Ząbki – Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów zerowych w szkołach podstawowych

Ząbki - Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów zerowych w szkołach podstawowych

Rekrutacja do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2024/2025 odbędzie się w Mieście Ząbki w terminie od 2 kwietnia do 12 kwietnia 2024 r.

W dniu 2 kwietnia 2024 roku o godz. 13.00 pod adresem: zabki.formico.pl zostanie uruchomiony elektroniczny system rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Rodzice będą mogli wprowadzić do systemu dane dziecka (logując się numerem PESEL dziecka) i dokonać rejestracji wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

Zarejestrowany wniosek należy wydrukować, podpisać i złożyć w przedszkolu/oddziale przedszkolnym pierwszego wyboru.

Przed wypełnieniem wniosku prosimy o zapoznanie się z zasadami oraz harmonogramem rekrutacji.

Na podstawie art. 154 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe Burmistrz Miasta Ząbki w § 1 Zarządzenia Nr 0050.11.2024 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 24 stycznia 2024 r., ustalił terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2024/2025 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Ząbki, co obrazuje poniżej Tabela nr 1.

W postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli nie biorą udziału dzieci, które już w roku szkolnym 2023/2024 uczęszczają do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej. Rodzice/prawni opiekunowie takich dzieci składają jedynie deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez dziecko w roku szkolnym 2024/2025 w swojej placówce – zgodnie z art.153 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

 

W postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2024/2025 brane są pod uwagę :

  • kryteria określone wart. 131 ust. 2ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe- tzw. kryteria ustawowe, które są uwzględniane na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego. Ww. kryteria mają jednakową wartość.
  • kryteria określone przez organ prowadzący w Uchwale Nr XXXVIII/351/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych. Ww. kryteria mają różną wartość.

Należy podkreślić, że do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej są przyjmowane dzieci (kandydaci) zamieszkali na terenie Miasta Ząbki (zgodnie z art. 131 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających ww. warunek (zamieszkanie na terenie Miasta Ząbki), niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone w art.131 ust. 2ustawy z dnia 14 grudnia2016 r. Prawo oświatowe – tzw. kryteria ustawowe.

Poniżej w tabeli Nr 2 przedstawiamy Państwu informację o kryteriach określonych w ustawie oraz dokumenty które należy złożyć w celu potwierdzenia spełniania tych kryteriów.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w danej publicznej szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone w Uchwale Nr XXXVIII/351/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie określenie kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych.

Poniżej w Tabeli nr 3przedstawiamy Państwu informację o kryteriach oraz dokumenty, które należy złożyć w celu potwierdzenia spełniania tych kryteriów:

Uprzejmie informujemy, iż obecnie trwa budowa nowego dwunasto- oddziałowego przedszkola publicznego na ul. Batorego, a co za tym idzie trwa procedura zmiany sieci przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Ząbki. Na początku roku 2025 wszystkie przedszkolaki z lokalizacji na ul. Wyspiańskiego 22 i ul. Prusa 3/5 zostaną przeniesione do nowego budynku, w którym będzie funkcjonowało Publiczne Przedszkole Nr 2 „Leśny Zakątek”. Dodatkowo na początku roku 2025 pozostanie w nowej placówce jeszcze około 125 miejsc dla nowych przedszkolaków, także tych 2,5 letnich. O wszelkich działaniach będziemy Państwa na bieżąco informowali.

Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zmian dostępne są w Publicznym Przedszkolu Nr 1 „Zielony Dinek” oraz w Publicznym Przedszkolu Nr 2 „Leśny Zakątek” oraz w Referacie Oświaty i Polityki Społecznej Urzędu Miasta (pokój 41), nr tel. 225109740.

 

Listę placówek, w których będzie prowadzona rekrutacja i do których będziecie Państwo składać wnioski o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2024/2025 będzie dostępna po zalogowaniu do systemu formico w dniu 2 kwietnia 2024 r. Powyższe uwarunkowane jest tym, iż Rodzice dzieci, które obecnie uczęszczają do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w terminie od 25 do 29 marca 2024 r. będą składać deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w danej placówce. Po zebraniu tych deklaracji Dyrektorzy publicznych przedszkoli i publicznych szkół podstawowych przekażą do Urzędu Miasta Ząbki jaką ilością wolnych miejsc dysponują.

Szczegółowe informacje o ilości wolnych miejsc w poszczególnych rocznikach będą dla Państwa dostępne po zalogowaniu do systemu zabki.formico.pl.

Informacja – REKRUTACJA.doc

Więcej informacji z Ząbek

Ząbki domem młodzieżowego rugby 7

W najbliższy weekend odbędą się dwa turnieje mistrzostw Europy w rugby 7 na poziomie Trophy. Reprezentacja Polski seniorów, po nieudanym występie w Zagrzebiu, [...]
0 komentarzy
Ząbki - bezpłatne warsztaty z sadzenia mięty dla dzieci

Ząbki – bezpłatne warsztaty z sadzenia mięty dla dzieci

Już 16 lipca (wtorek) w Parku Miejskim przy ul. Powstańców o godzinie 10:00 dzieci mogą skorzystać z bezpłatnych warsztatów z sadzenia mięty! Zapewniamy [...]
0 komentarzy
Mistrzostwa Europy U18 w Rugby 7 w dniach 12-14 lipca w Ząbkach!

Mistrzostwa Europy U18 w Rugby 7 w dniach 12-14 lipca w Ząbkach!

Już w najbliższy piątek na Stadionie Miejskim w Ząbkach rozpoczną się Mistrzostwa Europy U18 w Rugby.  Wydarzenie potrwa do niedzieli. Pojawią się młodzieżowe [...]
0 komentarzy
Małgorzata Zyśk Burmistrz Ząbek ze słodkim poczęstunkiem na obozie świetlic środowiskowych

Małgorzata Zyśk Burmistrz Ząbek ze słodkim poczęstunkiem na obozie świetlic środowiskowych

Małgorzata Zyśk Burmistrz Miasta Ząbki i Arkadiusz Powierża Zastępca Burmistrza, odwiedzili wczoraj dzieci i młodzież z ząbkowskich świetlic środowiskowych, „Harcówki” i „Schowka”, w [...]
0 komentarzy
Nabór na stanowisko Inspektora lub Głównego Specjalisty ds. kontroli w Urzędzie Miasta Ząbki

Nabór na stanowisko Inspektora lub Głównego Specjalisty ds. kontroli w Urzędzie Miasta Ząbki

Burmistrz Miasta Ząbki ogłasza nabór na stanowisko Inspektora lub Głównego Specjalisty ds. kontroli w Urzędzie Miasta Ząbki. Na dokumenty ratusz czeka do 25 [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.