Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Zielonka

Burmistrz Miasta Zielonka za pośrednictwem Dyrektora Ośrodka Kultury i Sportu w Zielonce  podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Lp. Oznaczenie nieruchomości gruntowej Powierzchnia przeznaczona do dzierżawy Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości
1. część działki
nr 81/2
w obrębie
5-40-02
Obiekt rekreacyjno- sportowy (dwa korty) – 1296 m. kw oraz budynek zaplecza socjalnego – 52,3 m. kw. (dwie przebieralnie z prysznicem i toaletą, pokój trenera) Przedmiot planowanej dzierżawy położony przy ul. Dziennikarskiej w Zielonce wykorzystywany będzie do gry w tenisa ziemnego 58U-O Uchwała XLIV/420/10 z dnia 2010-02-22

Wysokość i termin wnoszenia opłat: Stawka minimalna – ustalona w drodze przetargu z ceną wyjściową do przetargu – 2000,00 zł netto za każdy miesiąc obowiązująca w sezonie sportowo – rekreacyjnym (okres od dnia 15.04 do 15.10 każdego roku), z uwzględnieniem stawki 5 % ww. kwoty w pozostałym okresie (okres od 16.10 do 14.04 każdego roku). Stawka będzie powiększona o koszty eksploatacyjne. Termin wnoszenia opłat do uzgodnienia.

Okres dzierżawy: 3 lata.

 

Więcej informacji z Zielonki

Zielonka – drony sprawdzą jakość powietrza

Sezon grzewczy już w pełni. A to niestety oznacza pogorszenie jakości powietrza. Powodem jest między innymi nieprawidłowe spalanie materiałów w domowych piecach.  – [...]
0 komentarzy
Mały Książę patronem Miejskiego Przedszkola nr 4 w Zielonce

Mały Książę patronem Miejskiego Przedszkola nr 4 w Zielonce

Miejska placówka zyskała patrona i przyjęła imię Małego Księcia, bohatera baśniowej opowieści Antoine de Saint-Exupéry. Uroczystość zgromadziła wychowanków przedszkola, nauczycieli oraz rodziców. W [...]
0 komentarzy
Dofinansowanie na przyłącze gazowe w Zielonce

W Zielonce zakończono wypłaty dodatków osłonowych

Od stycznia Urząd Miasta Zielonka realizował rządowy program wypłaty dodatku osłonowego, czyli świadczenia, które miało łagodzić negatywne skutki rosnących cen energii elektrycznej, gazu i [...]
0 komentarzy
Bezpłatne badania mammograficzne

Mammobus ponownie w Zielonce

Burmistrz Miasta Zielonka oraz LuxMed zapraszają Mieszkanki Zielonki na bezpłatne badania mammograficzne, z których będzie można skorzystać w środę, 7 grudnia. Badania będą [...]
0 komentarzy
Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu fragmentów projektu MPZP części obrębu Słupno

Zielonka – wyłożenie do wglądu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

Wyłożono do publicznego wglądu projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Zielonka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w zakresie wprowadzonych [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.