Ząbki – konkurs dla organizacji pozarządowych – prowadzenie pozaszkolnej świetlicy edukacyjno – terapeutycznej

Marki - spotkania dramowe dla seniorów i młodych

Małgorzata Zyśk Burmistrz Miasta Ząbki w dniu w dniu 5 grudnia 2023 r. ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na dofinansowanie realizacji zadania w zakresie prowadzenia pozaszkolnej świetlicy edukacyjno – terapeutycznej (wysokość środków jest prognozowana).

Burmistrz Miasta Ząbki w dniu w dniu 5 grudnia 2023 r. ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na dofinansowanie realizacji zadania w zakresie prowadzenia pozaszkolnej świetlicy edukacyjno – terapeutycznej (wysokość środków jest prognozowana)

ZAKRES KONKURSU:

PROWADZENIE POZASZKOLNEJ ŚWIETLICY EDUKACYJNO – TERAPEUTYCZNEJ

Konkurs na prowadzenie pozaszkolnej świetlicy edukacyjno terapeutycznej, mającej na celu wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci i młodzieży ze specyficznymi trudnościami w nauce. (31 000,00)

Planowana wysokość dotacji w projekcie budżetu została podana w nawiasie. Wysokość środków jest prognozowana, a ostateczny limit wydatków zostanie określony w uchwale budżetowej Miasta Ząbki na 2024 rok.

Oferty należy składać osobiście w Urzędzie Miasta Ząbki w Kancelarii Ogólnej lub korespondencyjnie na adres: Urząd Miasta Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, 05-091 Ząbki (obowiązuje data wpłynięcia do Urzędu) do dnia 29 grudnia 2023 do godz. 12.00. Oferty złożone lub doręczone po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych nazwą zadania konkursowego oraz nazwą i adresem oferenta. Decyzję dotyczącą wyboru ofert i wysokości ich dofinansowania podejmuje Burmistrz Miasta Ząbki, po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej. Zakres oferty i wymagane załączniki określa wzór oferty dostępny na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ząbki: www.bip.zabki.pl – Tablica ogłoszeń.

Oferta, która wpłynie po terminie, nie będzie objęta procedurą konkursową.

Więcej –> BIP Ząbki » BIP Ząbki » Konkurs dla organizacji pozarządowych – Prowadzenie pozaszkolnej świetlicy edukacyjno – terapeutycznej (zabki.pl)

 

Więcej informacji z Ząbek

Ząbki - Wyprzedaż Garażowa już w sobotę 9 marca

Ząbki – Wyprzedaż Garażowa już w sobotę 9 marca

Zapraszamy na wyprzedaż garażową w sobotę, 9 marca 2024 r. w godzinach 10.00-14.00 na terenie Pasażu Orla. Zgłoszenia od Sprzedających przyjmujemy w miarę [...]
0 komentarzy
Rozpoczęło się składanie projektów do budżetu obywatelskiego miasta Ząbki.

Rozpoczęło się składanie projektów do budżetu obywatelskiego miasta Ząbki.

Chcesz mieć wpływ na rozwój miasta? Masz pomysł na zmianę w swoim otoczeniu? Chcesz zrealizować wymarzony projekt? Zapraszamy do składania projektów do budżetu [...]
0 komentarzy
Marki - roboty w ulicy Szpitalnej

Ząbki – rusza rozbudowa środkowego odcinka ul. Szwoleżerów. Linia 199 pojedzie objazdem.

Firma Dowbud-C II Sp. z o.o. Sp. k. realizująca na zlecenie Miasta Ząbki przebudowę środkowego odcinka ul. Szwoleżerów (odcinek od ul.Zielenieckiej do ul.Kościuszki) [...]
0 komentarzy
Ząbki - Futsalowe Mistrzostwa Mazowsza Kobiet U-13 za nami

Ząbki – Futsalowe Mistrzostwa Mazowsza Kobiet U-13 za nami

24.02.2023, pod patronatem Małgorzaty Zyśk Burmistrz Miasta Ząbki odbyły się Futsalowe Mistrzostwa Mazowsza U-13 Kobiet.   Drużyny kobiece z terenu całego województwa mazowieckiego [...]
0 komentarzy
Ząbki - 21 milionów na 21 dróg

Ząbki – 21 milionów na 21 dróg

22 lutego, podczas konferencji prasowej w Urzędzie Miasta Ząbki, Małgorzata Zyśk, burmistrz Ząbek, podpisała umowę na realizację 21 dróg w mieście za kwotę [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.