XIX sesja Rady Miejskiej w Radzyminie

Przetargi na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości - Nadma

W poniedziałek 27.01.2020 r. o godz. 16:30 w sali konferencyjnej UMiG Radzymin, pl. T. Kościuszki 2, odbędzie się XIX sesja Rady Miejskiej w Radzyminie. Porządek obrad znajdą Państwo poniżej i w serwisie BIP, gdzie zamieszczono również projekty uchwał.

Wśród najważniejszych tematów, o których zdecydują w najbliższy poniedziałek radni, są m.in. uchwały dot. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Dybów Kolonia oraz części obrębów Radzymin i Wiktorów cz. B i obrębu Stary Janków, uchwała o przystąpieniu do sporządzenia zmiany mpzp dla części obrębów 01-08, 01-02, 01-01 oraz części obrębu Łąki na terenie  Miasta i Gminy Radzymin oraz uchwały o ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Radzymin oraz określenia granic ich obwodów czy zmiany w regulacjach dot. Bonu Malucha.

Obrady będą transmitowane na żywo na kanale Gminy Radzymin w serwisie Youtube:
https://www.youtube.com/gminaradzymin_oficjalnie oraz na platformie https://esesja.tv/.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z 2  poprzednich Sesji.
4. Podjęcie uchwał:

 

1) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  Radzymina Etap 4E;

2) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego obręb Dybów Kolonia oraz części obrębów Radzymin i Wiktorów  na terenie Gminy Radzymin ? część B;

3) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Stary Janków na terenie gminy  Radzymin;

4) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów 01-08, 01-02, 01-01 oraz części obrębu Łąki na terenie  Miasta i Gminy Radzymin;

5) w sprawie zmiany Uchwały Nr 188/XIV/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 30 września 2019 r. w sprawie świadczenia pieniężnego ?Bon Malucha? dla rodzin z dziećmi w wieku do lat 3;

6) w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w roku szkolnym 2019/2020;

7) w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Radzymin oraz określenia granic ich obwodów;

8) w sprawie wystąpienia z Unii Miasteczek Polskich;

9) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości;

10) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej;

11) w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radzymin w 2020 roku;

12) w sprawie wyrażenia zgody na współfinansowanie projektu Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Załubicach pod nazwą ?Wzmocnienie potencjału  ratowniczego OSP Stare Załubice poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem oraz sprzętu ratowniczego?;

13) w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego;

14) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2020;

15) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzymin na lata 2020 ? 2030.

5. Informacja o działalności Burmistrza w okresie między sesjami.
6. Realizacja wniosków z poprzedniej Sesji.
7. Wolne wnioski i informacje.
8. Zamknięcie Sesji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.