Ząbki mają 17 nowych nauczycieli mianowanych

nowi naczyciele mianowani - Ząbki

We wtorek, 29 sierpnia 2017 r. odbyła się w Ząbkach uroczystość wręczenia aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela na stopień nauczyciela mianowanego.

Do Urzędu Miasta Ząbki wpłynęło 17 wniosków od nauczycieli zatrudnionych w publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Miasto Ząbki z prośbą o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego.
Wszyscy nauczyciele, którzy złożyli wnioski,  zdali egzamin przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez  Burmistrza Miasta Ząbki i i otrzymali akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela na stopień nauczyciela mianowanego.
Uroczystość wręczenia przez Roberta Perkowskiego aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela na stopień nauczyciela mianowanego odbyła się 29 sierpnia 2017 r. Wzięli w niej udział m.in. Patrycja Żołnierzak sekretarz Miasta Ząbki,  Ewa Wiśniewska, kierownik Referatu Oświaty i Polityki Społecznej UM Ząbki  oraz zaproszeni na uroczystość dyrektorzy publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów.
Po uroczystym wręczeniu aktów nadania stopnia nauczyciela mianowanego i ślubowaniu Robert Perkowski pogratulował nauczycielom uzyskania stopnia awansu zawodowego życząc wszystkim sukcesów zawodowych w pracy dydaktyczno – wychowawczej i spokoju w życiu osobistym.

Na podstawie
materiałów UM Ząbki

Komentarze

komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.