XVII Sesja Rady Miasta Zielonka

Zielonka - LXIII Sesja Rady Miasta Zielonka

XVII Sesja Rady Miasta Zielonka odbędzie się dnia 30 stycznia 2020 r. (czwartek) o godz. 18:00 w Urzędzie Miasta Zielonka ? ul. Lipowa 5.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XIV Sesji Rady Miasta Zielonka.
3. Przyjęcie protokołu z XV Sesji Rady Miasta Zielonka.
4. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Zielonka o działaniach podejmowanych
w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Zielonka z działalności w okresie międzysesyjnym, w tym sprawozdanie z dokonanych umorzeń należności gminnych i udzielonych ulg w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
6. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Miasta Zielonka.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Zielonka na rok 2020.(Druk Nr 151)
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zielonka na lata 2020 ? 2029. (Druk Nr 152)
9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do programu Powiatowej Karty Rodziny TAKrodzina.pl.(Druk Nr 153)
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonce. (Druk Nr 154)
11. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Klubu Senior+ na terenie Miasta Zielonka. (Druk Nr 155)
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia pn. Klub Senior+. (Druk Nr 156)
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020. (Druk Nr 157)
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wystąpienia pokontrolnego Komisji Rewizyjnej wynikającego z kontroli pod nazwą ?Kontrola zatrudnienia w Urzędzie Miasta Zielonka w latach 2016- 2017 wraz z zachowaniem procedur zatrudnienia?. (Druk Nr 145)
15. Informacja o przeprowadzonej kontroli pod nazwą ?Kontrola realizacji obowiązku pracodawcy z zakresu szkoleń BHP oraz badań lekarskich w Urzędzie Miasta Zielonka w latach 2016 – 2017″.
16. Zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.
17. Zamknięcie sesji.

Sesja ma charakter otwarty. Projekty uchwał dostępne są na stronie: www.bip.zielonka.pl ? zakładka Rada Miasta. Transmisje Sesji Rady Miasta odbywają się za pośrednictwem strony: www.zielonka.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.