Ząbki – rekrutacja do przedszkoli i oddziałów zerowych w szkołach podstawowych

Radzymin - rekrutacja dzieci do przedszkoli na rok szkolny 2023/2024

Rekrutacja do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2023/2024 odbędzie się w Mieście Ząbki w terminie od 13 marca do 24 marca 2023 r.

Dnia 13 marca 2023 roku o godz. 13.00   zostanie uruchomiony elektroniczny system rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pod adresem: zabki.formico.pl. Rodzice będą mogli wprowadzić do systemu dane dziecka (logując się numerem PESEL dziecka) i dokonać rejestracji wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

Zarejestrowany wniosek należy wydrukować, podpisać i złożyć w przedszkolu/oddziale przedszkolnym pierwszego wyboru.

Przed wypełnieniem wniosku prosimy o zapoznanie się z zasadami oraz harmonogramem rekrutacji.

Na podstawie art. 154 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe Burmistrz Miasta Ząbki w § 1 Zarządzenia Nr 0050.11.2023 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 20 stycznia 2023 r., ustalił terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2023/2024 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Ząbki, co obrazuje poniżej Tabela nr 1.

TABELA nr 1

W postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli nie biorą udziału dzieci, które już w roku szkolnym 2022/2023 uczęszczają do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej. Rodzice/prawni opiekunowie takich dzieci składają jedynie deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez dziecko w roku szkolnym 2023/2024 w swojej placówce – zgodnie z art.153 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

W postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2023/2024 brane są pod uwagę :

  • kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe- tzw. kryteria ustawowe , które są uwzględniane na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego. Ww. kryteria mają jednakową wartość.
  • kryteria określone przez organ prowadzący w Uchwale Nr XXXVIII/351/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych. Ww. kryteria mają różną wartość.

Należy podkreślić, że do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej są przyjmowane dzieci (kandydaci) zamieszkali na terenie Miasta Ząbki (zgodnie z art. 131 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających ww. warunek (zamieszkanie na terenie Miasta Ząbki), niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone w art.131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe – tzw. kryteria ustawowe.

Poniżej w tabeli Nr 2 przedstawiamy Państwu informację o kryteriach określonych w ustawie oraz dokumenty które należy złożyć w celu potwierdzenia spełniania tych kryteriów.

TABELA nr 2

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w danej publicznej szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone w Uchwale Nr XXXVIII/351/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie określenie kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych.

Poniżej w Tabeli nr 3 przedstawiamy Państwu informację o kryteriach oraz dokumenty, które należy złożyć w celu potwierdzenia spełniania tych kryteriów:

TABELA nr 3

Szanowni Państwo, informujemy, że na terenie Miasta Ząbki działają:

  • trzy publiczne przedszkola prowadzone przez Miasto Ząbki:

Publiczne Przedszkole Nr 1 „Zielony Dinek” ul. Wyspiańskiego 22 oraz druga lokalizacja ul. Dzika 36

Publiczne Przedszkole Nr 2 „Leśny Zakątek” ul. Prusa 3/5

Publiczne Przedszkole Nr 3 „Skrzat” ul. Westerplatte 1/11

  • osiem publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne, które działają na podstawie wydanego przez Burmistrza Miasta Ząbki zezwolenia na prowadzenie publicznego przedszkola:

Publiczne Przedszkole American Kids College, ul. Piłsudskiego 152

Publiczne Przedszkole „ZOZOLAND”, ul. Powstańców 70A

Publiczne Przedszkole „Marzenia do spełnienia”, ul. 11-go Listopada 85

Publiczne Przedszkole „Akademia Fantazji”, ul. Piłsudskiego 46

Publiczne Przedszkole „Przystań Elfów”, ul. Ks.Kuleszy 24

Publiczne Przedszkole „Wyspa Przygód”, ul. Powstańców 29

Publiczne Przedszkole „Lawendowa Marina”, ul. Powstańców 36

Publiczne Przedszkole „Akademia Odkrywcy”, ul. Powstańców 25

  • cztery publiczne szkoły podstawowe prowadzone przez Miasto Ząbki, w których to w roku szkolnym 2023/2024 będą funkcjonowały oddziały przedszkolne:

Szkoła Podstawowa Nr 2

Szkoła Podstawowa Nr 3

Szkoła Podstawowa Nr 5

Listę placówek, w których będzie prowadzona rekrutacja i do których będziecie Państwo składać wnioski o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2023/2024 podamy do publicznej wiadomości do dnia 13 marca 2023 r. Powyższe uwarunkowane jest tym, iż Rodzice dzieci, które obecnie uczęszczają do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w terminie od 6 do 10 marca 2023 r. będą składać deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w danej placówce. Po zebraniu tych deklaracji Dyrektorzy publicznych przedszkoli i publicznych szkół podstawowych przekażą do Urzędu Miasta Ząbki jaką ilością wolnych miejsc dysponują.

Szczegółowe informacje o ilości wolnych miejsc w poszczególnych rocznikach będą dla Państwa dostępne po zalogowaniu do systemu zabki.formico.pl.

Informacja- REKRUTACJA.doc

Więcej informacji z Ząbek

Masz pomysł na zmiany w Ząbkach? Weź udział w Budżecie Obywatelskim

UM Ząbki zaprasza do składania propozycji projektów do wykonania w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Ząbki 2023, którego realizacja jest planowana w 2024 roku [...]
0 komentarzy
Na sprzedaż działka przy ul. Brzozowej w Ząbkach

Na sprzedaż działka przy ul. Brzozowej w Ząbkach

Trwa pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 152 z obrębu 0022,01-22 o [...]
0 komentarzy
Elite Futsal Team – Mistrzem Mazowsza!

Elite Futsal Team – Mistrzem Mazowsza!

W środę na Ząbkowskiej hali rozegrano rewanżowe spotkanie pomiędzy Elite Futsal Team Ząbki Vs Mazur Karczew o Mistrzostwo III Ligi Futsalu na Mazowszu. [...]
0 komentarzy
Praca w Referacie Inwestycji UM Ząbki

Ząbki – oferta pracy

Trwa nabór na stanowisko podinspektor lub inspektor w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych w Urzędzie Miasta Ząbki. Wymagania niezbędne: – Spełnienie wymagań określonych [...]
0 komentarzy

Wiosenne porządki na ząbkowskich ulicach

– Od dnia 14 marca 2023 r. rozpoczęliśmy cykliczne zamiatanie dróg gminnych w ramach akcji „Wiosenne porządki na ulicach Ząbek”. Mimo rozwijającej się [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.