Ząbki – złóż wniosek o zakup, aby zamówić węgiel na preferencyjnych warunkach

Marki - złóż wniosek o węgiel po preferencyjnej cenie

Gmina Ząbki przystąpiła do zakupu węgla w ramach ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

W dniu 23 listopada 2022 r. podpisaliśmy umowę z podmiotem wprowadzającym do obrotu uprawnionym do prowadzenia sprzedaży gminom paliwa stałego – z Polską Grupą Górniczą S.A. z siedzibą w Katowicach. Zgodnie z ofertą przedstawioną prze Spółkę możemy Państwu zaoferować węgiel kamienny w sortymencie: kostka, ekogroszek i orzech. Wszystkie te sortymenty pochodzą z polskich kopalni o parametrach jakościowych zgodnych z certyfikatem jakości załączonym każdorazowo do zamówień składanych przez gminę. Dystrybucję węgla na terenie naszego miasta będziemy realizować na podstawie umowy podpisanej ze składem węgla Perspektywa ul. Ks. Skorupki 62D. W ramach niniejszej umowy zamówiony przez mieszkańców Ząbek węgiel będzie transportowany do ich gospodarstw domowych – informuje ratusz

Węgiel będzie sprzedawany na preferencyjnych warunkach tj. po cenie 1 900,00 zł brutto za tonę węgla (cena ta nie obejmuje workowania). Limit zakupu węgla na jedno gospodarstwo domowe w ramach zakupu preferencyjnego wynosi 3 tony z podziałem:

  • 1,5 t do dnia 31 grudnia 2022 r.
  • 1,5 t od 1 stycznia do 30 kwietnia 2023 r.

Uprawnionymi do zakupu preferencyjnego są osoby, które spełniają warunki uprawniające do dodatku węglowego.

Składane do 4 listopada 2022 r., formularze zapotrzebowania na węgiel przysłużyły się do oszacowania ilości jaką jesteście Państwo zainteresowani zakupić w okresie grzewczym 2022/2023. Na podstawie przedmiotowych formularzy zgłosiliśmy zapotrzebowanie na węgiel w liczbie 405 ton tego paliwa (do 31 grudnia 2022 r.) i tyle też na chwilę obecną będziemy mieli do odbioru od Spółki. Jednakże jeżeli będzie taka konieczność to w ramach możliwości produkcyjnych kopalni będziemy zwiększać wolumen możliwy do realizacji w trakcie obowiązywania Umowy ze Spółką.

Podsumowując, w celu dokonania konkretnego zamówienia na węgiel kamienny niezbędne jest wypełnienie i złożenie przez osoby zainteresowane zakupem preferencyjnym wniosku o zakup, który będzie podstawą do wydania preferowanej ilości węgla.

Wniosek można pobrać poniżej.

WNIOSEK O ZAKUP WĘGLA.pdf

Dostępny jest także w Urzędzie Miasta Ząbki, wejście C, pok. 11 (parter).

Wypełniony wniosek można złożyć:

  • osobiście w Urzędzie Miasta Ząbki, wejście C, Ref. Organizacyjno – Administracyjny pok. 11,
  • na adres elektronicznej skrytki podawczej na ePUAP: /zabki/SkrytkaESP.

Wnioski o zakup dotyczą aktualnie okresu do 31 grudnia 2022 r. (1,5 tony). Po nowym roku będzie obowiązek złożenia nowego wniosku o zakup na okres od 1 stycznia do 30 kwietnia 2023 r. (1,5 tony) – zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Aktywów Państwowych z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego.

Wnioski będą rozpatrywane niezwłocznie, według kolejności składania. Informację o pozytywnie zweryfikowanym wniosku Urząd Miasta Ząbki będzie przekazywał wnioskodawcy telefonicznie, który z kolei będzie miał 3 dni na dokonanie wpłaty w wysokości 1 900,00 zł brutto za tonę, z tytułu zakupu preferencyjnego paliwa stałego. Wpłat można dokonywać w Kasie Urzędu Miasta Ząbki pok. nr 8 lub na rachunek bankowy: Bank Handlowy w Warszawie S.A. 28 1030 1016 0000 0000 9290 1070 . Dokonanie wpłaty będzie podstawą do złożenia przez Gminę zamówienia na węgiel.

 

Więcej informacji z Ząbek

Sesja Rady Miasta Ząbki

Sesja Rady Miasta Ząbki

25 stycznia 2023 roku o godz. 9:00 w Urzędzie Miasta Ząbki, przy ul. Wojska Polskiego 10, odbędzie się LXXIV sesja Rady Miasta. Porządek obrad: Otwarcie sesji. Przyjęcie porządku [...]
0 komentarzy
Ząbki - zmiana organizacji ruchu na Batorego i przy SP5

Ząbki – prace na ul. ks. Skorupki przyspieszają

Wykonawca rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 634 (ul. ks. Skorupki w Ząbkach) firma SKANSKA S.A. pismem nr 111/2023/DWL457/8389 z dnia 20.01.2023 r. poinformowała, że [...]
0 komentarzy
Akcja krwiodawstwa w Ząbkach

Akcja krwiodawstwa w Ząbkach

Krwiobus, tradycyjnie będzie czekał na honorowych krwiodawców przy Miejskim Centrum Sportu w Ząbkach, ul. Słowackiego 23, w godzinach 9:00-14:00.  Warto przypomnieć, że w [...]
0 komentarzy

Ząbki – rekrutacja do przedszkoli i oddziałów zerowych w szkołach podstawowych

Rekrutacja do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2023/2024 odbędzie się w Mieście Ząbki w terminie od [...]
0 komentarzy
Ząbki - darmowe porady prawne

Ząbki – darmowe porady prawne

Starostwo w Wołominie uruchomiło Punkt Poradnictwa Obywatelskiego w Ząbkach w Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Kościelnej 2. W celu umówienia porady z [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.