Wsparcie dla klubów sportowych i organizacji sportowych

Tłuszcz - Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Ministerstwo Sportu i Turystyki prowadzi aktualnie nabory do następujących programów:

Rządowy Program KLUB ? edycja 2020
Nabór trwa do 15 marca 2020 roku.
Dofinansowanie może pozyskać podmiot działający przez co najmniej 3 lata w formie stowarzyszenia i prowadzący szkolenie sportowe, które skierowane jest do dzieci i młodzieży do 18. roku życia.
Kwota dofinansowania wynosi:
10 tys. zł dla klubów jednosekcyjnych,
15 tys. zł dla klubów wielosekcyjnych.
Więcej informacji:
https://www.msit.gov.pl/pl/aktualnosci/8592,Ruszyl-nabor-w-ramach-Rzadowego-Programu-KLUB-edycja-2020.html

Program ?Sport Wszystkich Dzieci?
Program adresowany jest do uczniów szkół różnych szczebli edukacyjnych, a w szczególności do uczniów szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie całego kraju, jak również do klubów i organizacji sportowych.
Nabór wniosków dotyczy trzech zadań:
Projekt ?Lokalny Animator Sportu? ? 23 000 000 zł.
Wnioski należy składać do dnia 6 grudnia 2019 r.
Termin rozpatrzenia nie później niż do dnia 3 stycznia 2020 r.

Wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży ? 10 000 000 zł.
Wnioski należy składać do dnia 20 stycznia 2020 r.
Termin rozpatrzenia nie później niż do dnia 20 marca 2020 r.

Wspieranie projektów upowszechniania sportu dzieci i młodzieży realizowanych przez polskie związki sportowe ? 16 000 000 zł.
Wnioski należy składać do dnia 20 stycznia 2020 r.
Termin rozpatrzenia nie później niż do dnia 10 marca 2020 r.

Więcej informacji:
https://www.msit.gov.pl/pl/aktualnosci/8593,Wystartowala-kolejna-odslona-Programu-Sport-Wszystkich-Dzieci.html

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.