XV edycja konkursu – „Zbiórka surowców wtórnych”

surowce wtorne

Samorządowcy zapraszają  przedszkola, szkoły podstawowe i średnie do udziału w XV edycji konkursu Zbiórka surowców wtórnych

Zarząd Województwa Mazowieckiego w dniu 28 listopada 2018 r. podjął Uchwałę nr 22/3/18 w sprawie  zorganizowania XV edycji „Konkursu – zbiórka surowców wtórnych”.

Departament Gospodarki Odpadami Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie serdecznie zaprasza przedszkola, szkoły podstawowe i szkoły średnie z terenu województwa mazowieckiego do wzięcia udziału w kolejnej – XV edycji „Konkursu – zbiórka surowców wtórnych”.

Organizacja tego przedsięwzięcia przyczynia się również do pogłębienia świadomości i zrozumienia zależności między człowiekiem a środowiskiem. Jest to nieodłącznym elementem w zwiększeniu poczucia odpowiedzialności wśród społeczeństwa za stan otaczającego nas świata. Edukacja ekologiczna jest zadaniem długofalowym, wysiłek wkładany teraz w kształtowanie dzieci i młodzieży zaowocuje w przyszłości właściwymi zachowaniami służącymi poprawie jakości środowiska naturalnego.

Dodatkowe informacje o Konkursie można uzyskać w Departamencie Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w Wydziale Gospodarki Odpadami pod numerami tel.: (022) 59-79-093 oraz (022) 59-79-480.

Regulamin konkursu dostępny na stronie www.mazovia.pl

Komentarze

komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.