Ząbki – oferta pracy

Centrum monitoringu w Ząbkach rozpoczęło działalność

Burmistrz Miasta Ząbki zatrudni pracowników do obsługi systemu Miejskiego Monitoringu Wizyjnego. Na zgłoszenia czekamy do dnia 14 lutego 2024 r.

I. Wymagania niezbędne:

1). Wykształcenie średnie;

2). Obywatelstwo polskie;

3). Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

4). Minimum 2-letni staż pracy;

5). Kwalifikacje zawodowe umożliwiające samodzielne wykonywanie pracy;

6). Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku z elektronicznymi monitorami ekranowymi tj. praca wymagająca bardzo dobrego wzroku, zdolności koncentracji, podzielności uwagi oraz pracy w wymuszonej, siedzącej pozycji ciała;

7). Umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych w stopniu co najmniej dobrym,

8). Nieposzlakowana opinia.

II. Wymagania dodatkowe:

1)Umiejętność pracy w warunkach stałego dużego dopływu informacji i konieczności szybkiego reagowania;

 • Doświadczenie zawodowe analogiczne do zakresu zadań na stanowisku;
 • Umiejętność pracy pod presją czasu;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Wysokie zaangażowanie;
 • Odpowiedzialność;
 • Znajomość topografii Miasta.

III. Zadania na stanowisku:

 • Obsługa systemu monitoringu wizyjnego, zapewniająca całodobową obserwację i nadzór nad obserwowaniem i rejestrowaniem w systemie Miejskiego Monitoringu Wizyjnego, obrazu zdarzeń w miejscach publicznych w celu utrwalania dowodów popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, przeciwdziałania przypadkom naruszenia spokoju i porządku w miejscach publicznych oraz ochrony obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej;
 • Udział w nadzorze nad sprawnością i funkcjonalnością infrastruktury technicznej oraz jej serwisowaniem;
 • Bieżąca współpraca z sądami, prokuraturą, Policją, Strażą Miejską i innymi uprawnionymi organami w zakresie ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń;
 • Prowadzenie dokumentacji związanej z działalnością systemu monitoringu;
 • Aktywny udział przy usuwaniu skutków zdarzeń o charakterze kryzysowym mających miejsce na terenie miasta.

IV. Warunki pracy:

 • Umowa o pracę;
 • Wymiar czasu pracy – pełen etat;
 • Praca w równoważnym systemie czasu pracy, w dwóch zmianach, w tym w niedzielę i święta: od 700 do 1900 lub od 1900 do 700;
 • Miejsce pracy: jedna z lokalizacji Urzędu Miasta Ząbki;
 • Praca przy komputerze, w wymuszonej pozycji ciała;
 • Praca w warunkach biurowych związana z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych;

9)Stanowisko znajduje się w pomieszczeniu na I piętrze, budynek bez windy dla osób niepełnosprawnych.

 

V. Wnioski kandydatów powinny zawierać:

 • Informacje, o których mowa w art. 22(1) § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1465 ze zm.) zawarte w kwestionariuszu dla osób ubiegających się o zatrudnienie;
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • Kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia;
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO;
 • Oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne i umyślne przestępstwo skarbowe;
 • Oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.

Oświadczenie, o którym mowa w punkcie V. Wnioski kandydatów powinny zawierać w pozycji 4) może być sformułowane w następujący sposób:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w załączonych dokumentach – wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

……………………………………………….

Podpis kandydata do pracy

Zastrzegamy sobie prawo do zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną tylko wybranych kandydatów.

VI. Dokumenty należy składać osobiście w Urzędzie Miasta Ząbki ul. Wojska Polskiego 10w Referacie Kadrowo-Płacowym pok. 36, przesłać pocztą (decyduje data wpływu) z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „oferta pracy do obsługi systemu Miejskiego Monitoringu Wizyjnego” lub przesyłać za pośrednictwem ePUAP (elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej)w terminie do dnia 14 lutego 2024 r.

 

 

Więcej informacji z Ząbek

Wypadek motocyklisty

Wypadek motocyklisty

13 lipca około godziny 12.30 w Ząbkach na ul. Warszawskiej doszło do wypadku z udziałem motocyklisty i samochodu osobowego. Poszkodowany motocyklista, kiedy przyjechała [...]
0 komentarzy
Straż Miejska prowadzi kursy pierwszej pomocy dla mieszkańców Ząbek

Straż Miejska prowadzi kursy pierwszej pomocy dla mieszkańców Ząbek

III warsztaty z Pierwszej Pomocy dla mieszkańców Ząbek odbędą się już w czwartek, 18.07.2024 w Parku przy ul. Powstańców. Uczestnicy dowiedzą się od pracowników [...]
0 komentarzy
Utworzenie Filii Wydziału Komunikacji w Ząbkach: Nowa jakość obsługi mieszkańców

Utworzenie Filii Wydziału Komunikacji w Ząbkach: Nowa jakość obsługi mieszkańców

W IV kwartale 2024 roku mieszkańcy Ząbek oraz okolicznych miejscowości będą mogli korzystać z nowej Filii Wydziału Komunikacji, która zostanie uruchomiona w budynku [...]
0 komentarzy
Siłownia Aktywny Senior przy ul. Prusa w Ząbkach

Siłownia Aktywny Senior przy ul. Prusa w Ząbkach

Siłownia „Aktywny Senior” przy ul. Prusa to wyjątkowe miejsce dla miłośników aktywnego wypoczynku. Położona w zacisznym miejscu, oferuje idealne warunki do ćwiczeń na [...]
0 komentarzy
Ząbki - od środy 17 lipca zamknięcie kolejnego odcinka ul. Szwoleżerów

Ząbki – od środy 17 lipca zamknięcie kolejnego odcinka ul. Szwoleżerów

Firma Dowbud-C II realizująca na zlecenie miasta Ząbki przebudowę ul. Szwoleżerów poinformowała, że od środy 17 lipca zostanie wprowadzony kolejny etap czasowej organizacji [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.