XLIII Sesja Rady Miasta Zielonka

Sesja Rady Miasta Zielonka

XLIII Sesja Rady Miasta Zielonka odbędzie się dnia 29 marca 2022 r. (wtorek) o godz. 18:00 w Urzędzie Miasta Zielonka ? ul. Lipowa 5 oraz on-line.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XLII Sesji Rady Miasta Zielonka.
 3. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Zielonka z działalności w okresie międzysesyjnym, w tym:
  a.) sprawozdanie z realizacji ?Programu modernizacji indywidualnych źródeł ciepła (pieców centralnego ogrzewania)? dedykowanego lokalom/budynkom z terenu Miasta Zielonka za 2021 rok;
  b.) sprawozdanie z realizacji ?Programu udzielenia dotacji celowych z budżetu Miasta Zielonka na zadania wykonania indywidualnych instalacji gazowych budynków/lokali ogrzewanych z wykorzystaniem nieekologicznych źródeł ciepła? za 2021 rok;
  c.) Sprawozdanie z realizacji ?Programu udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta Zielonka na zadania służące ochronie zasobów wodnych, polegające na wykonaniu instalacji gromadzenia i zagospodarowania wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania? za 2021 rok,
  d.) monitoring Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Zielonka.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zielonce za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. (Druk Nr 449)
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Kultury i Sportu w Zielonce za 2021 r. (Druk Nr 450)
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Centrum Usług Wspólnych za 2021 rok. (Druk Nr 451)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2021 rok. (Druk Nr 452)
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Zielonka na rok 2022. (Druk Nr 453)
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę o Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Zielonka na lata 2022-2033. (Druk Nr 454)
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie opłaty targowej na terenie Miasta Zielonka w roku 2022. (Druk Nr 455)
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do opracowania ?Strategii rozwoju Miasta Zielonka na lata 2021-2030? oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii. (Druk Nr 456)
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia opieki ?Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Zielonka w 2022 roku?. (Druk Nr 457)
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wydzielenia w zasobie mieszkaniowym lokali przeznaczonych do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy. (Druk Nr 458)
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zielonka dla działek położonych przy ul. 111 Eskadry Myśliwskiej. (Druk Nr 459)
 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia odpłatnej służebności przesyłu na czas nieokreślony. (Druk Nr 460)
 17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego na kąpielisku na terenie Miasta Zielonka w 2022 roku. (Druk Nr 461)
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Zielonka na rok 2022. (Druk Nr 462)
 19. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi w przedmiocie naruszenia prawa przez Burmistrza Miasta Zielonka. (Druk Nr 463)
 20. Zapytania, wnioski i oświadczenia Radnych.
 21. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca Rady Miasta Zielonka
/-/
Gabriela Wiśniewska

Sesja ma charakter otwarty. Projekty uchwał dostępne są na stronie: www.bip.zielonka.pl ? zakładka Rada Miasta. Transmisje Sesji Rady Miasta odbywają się za pośrednictwem strony: www.zielonka.pl

 

Więcej informacji z Zielonki

Zielonka - zmiana godziny pracy PSZOK

Zielonka – zmiana godziny pracy PSZOK

18 kwietnia zmianie ulegną godziny pracy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Zielonce.  W czwartek 18 kwietnia Punkt czynny będzie w godzinach 12:00-20:00. [...]
0 komentarzy
Zielonka - wnioski o dodatek osłonowy tylko do 30 kwietnia

Zielonka – wnioski o dodatek osłonowy tylko do 30 kwietnia

Jeszcze do 30 kwietnia przyjmowane będą wnioski o dodatek osłonowy, czyli świadczenie, którego celem jest łagodzenie skutków rosnących cen energii i gazu dla [...]
0 komentarzy
Półfinały ekstraligi unihokeja w Zielonce

Półfinały ekstraligi unihokeja w Zielonce

W najbliższą sobotę w OKiS rozegrany zostanie mecz nr 2 półfinału pomiędzy UKS Bankówka Zielonka a KS Gorący Potok Szarotka Nowym Targ. Na [...]
0 komentarzy
Zielonka - złoto i brąz zawodniczek judo

Zielonka – złoto i brąz zawodniczek judo

W międzynarodowych zawodach, które odbyły się na Litwie, sportowcy z Klubu Same Judo zdobyli aż 20 medali. Wśród najlepszych były dwie mieszkanki Zielonki. [...]
0 komentarzy
Zielonka - akcja porządkowania terenu wokół stawów

Zielonka – akcja porządkowania terenu wokół stawów

Spacery na świeżym powietrzu, sport pośród uroków natury – to wszystko zapewniają Glinianki, ulubione miejsce spotkań i wypoczynku mieszkańców. Co roku na wiosnę Wędkarze [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.