Ząbki – oferta pracy

Ząbki - oferta pracy

Burmistrz Miasta Ząbki zatrudni pracowników do obsługi systemu Miejskiego Monitoringu Wizyjnego

I. Wymagania niezbędne:

1)Wykształcenie średnie;

2)Obywatelstwo polskie;

3)Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

4)Minimum 2-letni staż pracy;

5)Kwalifikacje zawodowe umożliwiające samodzielne wykonywanie pracy;

6)Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku z elektronicznymi monitorami ekranowymi tj. praca wymagająca bardzo dobrego wzroku, zdolności koncentracji, podzielności uwagi oraz pracy w wymuszonej, siedzącej pozycji ciała;

7)Umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych w stopniu co najmniej dobrym,

8)Nieposzlakowana opinia.

II.Wymagania dodatkowe:

1)Umiejętność pracy w warunkach stałego dużego dopływu informacji i konieczności szybkiego reagowania;

 • Doświadczenie zawodowe analogiczne do zakresu zadań na stanowisku;
 • Umiejętność pracy pod presją czasu;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Wysokie zaangażowanie;
 • Odpowiedzialność;
 • Znajomość topografii Miasta.

III. Zadania na stanowisku:

 • Obsługa systemu monitoringu wizyjnego, zapewniająca całodobową obserwację i nadzór nad obserwowaniem i rejestrowaniem w systemie Miejskiego Monitoringu Wizyjnego, obrazu zdarzeń w miejscach publicznych w celu utrwalania dowodów popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, przeciwdziałania przypadkom naruszenia spokoju i porządku w miejscach publicznych oraz ochrony obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej;
 • Udział w nadzorze nad sprawnością i funkcjonalnością infrastruktury technicznej oraz jej serwisowaniem;
 • Bieżąca współpraca z sądami, prokuraturą, Policją, Strażą Miejską i innymi uprawnionymi organami w zakresie ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń;
 • Prowadzenie dokumentacji związanej z działalnością systemu monitoringu;
 • Aktywny udział przy usuwaniu skutków zdarzeń o charakterze kryzysowym mających miejsce na terenie miasta.

IV. Warunki pracy:

 • Umowa o pracę;
 • Wymiar czasu pracy – pełen etat;
 • Praca w równoważnym systemie czasu pracy, w dwóch zmianach, w tym w niedzielę i święta: od 700 do 1900 lub od 1900 do 700;
 • Miejsce pracy: jedna z lokalizacji Urzędu Miasta Ząbki;
 • Praca przy komputerze, w wymuszonej pozycji ciała;
 • Proponowane wynagrodzenie zasadnicze na stanowisku: 4 500 zł brutto;
 • Pierwsza umowa na czas określony;
 • praca w warunkach biurowych związana z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych;

9)stanowisko znajduje się w pomieszczeniu na I piętrze, budynek bez windy dla osób niepełnosprawnych.

V. Wnioski kandydatów powinny zawierać:

 • informacje, o których mowa w art. 22(1) § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1465 ze zm.) zawarte w kwestionariuszu dla osób ubiegających sięo zatrudnienie;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartychw załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO;
 • oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne i umyślne przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.

Oświadczenie, o którym mowa w punkcie V. Wnioski kandydatów powinny zawierać w pozycji 4) może być sformułowane w następujący sposób:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w załączonychdokumentach – wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

……………………………………………….

Podpis kandydata do pracy

Zastrzegamy sobie prawo do zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną tylko wybranych kandydatów.

 

VI. Dokumenty należy składać osobiście w Urzędzie Miasta Ząbki ul. Wojska Polskiego 10w Referacie Kadrowo-Płacowym pok. 36, przesłać pocztą (decyduje data wpływu) z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „oferta pracy do obsługi systemu Miejskiego Monitoringu Wizyjnego” lub przesyłać za pośrednictwem ePUAP (elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej) w terminie do dnia 5 lutego 2024 r.

Więcej informacji z Ząbek

Ząbki - Oferta pracy

Ząbki – Oferta pracy

Burmistrz Miasta Ząbki zatrudni pracowników do utrzymania czystości na terenie Miasta Ząbki. Wymagania: wykształcenie podstawowe; umiejętność pracy w zespole; stan zdrowia pozwalający na [...]
0 komentarzy
Ząbki - Opiekun środowiskowy poszukiwany

Ząbki – Opiekun środowiskowy poszukiwany

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkach poszukuje osoby na stanowisko Opiekun środowiskowy. Forma zatrudnienia : umowa zlecenie (po okresie trwania umowy zlecenia możliwość [...]
0 komentarzy
Nowy Partner Programu Karty Mieszkańca „Jestem z Ząbek”

Nowy Partner Programu Karty Mieszkańca „Jestem z Ząbek”

Nowy Partner Programu Karty Mieszkańca „Jestem z Ząbek” ÂMEFIT FITNESS, GYM & MORE – szybszą drogą do sukcesu w osiągnięciu Twojego celu. Pełna [...]
0 komentarzy
Ząbki - Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudni Pracownika Socjalnego

Ząbki – Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudni Pracownika Socjalnego

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkach  poszukuje kandydata na stanowisko: pracownik socjalny/starszy pracownik socjalny/specjalista pracy socjalnej. wymiar zatrudnienia: 1 etat komórka organizacyjna : [...]
0 komentarzy
Spotkanie brązowych medalistów Mistrzostw Polski w szabli z Burmistrzem Miasta Ząbki

Spotkanie brązowych medalistów Mistrzostw Polski w szabli z Burmistrzem Miasta Ząbki

Małgorzata Zyśk Burmistrz Miasta Ząbki pogratulowała zawodnikom i trenerom UKS Szabla Ząbki Kamilowi i Sebastianowi Więchom sukcesów na Mistrzostwach Polski Seniorów w Szabli. [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.