XLIV Sesja Rady Miasta Zielonka

LXI Sesja Rady Miasta Zielonka

XLIV Sesja Rady Miasta Zielonka odbędzie się dnia 28 kwietnia 2022 r. (czwartek) o godz. 18:00 w Urzędzie Miasta Zielonka ? ul. Lipowa 5

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XLIII Sesji Rady Miasta Zielonka.
 3. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Zielonka o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Zielonka z działalności w okresie międzysesyjnym, w tym:
  a) Sprawozdanie z realizacji ,,Programu współpracy Miasta Zielonka z organizacjami pozarządowymi? za rok poprzedni;
  b) Monitorowanie strategicznych dokumentów Gminy Zielonka: Program Rewitalizacji;
  c) Sprawozdanie z dokonanych umorzeń należności gminnych i udzielonych ulg w okresie od 01.01. ? 31.03.2022 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ? Miejskiego Ośrodka Zdrowia w Zielonce za 2021 r. (Druk Nr 464)
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2021 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ? Miejskiego Ośrodka Zdrowia w Zielonce. (Druk Nr 465)
 7. Podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno ? finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ? Miejskiego Ośrodka Zdrowia w Zielonce za 2021 r. (Druk Nr 466)
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Zielonka na rok 2022. (Druk Nr 467)
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę o Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Zielonka na lata 2022 ? 2033. (Druk Nr 468)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ,,Strategii rozwoju Miasta Zielonka na lata 2022-2030?. (Druk Nr 469)
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Programu współpracy Miasta Zielonka z organizacjami pozarządowymi w roku 2022. (Druk Nr 470)
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert. (Druk Nr 471)
 13. Informacja o przeprowadzonej kontroli pn.: ?Analiza podejmowanych działań w zakresie ściągalności zadłużeń czynszowych w mieszkaniach komunalnych i socjalnych w roku 2019 ? 2020?.
 14. Zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.
 15. Zamknięcie sesji.

Sesja ma charakter otwarty. Projekty uchwał dostępne są na stronie: www.bip.zielonka.pl ? zakładka Rada Miasta. Transmisje Sesji Rady Miasta odbywają się za pośrednictwem strony: www.zielonka.pl

Przewodnicząca Rady Miasta
/-/
Gabriela Wiśniewska

 

Więcej informacji z Zielonki

Zielonka - Burmistrz otrzymał wotum zaufania i absolutorium

Zielonka – Burmistrz otrzymał wotum zaufania i absolutorium

Rada Miasta Zielonka, podczas III sesji, podjęła decyzję o udzieleniu Burmistrzowi Kamilowi Michałowi Iwandowskiemu wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 [...]
0 komentarzy
Zielonka - wakacyjne remonty w szkołach i przedszkolach

Zielonka – wakacyjne remonty w szkołach i przedszkolach

Już za kilka dni wakacje. Dla uczniów oznacza to upragniony wypoczynek, a dla nas początek intensywnych prac remontowo-modernizacyjnych w szkołach i przedszkolach. Zmiany [...]
0 komentarzy
Zielonka - wykonawca drogi w osiedlu Poligon rozpocznie prace w lipcu

Zielonka – wykonawca drogi w osiedlu Poligon rozpocznie prace w lipcu

Wykonawcą inwestycji jest firma Jakość Bis z Ząbek, która dzisiaj została oficjalnie wprowadzona na teren budowy przez Burmistrza Kamila Michała Iwandowskiego oraz Zastępcę [...]
0 komentarzy
Zielonka - dyżury psychologa dziecięcego w punkcie konsultacyjnym

Zielonka – dyżury psychologa dziecięcego w punkcie konsultacyjnym

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny ds. Uzależnień w Zielonce poszerza swoją ofertę wsparcia. Już od czwartku, dzieci będą mogły bezpłatnie skorzystać z profesjonalnej pomocy psychologa dziecięcego. [...]
0 komentarzy
Zielonka - 30-lecie firmy Szlesz-Mar

Zielonka – 30-lecie firmy Szlesz-Mar

Do grona zasłużonych i długoletnich przedsiębiorców z Zielonki dołączył Pan Andrzej Szleszyński, który swoją firmę prowadzi już od 30 lat. Z tej okazji [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.