Ząbkobusem do metra – bezpłatnie z kartą mieszkańca

Od poniedziałku 30 maja br. nastąpiła zmiana w organizacji linii autobusowej Ząbki-2, część kursów w godzinach porannego i popołudniowego szczytu komunikacyjnego zostanie skierowana do najbliższe stacji metra ? Trocka.

Kursy wariantowe relacji Metro Trocka ? Rembertów Ratusz ? Metro Trocka będą oznaczone jako ?Ząbki-2M? (Z2M). Autobusy będą posiadały tablice przednie i boczne w kolorze fioletowym, co będzie je odróżniać od autobusów linii Ząbki-2 (tablice liniowe w kolorze czerwonym)jadących trasą podstawową CH Marki ? Rembertów Ratusz ? CH Marki Kursy oraz linii Ząbki-1 (tablice zielone) i Ząbki-3 (tablice żółto-czarne). Kolorowe oznaczenie linii ząbkobusów pozwala rozpoznać z daleka właściwy autobus na który oczekujemy. Na wspólnym przebiegu trasy obu wariantów linii Z2/Z2M autobusy, które jadą  z Rembertowa do metra w rozkładach przystankowych będą posiadały oznaczenie ?(m)? przy godzinie odjazdu. Od poniedziałku 30 maja linia Ząbki-2 z wariantem Z2M będzie kursowała według zmienionego rozkładu jazdy, który będzie obowiązywał do wprowadzenia zmiany wakacyjnej tj. do 01.07 i, o ile nie pojawią się nowe objazdy na trasie, z tym samym rozkładem linia Z2/Z2M powróci po wakacjach .

Rozdzielenie tras obu wariantów, podstawowego Z2 i Z2M nastąpi za przystankiem Szwoleżerów 02 na ul. Piłsudskiego. Wariant Ząbki-2M pojedzie dalej do Warszawy w kierunku metra ulicami: Warszawską, Łodygową, Radzymińską, Trocką do przystanku Metro Trocka 02 na którym autobus skończy bieg i wszyscy pasażerowie będą musieli opuścić autobus. Kurs powrotny wariantu Ząbki-2M w kierunku Rembertów Ratusz będzie realizowany z tego samego przystanku co dojeżdżają linie 199 i 245 tj. z przystanku Metro Trocka 01 taką samą trasą. Od przystanku Szwoleżerów 01 oba warianty będą jechały do przystanku Rembertów Ratusz 01 jak dotychczas. Pozostałe kursy linii Ząbki-2 szczytowe i międzyszczytowe Ząbki-2 nadal będą kursowały w relacji CH Marki ? Rembertów Ratusz ? CH Marki dotychczasową trasą, na której  w Rembertowie  funkcjonuje objazd remontowanej ul. Poniatowskiego. Przy czym, pierwsze, poranne kursy wariantu Ząbki-2M będą zaczynały bieg również z pętli CH Marki i w kierunku Rembertów Ratusz pojadą trasą podstawową linii Ząbki-2 dowożąc pasażerów z północy miasta do stacji kolejowej w Ząbkach oraz w rejon ulic Piłsudskiego i Powstańców oraz dalej do Rembertowa, skąd pojadą już do metra. W drodze do metra, na terenie Warszawy, wariant Ząbki-2M będzie miał charakter linii przyspieszonej i będzie zatrzymywał się tylko na wybranych na przystankach pośrednich: stałych: Warszawska 01 i 02, a także Metro Trocka 01 i 02 oraz na przystankach ?na żądanie? Klamrowa 01 i 02, Młodzieńcza 01 i 03. Przejazd będzie odbywał się na takich samych zasadach jak w pozostałych liniach Ząbkowskiej Komunikacji Miejskiej tj. mając ważną kartę Jestem z Ząbek jeździmy bezpłatnie, pozostałe osoby muszą nabyć i skasować bilet. Brak ważnej karty mieszkańca lub ważnego biletu będzie skutkował naliczeniem opłaty dodatkowej w czasie kontroli. W autobusach linii Zabki-2/2M nie obowiązują bilety ZTM Warszawa !

Skomunikowanie z kolejnym środkiem transportu szynowego jakim jest metro – to krok milowy w rozwoju Ząbkowskiej Komunikacji Miejskiej. Ząbkobusy są integralnym elementem systemy transportu publicznego w naszym mieście, uzupełniając pociągi i linie ZTM w codziennej obsłudze komunikacyjne miasta . Ząbkowskiej lokalne linie dowozowe to nie tylko lepsza dostępność komunikacji i skomunikowanie ząbkowskich osiedli z obiektami użyteczności publicznej ? szkołami, urzędami, sklepami, to również poprawa mobilności osób starszych, ale przede wszystkim, to możliwość szybkiego dojechania z jedną przesiadką do wielu celów podróży i obszarów Warszawy, która jest miejscem pracy i nauki większości Ząbkowian. Jest to możliwe dzięki przesiadkom na pociągi na przystanku PKP Ząbki i stacji kolejowej w Rembertowie i bez korków dotrzeć do Warszawy, lub na autobusy ZTM   kursujące co kilka minut ul. Radzymińską szybko i sprawnie dzięki wytyczony tam buspasom. Ta dodatkowa oferta przewozowa jest bezpłatna dla mieszkańców posiadających ważną kartę Jestem z Ząbek oraz dostępna za opłatą (biletami) dla pozostałych chcących z niej skorzystać.

 

grafika karty mieszkańca Jestem z Ząbek

Przy układaniu rozkładu linii Ząbki-2 zawsze priorytetem było zapewnienie dobrego skomunikowania i dogodnej przesiadki na pociągi w Rembertowie oraz w miarę możliwości również na pociągi na linii wołomińskiej. Po zmianie od 30 maja nadal wszystkie kursy linii Ząbki-2/2M dowożą i odbierają pasażerów z rejonu stacji kolejowej w Rembertowie, dodatkowo co drugi kurs w szczycie będzie dowoził mieszkańców Ząbek do najbliższej stacji metra. Nadal większość kursów linii Ząbki-2 (połowa szczytowych i wszystkie poza szczytem komunikacyjnym) będzie jechać trasą podstawową do CH Marki komunikując przystanek kolejowy w Ząbkach oraz umożliwiając dogodną przesiadkę na autobusy na ul. Radzymińskiej, na przystanku Bystra.

Obserwując niedostateczną podaż miejsc w autobusach 245 i 199 oraz otrzymując liczne skargi pasażerów na tłok po raz kolejny wystąpiliśmy do ZTM o zwiększenie częstotliwości kursowania tych linii. Niestety na spotkaniu, które odbyło się na początku maja otrzymaliśmy informację, że ZTM obecnie nie dysponuje wolnymi brygadami, które mogły by być skierowane do poprawy oferty przewozowej w Ząbkach oraz, że problemy w tym zakresie dotykają  również wielu rejonów Warszawy. ZTM nie ma wolnych autobusów oraz występuje ogromny problem z brakiem kierowców, do którego przyczynił się konflikt w Ukrainie. Otrzymaliśmy obietnicę poprawy oferty komunikacji na terenie Ząbek po otwarciu nowych stacji metra na Bródnie i wprowadzonej w związku z tym nowej organizacji komunikacji autobusowej. Jednocześnie zostaliśmy poinformowani, że uruchomione dodatkowych kursów będzie się wiązało z podniesieniem poziomu odpłatności miasta Ząbki do wszystkich kursujących po Ząbkach linii autobusowych ZTM w ramach I strefie biletowej. Wtedy również do obsługi linii 199 mają zostać skierowane autobusy przegubowe. Podtrzymaliśmy nasz postulat o dodatkowe kursy mimo znaczącego wzrostu kosztów ze strony miasta i wystąpiliśmy z prośbą o możliwość skierowania naszych autobusów ? wariantowych kursów linii Ząbki-2 w rejon stacji metra, odpowiedź ZTM była pozytywna. Liczymy, że 8 porannych i 8 popołudniowych kursów skierowanych do i z metra Trocka pozwoli poprawić warunki podróżowania linią 245 i pozwoli większej liczbę naszych mieszkańców korzystających z transportu publicznego.

Rozkład kursów wariantu Z2M był tak konstruowany aby odjazdy autobusów Ząbki-2M występowały pomiędzy kursami linii 245, zwykle kilka minut przed ich rozkładowym odjazdem. Kursy wariantowe Ząbki-2M ominą, zakorkowany w godzinach szczytu, ząbkowski tunel. Dzięki temu powinny być punktualniejsze względem rozkładu w stosunku do autobusów jadących trasą podstawową do CH Marki.

Wprowadzona zmiana nie wpłynie znacząco na warunki obsługi komunikacją północnej części Ząbek, gdzie zarówno rejon stacji kolejowej jak i obszar ul. 11 Listopada w tym Szkoła Katolicka, będą nadal obsługiwane liniami Ząbk-1 i Ząbki-3, które na północy Ząbek kursują wspólną trasą poprowadzoną centralnie przez północne Ząbki. Dzięki synchronizacji rozkładów obu linii na wspólnym odcinku autobusy kursują średnio co 15 minut w szczycie i co 30 minut poza szczytem

 

Więcej informacji z Ząbek

Jednogłośne absolutorium, dla Burmistrza, Miasta Ząbki

Jednogłośne absolutorium dla Burmistrza Miasta Ząbki

22 czerwca 2022 r. w sali USC odbyła się sesja absolutoryjna Rady Miasta. Pani Małgorzata Zyśk Burmistrz Miasta Ząbki jednogłośnie otrzymała absolutorium za [...]
0 komentarzy
Przetarg na budowę budynku hali sportowej przy SP 1 w Ząbkach ogłoszony

Przetarg na budowę budynku hali sportowej przy SP 1 w Ząbkach ogłoszony

20 czerwca. ogłoszono postępowanie przetargowe na budowę budynku hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ząbkach. Przedmiotem zamówienia jest budowa hali o [...]
0 komentarzy

Spotkanie konsultacyjne MPA dla Miasta Ząbki

Spotkanie konsultacyjne Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Ząbki odbędzie się w Urzędzie Miasta Ząbki (sala ślubów) w dniu 23 czerwca 2022 r. [...]
0 komentarzy
Ząbki - wakacyjne zajęcia z piłki nożnej

Ząbki – wakacyjne zajęcia z piłki nożnej

Klub sportowy UKS Fair Play Ząbki zaprasza na wakacyjne zajęcia z piłki nożnej już od 1 lipca 2022 r. Koszt 60zł/miesiąc. Zapisy: 516 [...]
0 komentarzy
Nowe Ząbki ? centrum kultury

Nowe Ząbki – centrum kultury

Do dnia 30 czerwca 2022 r. prowadzone będą w Ząbkach konsultacje społeczne dotyczące zagospodarowania terenu położonego przy ul. Piłsudskiego i Powstańców, który należał [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.