X Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze Drużyn OSP Powiatu Wołomińskiego – wyniki

W dniu 21 września 2019r. w Dąbrówce przeprowadzono X Powiatowe Zawody Sportowo- Pożarnicze Drużyn OSP Powiatu Wołomińskiego. Są one formą intensywnego szkolenia pożarniczego niezbędnego w przygotowaniu działań ratowniczych. Celem ich organizacji jest w szczególności mobilizowanie do stałego doskonalenia umiejętności obsługi sprzętu, ocena stanu wyszkolenia pożarniczego oraz popularyzacja wśród społeczeństwa zagadnień ochrony przeciwpożarowej.

W zawodach wzięło udział 13 drużyn, w tym:
– 3 młodzieżowe Drużyny Pożarnicze OSP,
– 1 kobieca Drużyna Pożarnicza OSP,
– 9 męskich Drużyn Pożarniczych OSP.
Organizatorem zawodów był Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wołominie Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie, a współorganizatorami Powiat Wołomiński oraz Gmina Dąbrówka. Nadleśnictwo Drewnica objęła zawody Patronatem.
Zawody rozpoczęły się od zbiórki reprezentacji drużyn biorących udział w zmaganiach oraz odegrania hymnu Związku Ochotniczych Staży Pożarnych RP. Następnie zebranych strażaków, młodzież i gości przywitali: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie bryg. mgr inż. Andrzej Wysocki oraz Prezes Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Wołominie Paweł Bednarczyk. Sędzią głównym zawodów był
bryg. mgr inż. Wiesław Drosio- Zastępca Komendant Powiatowego PSP w Wołominie.
W pierwszej kolejności swoje umiejętności zaprezentowały Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze w ćwiczeniu ?rozwinięcia bojowe?. Klasyfikacja generalna przedstawiała się następująco:
I miejsce MDP OSP Lasków z łącznym wynikiem 912,8 pkt
II miejsce MDP OSP Dobczyn z łącznym wynikiem 872,3 pkt
III miejsce MDP OSP Dąbrówka z łącznym wynikiem 724,6 pkt
Drużyny otrzymały dyplomu, puchary, nagrody rzeczowe oraz vouchery na zakup sprzętu ufundowane przez Nadleśnictwo Drewnica (I miejsce) oraz Gminę Dąbrówka ( II i III miejsce).
Następnie konkurencje rozegrały drużyny kobiece i męskie.
Zawody rozegrano w konkurencjach: ćwiczenia bojowe oraz sztafeta pożarnicza 7×50 m
z przeszkodami.
W grupie kobiecej wynik OSP Myszadła wyniósł 128,7 pkt. Jednostka otrzymała nagrody w postaci pucharu, dyplomu oraz voucher na zakupy dla jednostki ufundowany przez Starostę Wołomińskiego.
W grupie męskich drużyn pożarniczych po obu konkurencjach klasyfikacja generalna przedstawiała się następująco:
I miejsce OSP Zawady z wynikiem 99,6 pkt
II miejsce OSP Roszczep z wynikiem 113,1 pkt
III miejsce OSP Lasków z wynikiem 120,6 pkt
IV miejsce OSP Myszadła z wynikiem 122,5 pkt
V miejsce OSP Marki z wynikiem 133,7 pkt
VI miejsce OSP Dobczyn z wynikiem 148,6 pkt
VII miejsce OSP Zagościniec z wynikiem 162,7 pkt
VIII miejsce OSP Chrzęsne z wynikiem 170,5 pkt
IX miejsce OSP Poświętne z wynikiem 170,9 pkt
Zwycięska drużyna otrzymała samochód osobowy, dyplom, puchar oraz voucher na zakup sprzętu pożarniczego ufundowany przez Starostę Wołomińskiego. OSP Roszczep otrzymała samochód, puchar i dyplom, a OSP Lasków radiostacje, dyplom oraz puchar.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.