W Ząbkach o bezpieczeństwie na stadionach

Miasto Ząbki otrzymało wyróżnienie Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej za ogromny wkład w rozwój infrastruktury sportowej mającej wpływ na bezpieczeństwo podczas rozgrywek piłkarskich. W imieniu burmistrza Roberta Perkowskiego, wyróżnienie odebrał wiceburmistrz Artur Murawski

W dniu 14 września br, w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Ząbkach, odbyła się doroczna konferencja Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej poświęcona ocenie stanu bezpieczeństwa podczas rozgrywek piłkarskich w sezonie 2016/2017 i wytyczeniu kierunków działań na sezon 2017/2018.
Podczas tego ważnego dla środowiska piłkarskiego wydarzenia, za szczególną dbałość o bezpieczeństwo na stadionach i wkład w rozwój infrastruktury sportowej został wyróżniony ząbkowski samorząd. Wyróżnienie z rąk Zdzisława Łazarczyka, prezesa Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej w imieniu burmistrza Roberta Perkowskiego, odebrał jego zastępca Artur Murawski.
W czasie konferencji, padło wiele ciepłych słów pod adresem samorządów i ludzi nimi kierujących. m.in. skierowanych do władz miasta Ząbki i jego burmistrza, Roberta Perkowskiego:

?? mamy tu dowód na bezprzykładną wolę ducha sportowej walki. Mimo ciosu, zadanego ząbkowskiemu klubowi sportowemu Dolcan, włodarze miasta nadal inwestują w obiekt przy ul. Słowackiego. Tamtejszy stadion i jego infrastruktura należą do jednych z piękniejszych na Mazowszu?? ? powiedział Jacek Sowa, rzecznik prasowy Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej

Na konferencji nie zabrakło też przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji w Wołominie, mł. insp. Jerzy Sztuc, z-ca komendanta powiatowego, przedstawił działania podejmowane przez Policję w celu zapewnienia bezpieczeństwa na stadionach. Jerzy Sztuc, reprezentował zarazem insp. dr Rafała Kubickiego, komendanta Stołecznej Policji i odebrał wyróżnienie w jego imieniu.

Konferencja ?Bezpieczne obiekty piłkarskie na Mazowszu?, która w tym roku zgromadziła około 100 uczestników, to wydarzenie niezwykle istotne nie tylko dla środowiska sportowego związanego z piłką nożną, ale też dla jednostek Policji i lokalnych samorządów, którym, tak jak ma to miejsce w przypadku podwarszawskich Ząbek,  bliskie jest bezpieczeństwo zawodników, kibiców i mieszkańców.
Obok przedstawicieli zarządu MZPN – Zdzisława Łazarczyka i Mirosława Starczewskiego oraz kierownictwa Wydziału ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich – Krzysztofa Grochockiego i Marcina Madzińskiego w konferencji wzięli udział działacze piłkarscy, przedstawiciele Policji i władz administracyjnych województwa mazowieckiego.
Mirosław Starczewski, wiceprezes MZPN, przedstawił aktualny stan infrastruktury piłkarskiej na terenie Mazowsza, a Marcin Madziński, wiceprzewodniczący Wydziału ds. Bezpieczeństwa MZPN dokonał oceny stanu bezpieczeństwa rozgrywek piłkarskich prowadzonych przez Mazowiecki Związek Piłki Nożnej.
Działania podejmowane przez Policję oraz Mazowiecki Urząd Wojewódzki w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie rozgrywek piłkarskich na terenie województwa mazowieckiego w sezonie 2016/2017 w krótkich wystąpieniach zaprezentowali przedstawiciel Wojewody Mazowieckiego oraz funkcjonariusze Komendy Stołecznej Policji i  Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu.
Kierownik ds. bezpieczeństwa przy drużynie Legia II Warszawa zademonstrował profesjonalne zabezpieczenie i organizację meczu, a właściwy departament PZPN omówił współdziałanie centrali ze związkami wojewódzkimi na przykładzie Mazowieckiego ZPN.

Kolejna już konferencja na temat bezpieczeństwa na obiektach piłkarskich potwierdziła fakt bezspornej dominacji Mazowsza w tej dziedzinie w kraju i rolę jaką odgrywają lokalne samorządy w jego kształtowaniu.

Relacja i zdjęcia: Aleksandra Olczyk

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.