Wspólne patrole Policji, Straży Miejskiej, Żandarmerii Wojskowej i Straży Leśnej na terenie powiatu wołomińskiego

Wspólne patrole, szkolenia, udział w wielu akcjach i działaniach prewencyjnych, zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców, a także zwalczanie wykroczeń i przestępstw związanych z lasem, to najważniejsze przykłady współpracy Policji, Straży Miejskiej, Żandarmerii Wojskowej i Straży Leśnej na terenie powiatu wołomińskiego. Wspólne patrole, razem podejmowane interwencje, wspólnie realizowane programy profilaktyczne są odpowiedzią na społeczne oczekiwania, oraz w znacznym stopniu przyczyniając się do wzrostu poczucia bezpieczeństwa społeczności lokalnej.

Podobnie jak w latach ubiegłych, tak i w tym roku wołomińskich funkcjonariuszy wspierają Strażnicy Miejscy, Straż Leśna z Nadleśnictwa Drewnica, a w ostatnim okresie również Żandarmeria Wojskowa. Wśród interwencji podejmowanych przez patrole mieszane są zarówno te własne, jak i zlecone np. po telefonie ze Stanowiska Kierowania Komendy Powiatowej Policji w Wołominie czy tez od samych mieszkańców.

Jak wynika z corocznych analiz, wspólne patrole Policji i Straży Miejskiej przynoszą wymierne efekty. Warto podkreślić, że bezpośrednio wpływają one na ogólną liczbę patroli na terenie miast i gmin powiatu wołomińskiego, co przekłada się na wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców i utrzymanie porządku publicznego. Są one widoczne i reagują na wszelkie przejawy naruszenia prawa. Najczęściej funkcjonariusze ujmują osoby: podejrzewane o posiadanie narkotyków, naruszające przepisy dot. akcyzy, dokonujące uszkodzeń mienia, nietrzeźwych kierowców, sprawców kradzieży, osoby poszukiwane; podejrzewanych o znieważenie, naruszenia nietykalności czy czynną napaść na funkcjonariusza, sprawców bójek, pobić i fałszowania dokumentów. Sprawców przestępstw ujętych na gorącym uczynku strażnicy (w celu wykonania dalszych czynności procesowych) niezwłocznie przekazują Policji.

Od lat policjanci ruchu drogowego i prewencji oraz strażnicy miejscy wspólnie prowadzą działania profilaktyczno-edukacyjne, mające bezpośredni wpływ na poprawę bezpieczeństwa w danym rejonie. Na uwagę zasługują takie działania jak: ?Bezpieczne Ferie?, ?Bezpieczne Wakacje?, ?Lato w mieście?, ?Bezpieczeństwo nad wodą?, ?Bezpieczna droga do szkoły?, ?Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego?, czy akcja ?Prędkość?.

Wspólne patrole strażników leśnych i wołomińskich policjantów odbywają się na terenach leśnych w okolicach powiatu wołomińskiego z wykorzystaniem samochodów terenowych zarówno Straży Leśnej, jak i Policji. W ostatnim czasie do Policjantów i Strażników Leśnych dołączyli również żołnierze Żandarmerii Wojskowej. Zadaniem mundurowych jest współpraca na rzecz poprawy bezpieczeństwa oraz zwalczanie przestępstw związanych z lasem. Chodzi tu między innymi o kradzieże drewna, kłusownictwo i szkodnictwo leśne.

Policjanci wspólnie z pracownikami Straży Leśnej pilnują i dbają o to, by las nie był niszczony, a w przypadku zagrożenia działają chroniąc jego charakter. Jest to niezbędne, aby zachować walory tego specyficznego miejsca. Strażnicy mają dziś duże możliwości kontrolowania, wykrywania i ścigania wszelkich przejawów wandalizmu, kradzieży i kłusownictwa. Mają także obowiązek egzekwowania od korzystających z lasu przestrzegania przepisów prawnych, których celem jest ochrona lasu przed szkodnictwem.

W tym wszystkim pomagają im policjanci. W czasie wspólnych służb, mundurowi zwracają szczególną uwagę między innymi na osoby, które nagminnie naruszają zakaz wjazdu do lasu pojazdami mechanicznymi, czy też zatrzymują się na drogach publicznych i stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Tereny patrolowanych lasów objęte są coraz częściej monitoringiem wizyjnym, z którego materiał filmowy stanowi dowód w prowadzonych postępowaniach.

Podczas wspólnych patroli policjanci i strażnicy leśni reagują też na najczęściej popełniane wykroczenia popełniane przez właścicieli psów, którzy podczas spaceru w lesie spuszczają zwierzęta ze smyczy. Przypomnimy, że 10 kwietnia 2021r. zmianie uległy przepisy dotyczące opieki nad zwierzętami. Właściciele psów będą musieli zapłacić wyższe mandaty karne za wyprowadzenie zwierzęcia nie spełniając przy tym wymogów bezpieczeństwa. Chodzi o rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 18 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń.

Wspólne patrole Policji, Żandarmerii Wojskowej, Straży Miejskiej i Straży Leśnej na terenie powiatu wołomińskiego będą kontynuowane cyklicznie.

KPP w Wołominie / ts

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.