XXXVI Sesja Rady Miasta Zielonka

UM Zielonka

XXXVI Sesja Rady Miasta Zielonka odbędzie się dnia 28 września 2021 r. (wtorek) o godz. 18:00 w Urzędzie Miasta Zielonka – ul. Lipowa 5

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XXXV Sesji Rady Miasta Zielonka.
 3. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Zielonka o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym, w tym podsumowanie wypoczynku dzieci i młodzieży podczas wakacji.
 5. Sprawozdanie z działalności Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Zielonce Sp. z o.o. za rok 2020.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zielonce za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. (Druk Nr 376)
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Zielonka na rok 2021. (Druk Nr 377)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Zielonka na lata 2021 – 2029. (Druk Nr 378)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Mieście Zielonka. (Druk Nr 379)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. (Druk Nr 380)
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021. (Druk Nr 381)
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu udzielania stypendiów dla uczniów i studentów z niepełnosprawnością. (Druk Nr 382)
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego. (Druk Nr 383)
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia odpłatnej służebności przesyłu na czas nieokreślony. (Druk Nr 384)
 15. Zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.
 16. Zamknięcie sesji.

 

Więcej informacji z Zielonki

Jesienne warsztaty w zielonkowskiej bibliotece

Miejska Biblioteka Publiczna w Zielonce daje przykład i inspiruje. W swojej ofercie, placówka ma również audiobooki i gry, a w wakacje można było [...]
0 komentarzy
komisji Rady Miasta Zielonka

Posiedzenia komisji Rady Miasta Zielonka

25 października 2021 r. (poniedziałek) o godz. 16:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zielonka przy ul. Lipowej 5 odbędzie się posiedzenie Komisji Inwestycji, [...]
0 komentarzy
UM Zielonka

Centrum Usług Wspólnych w Zielonce poszukuje pracowników

Centrum Usług Wspólnych w Zielonce poszukuje kandydatów na dwa wolne stanowiska: Starszego Specjalisty ds. księgowych oraz Specjalisty ds. płac.  Dokumenty aplikacyjne można składać [...]
0 komentarzy

Miejski Ośrodek Zdrowia w Zielonce łatwiej dostępny dla osób z niepełnosprawnościami

Miejski Ośrodek Zdrowia jest jedyną w Zielonce publiczną placówką medyczną. Od lat przyjmuje kolejnych pacjentów, zmienia się i rozwija dostosowując do potrzeb mieszkańców. Szczególnie [...]
0 komentarzy
UM Zielonka

XXXVII Sesja Rady Miasta Zielonka

XXXVII Sesja Rady Miasta Zielonka odbędzie się 28 października 2021 r. (czwartek) o godz. 18:00 w Urzędzie Miasta Zielonka – ul. Lipowa 5 [...]
0 komentarzy

XXI Mazovia Junior Cup 2021

W piątek po raz kolejny w hali sportowej Ośrodka Kultury i Sportu w Zielonce rozegrane zostaną Międzynarodowe Mistrzostwa Mazowsza Juniorów „XXI Mazovia Junior [...]
0 komentarzy
Spotkanie z Podróżą w Zielonce - Na poboczu Ameryk

Spotkanie z Podróżą w Zielonce – Na poboczu Ameryk

Prawie 12 000 kilometrów przemierzonych pieszo, ponad półtora roku, 9 krajów, 19 par butów i jedna miłość. Ośrodek Kultury i Sportu zaprasza w [...]
0 komentarzy

Liście pozostaną w Parku Dębinki, by chronić jeże

Miejska przestrzeń parkowa oczyszczona z opadniętych liści ma walory estetyczne. Niestety, jedynie estetyczne, bowiem takie postępowanie nie jest korzystne dla natury. Miasto Zielonka [...]
0 komentarzy

Powstała nowa miejska jednostka – Klub Senior+ w Zielonce

W Zielonce trwają obchody Dni Seniora. Dla mieszkańców przygotowane zostały ciekawe spotkania, warsztaty i zajęcia. Koordynatorem wszystkich tegorocznych działań w ramach senioraliów jest [...]
0 komentarzy

Budowa ulicy Szkolnej w Zielonce zakończona

Kolejna droga w Zielonce zyskała nową jakość. Ulica Szkolna została przebudowana i zmodernizowana, teraz nie tylko dobrze się prezentuje, ale przede wszystkim stała [...]
0 komentarzy

Komentarze

komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.