi. Dziś przysięgała w obecności swojej mamy – powstańczyni warszawskiej. Wypowiadając rotę czuła nie tylko dumę, przede wszystkim miała świadomość ogromnej wagi tych słów, ze względu na losy jej bliskich.

Nowo zaprzysiężeni żołnierze stołecznej brygady dołączą do formowanego właśnie 182. Batalionu Lekkiej Piechoty, który swoją siedzibę będzie miał na terenie dzielnicy Ursynów.

Kolejnym wydarzeniem podczas dzisiejszej uroczystości były mianowania na stopień kaprala absolwentów kursu podoficerskiego SONDA. Kurs został zorganizowany przez 5 Mazowiecką Brygadę OT pod auspicjami Szkoły Podoficerskiej SONDA w Zegrzu. Szkoła ta kształci kandydatów na podoficerów z terytorialnej i zawodowej służby wojskowej, a także kandydatów z cywila.

Od pierwszej przysięgi wojskowej żołnierzy 18 Stołecznej Brygady Obrony Terytorialnej minęło dopiero 8 miesięcy, a Brygada liczy już ponad 800 żołnierzy. W tym czasie skompletowany został pierwszy
batalion lekkiej piechoty, rozpoczęto formowanie kolejnego batalionu. Dziś po raz pierwszy zaprezentowany został zaczątek pododdziału konnego, który będzie zabezpieczał wschodnią granicę miasta. Jego wysoka mobilność w terenie leśnym usprawni m.in. działania poszukiwacze.

Mimo bardzo wstępnego etapu formowania Brygada rozwija się dynamicznie, a to dzięki bardzo dobrej odpowiedzi społecznej Warszawiaków, którzy chętnie wstępują w szeregi jednostki. Nie rezygnując
z dotychczasowej aktywności biorą na siebie dodatkową odpowiedzialność – gotowość do obrony Ojczyzny!

O 18. SBOT

Stołeczna brygada jest jedną z najmłodszych jednostek WOT. Dynamiczny proces formowania jednostki jest możliwy dzięki dużemu zainteresowaniu służbą warszawiaków, na które znaczący wpływ ma wojna w Ukrainie. Co trzeci stołeczny Terytorials wskazuje na powód wstąpienia do WOT właśnie konflikt za naszą wschodnią granicą.

Główną jednak przesłanką skłaniającą mieszkańców Warszawy do wstąpienia w szeregi Terytorialnej Służby Wojskowej jest możliwość rozwoju i łączenia jej z życiem zawodowym. Formacja ta oferuje wiele ciekawych szkoleń, przydatnych zarówno w wojsku jak i w życiu cywilnym.

18. Stołeczna Brygada OT jest jedyną jednostką WOT, której stały rejon odpowiedzialności to całkowicie teren zurbanizowany o gęstym zaludnieniu. Z tego wynika przeznaczenie i zadania brygady, której żołnierze przygotowują się do obrony stolicy i walki w mieście. Ważną grupą zadań tak zwanego podwójnego zastosowania są działania poszukiwawczo – ratownicze – urban search and rescue. Właśnie Te kompetencje są przydatne zarówno w czasie pokoju, kryzysu, jak i wojny.

Docelowo w 18. Stołecznej Brygadzie OT służyć będzie ok. 3000 żołnierzy.

Wręczenie Chorągwi Wojska Polskiego i zaprzysiężenie stołecznych Terytorialsów przed Grobem Nieznanego Żołnierza Wręczenie Chorągwi Wojska Polskiego i zaprzysiężenie stołecznych Terytorialsów przed Grobem Nieznanego Żołnierza Wręczenie Chorągwi Wojska Polskiego i zaprzysiężenie stołecznych Terytorialsów przed Grobem Nieznanego Żołnierza Wręczenie Chorągwi Wojska Polskiego i zaprzysiężenie stołecznych Terytorialsów przed Grobem Nieznanego Żołnierza Wręczenie Chorągwi Wojska Polskiego i zaprzysiężenie stołecznych Terytorialsów przed Grobem Nieznanego Żołnierza Wręczenie Chorągwi Wojska Polskiego i zaprzysiężenie stołecznych Terytorialsów przed Grobem Nieznanego Żołnierza Wręczenie Chorągwi Wojska Polskiego i zaprzysiężenie stołecznych Terytorialsów przed Grobem Nieznanego Żołnierza Wręczenie Chorągwi Wojska Polskiego i zaprzysiężenie stołecznych Terytorialsów przed Grobem Nieznanego Żołnierza

Więcej informacji z Mazowsza

Czy na Mazowszu powstanie pierwszy w Polsce ośrodek zdrowia psychicznego małego dziecka?

Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie będzie rozbudowane. Część nowego budynku zostanie w pełni dostosowana do diagnozowania i terapii niemowląt. Jest to szczególnie ważne, [...]
0 komentarzy
Przypomnienie o kolejnej edycji rozkładu jazdy obowiązującej od 10 grudnia

Przypomnienie o kolejnej edycji rozkładu jazdy obowiązującej od 10 grudnia

Przypominam, że od 10 grudnia wchodzi w życie nowy roczny rozkład jazdy. Pierwsza organizacja zamknięciowa będzie obowiązywała do dnia 9 marca 2024 r. [...]
0 komentarzy
Planowane wyłączenia prądu w Powiecie Wołomińskim, Wyszkowskim, Ostrowskim, Węgrowskim i Sokołowskim

Planowane wyłączenia prądu w Powiecie Wołomińskim, Wyszkowskim, Ostrowskim, Węgrowskim i Sokołowskim

W dniach od 6 do 15 grudnia planowane są przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie Powiatu Wołomińskiego, Wyszkowskiego, Ostrowskiego, Węgrowskiego i Sokołowskiego. [...]
0 komentarzy
Przedłużenie stopni alarmowych Bravo i Charlie-CRP na terenie kraju

Przedłużenie stopni alarmowych Bravo i Charlie-CRP na terenie kraju

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenia przedłużające obowiązywanie trzeciego stopnia alarmowego CHARLIE-CRP oraz drugiego stopnia alarmowego BRAVO na obszarze całego kraju. Zarządzenie [...]
0 komentarzy
Daj życie – podsumowanie kampanii informacyjnej samorządu Mazowsza

Daj życie – podsumowanie kampanii informacyjnej samorządu Mazowsza

Mała liczba narządów i tkanek pobieranych od osób zmarłych sprawiła, że samorząd Mazowsza podjął działania edukacyjne związane z transplantologią. W 2022 r. zainaugurowano [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.