Wspólny Bilet będzie kontynuowany | Miasto Zielonka

Komunikacja miejska w wakacje

Dobra wiadomość dla mieszkańców dojeżdżających pociągami i środkami warszawskiego transportu miejskiego, do szkół i zakładów pracy. Radni Miasta Zielonka podjęli uchwałę dotyczącą kontynuacji Wspólnego Biletu.

31 grudnia 2019 r. wygaśnie wieloletnia umowa, zawarta pomiędzy gminami Zielonka, Kobyłka, Wołomin a Powiatem Wołomińskim, której przedmiot stanowiła dotacja celowa na zadanie Powiatu, polegające na zapewnieniu ?Wspólnego biletu?.

Celem kontynuacji obowiązywania ?Wspólnego biletu?, umożliwiającego przejazdy Kolejami Mazowieckimi na podstawie biletu ZTM na 1. i 2. strefę biletową, konieczne było podjęcie nowej uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wołomińskiemu na kolejny okres, tj. od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2024 r.

Roczny koszt udziału Zielonki we ?Wspólnym bilecie? wyniesie blisko 1,14 mln zł.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.