XIV Sesja Rady Gminy Jadów

Dnia 20 listopada 2019r. odbyła się XIV Sesja Rady Gminy Jadów, na której podjęto uchwały:

1.     w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień przedmiotowych;
2.      w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;
3.      w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Jadów na rok podatkowy 2020;
4.      w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jadów na lata 2019-2022;
5.      w sprawie zmian w budżecie Gminy Jadów na rok 2019.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.