Ząbki – nadal można składać wnioski o zakup węgla po 1900 zł brutto za tonę z transportem

Klembów - sprzedaż ekogroszku na sezon grzewczy 2023/2024

Termin sprzedaży węgla zostaje wydłużony do 31 lipca 2023 r. Wnioski o zakup węgla można składać od 5 maja do 30 czerwca 2023 r. Cena za tonę węgla nie uległa zmianie i wynosi 1900,00 zł brutto za tonę wraz z transportem.

W ramach sprzedaży końcowej mamy do dyspozycji:

  • 24 t ekogroszku,
  • 7 t orzecha,
  • 27 t kostki.

Wnioski o zakup węgla rozpatrywane będą przez gminę w kolejności wpływu do Urzędu Miasta Ząbki, do wyczerpania ilości paliwa stałego przeznaczonego do sprzedaży końcowej.

Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw zniesiono istniejący limit zakupu węgla przypadający na jedno gospodarstwo domowe. Niezależnie czy mieszkaniec zakupił już węgiel w ilości maksymalnej przewidzianej ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (3 tony) będzie mógł zakupić dodatkową ilość węgla bez ograniczeń ilościowych.

Ponadto, mieszkaniec innej gminy może zakupić węgiel w dowolnej gminie prowadzącej sprzedaż końcową na podstawie zaświadczenia potwierdzającego wypłacenie na rzecz gospodarstwa domowego, w skład którego wchodzi wnioskodawca, dodatku węglowego, albo pozytywnego rozpatrzenia wniosku o wypłatę dodatku węglowego na rzecz tego gospodarstwa domowego.

Dla przypomnienia kilka informacji:

Uprawnionymi do zakupu preferencyjnego są osoby, które spełniają warunki uprawniające do dodatku węglowego. Wnioski o zakup można pobrać ze strony Urzędu Miasta Ząbki. Dostępny jest także w Urzędzie Miasta Ząbki pok. 11.

Wypełniony wniosek należy złożyć osobiście w Urzędzie Miasta Ząbki, wejście C, Ref. Organizacyjno – Administracyjny pok. 11.

Wnioski będą rozpatrywane niezwłocznie, według kolejności składania.

Informacje o pozytywnie zweryfikowanym wniosku będą przekazywane telefonicznie przez pracowników Urzędu Miasta Ząbki, którzy będą także informowali o konieczności dokonania płatności w terminie 3 dni od uzyskanej informacji telefonicznej.

Wpłat można dokonywać w Kasie Urzędu Miasta Ząbki pok. nr 8 lub na rachunek bankowy: Bank Handlowy w Warszawie S.A. 28 1030 1016 0000 0000 9290 1070 – w tytule przelewu proszę o wpisanie „opłata za węgiel, imię, nazwisko i adres”. Dokonanie wpłaty będzie podstawą do zlecenia dostawy węgla.

Więcej informacji z Ząbek

Planowane wyłączenia prądu w Powiecie Wołomińskim

Ząbki – planowane wyłączenia energii elektrycznej

PGE Dystrybucja S.A. informuje o przerwach w dostawie energii elektrycznej w Ząbkach w dniu 16 kwietnia 2024 r. DATA ROZPOCZĘCIA DATA ZAKOŃCZENIA GODZINY OBSZAR [...]
0 komentarzy
Ząbki - Piknik Militarny w Parku Szuberta

Ząbki – Piknik Militarny w Parku Szuberta

W najbliższą sobotę 13 kwietnia, w Parku Szuberta w Ząbkach odbędzie się Piknik Militarny w godzinach 12.00-15.00. Organizatorami pikniku są Małgorzata Zyśk Burmistrz [...]
0 komentarzy
Gość Życia – Teresa Urbanowska zaprasza – Małgorzata Zyśk burmistrz Miasta Ząbki

Gość Życia – Teresa Urbanowska zaprasza – Małgorzata Zyśk burmistrz Miasta Ząbki

W programie „GOŚĆ ŻYCIA – Teresa Urbanowska zaprasza” rozmawialiśmy z Małgorzatą Zyśk, burmistrz Miasta Ząbki. Małgorzata Zyśk opowiedziała o środkach komunikacji z Warszawą [...]
0 komentarzy
Trwa przetarg pisemny na najem lokalu użytkowego, w budynku trybuny miejskiej w Ząbkach przy ul. Juliusza Słowackiego 21

Ząbki – wyniki konkursu na dyrektora SP nr 3

20 marca 2024 roku odbyło się posiedzenie komisji konkursowej powołanej przez Burmistrza Miasta Ząbki w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr [...]
0 komentarzy
Ząbki - Lato w Mieście 2024

Ząbki – Lato w Mieście 2024

Pierwszeństwo przy przyjmowaniu na ww. akcje mają dzieci, których rodzice są mieszkańcami Miasta Ząbki i rozliczają się w Urzędzie Skarbowym w Wołominie. Dokumentem potwierdzającym spełnianie ww. [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.