XIII Sesja Rady Miasta Zielonka

Urząd Miasta Zielonka nieczynny 31 maja

XIII Sesja Rady Miasta Zielonka odbędzie się dnia 28 listopada 2019 r. (czwartek) o godz. 18:00 w Urzędzie Miasta Zielonka ? ul. Lipowa 5

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XII Sesji Rady Miasta Zielonka.
 3. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Zielonka o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Zielonka z działalności w okresie międzysesyjnym, w tym monitorowanie strategicznych dokumentów Gminy Zielonka: WPI, Program Rewitalizacji.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Zielonka na rok 2019. (Druk Nr 124)
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę o Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zielonka na lata 2019 ? 2027. (Druk Nr 125)
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 r. (Druk Nr 128)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej na terenie Miasta Zielonka w roku 2020.
  (Druk Nr 130)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na rok 2020. (Druk Nr 127)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego. (Druk Nr 126)
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XI/100/2019 Rady Miasta Zielonka z dnia 27 września 2019 r. w sprawie przyjęcia gminnego ?Programu modernizacji indywidualnych źródeł ciepła (pieców centralnego ogrzewania)? dedykowanego lokalom/budynkom z terenu Miasta Zielonka. (Druk Nr 129)
 12. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
  (Druk Nr 131)
 13. Zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.
 14. Zamknięcie sesji.

Sesja ma charakter otwarty. Projekty uchwał dostępne są na stronie: www.bip.zielonka.pl ? zakładka Rada Miasta. Transmisje Sesji Rady Miasta odbywają się za pośrednictwem strony: www.zielonka.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.