Wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Radzyminie

Radzymin - Pierwsze konsultacje w sprawie uchwały krajobrazowej

Przewodniczący Rady Miejskiej wyznaczył termin wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Radzyminie, które odbędą się w dn. 21-23 stycznia 2019 roku.

Obszar Gminy Radzymin podzielono na cztery okręgi wyborcze. O mandat do sprawowania funkcji radnego zawalczą członkowie samorządów szkolnych z 3 radzymińskich szkół. Kandydatem na radnego może zostać także uczeń zamieszkały na terenie Gminy Radzymin, uczęszczający do szkoły poza jej granicami, który do 4 stycznia zarejestruje się w sekretariacie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Radzyminie. Zachęcamy do aktywnego udziału w wyborach!

Młodzieżowa Rada Miejska w Radzyminie liczy 7 członków. Kadencja MRM w Radzyminie trwa 2 lata i upływa 31 października 2020 roku. W tym okresie młodzi ludzie, tuż przed wkroczeniem w dorosłość, mogą czynnie uczestniczyć w życiu gminy Radzymin. Młodzieżowa Rada Miejska w Radzyminie może bezpośrednio inicjować działania, które dotyczą młodzieży radzymińskiej, takie jak: imprezy kulturalne, sportowe, spotkania z przedstawicielami organizacji politycznych, społecznych, kulturalnych i edukacyjnych, a także debaty i konsultacje. Działalność Rady ułatwia również współpracę z Radą Miejską w Radzyminie, Burmistrzem Radzymina, Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy Radzymin oraz Radzymińskim Ośrodkiem Kultury i Sportu w Radzyminie.

Dzięki działaniu MRM chłopcy i dziewczęta rozwijają kluczowe umiejętności obywatelskie oraz zyskują przekonanie, że lokalne sprawy publiczne są ważne i godne ich uwagi.

Okręgi wyborcze

Czynne prawo wyborcze w wyborach do MRM przysługuje uczniom uczęszczającym do szkół ponadgimnazjalnych. Gmina Radzymina podzielona jest na 4 okręgi wyborcze, w ramach których wybierani są młodzieżowi radni:

Wybory pośrednie (członkowie samorządu szkolnego/uczniowskiego wybierają przedstawicieli do MRM spośród swego grona).

  • I okręg Zespół Szkół Ogólnokształcących w Radzyminie ?  wybiera 3 radnych
  • II okręg  ZSTZ im. inż. Czesława Nowaka ? wybiera 2 radnych
  • III okręg Branżowa Szkoła I Stopnia im. kpt. Stefana Pogonowskiego ? wybiera 1 radnego

Wybory bezpośrednie (uczniowie danego okręgu wyborczego oddają głos bezpośrednio na kandydata). Uczniowie szkół średnich, którzy mieszkają w gminie Radzymin, ale uczą się w innych miastach mogą rejestrować się na radnych w 4 okręgu wyborczym, w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Radzyminie, w sekretariacie szkoły do 4 stycznia 2018 r.

  • IV okręg. Dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Radzymin, a uczęszczających do szkoły ponadgimnazjalnej poza terenem gminy ? wybór 1 radnego

Uchwały dot. Młodzieżowej Rady Miejskiej w Radzyminie:

http://bip.radzymin.pl/upload/ra_20180619_uchwala_599_2018.pdf

http://bip.radzymin.pl/upload/ra_uchwa%C5%82a_550_2018.pdf

Źródło: UMiG Radzymin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.