Ząbkowski Bilet Metropolitalny zostaje na dłużej

karty mieszkańca Jestem z Ząbek

Z końcem 2020 roku zakończył się okres pilotażowy (próbny) udostępnienia mieszkańcom Ząbek oferty Warszawa plus (w zakresie biletów ulgowych).  Obowiązywanie Ząbkowskiego Biletu Metropolitalnego na dotychczasowych zasadach zostało przedłużone na cały 2021 rok.

Od 1 września 2020 r. posiadacze nowej karty mieszkańca ?Jestem z Ząbek? mogą nabyć bilety imienne ulgowe długookresowe 30 i 90 dniowe taniej, bo z 33 % dopłatą z budżetu miasta. W dniu 3 grudnia 2020 roku Burmistrz Miasta Małgorzata Zyśk podpisała aneks do porozumienia z m.st. Warszawa przedłużający współpracę w zakresie dopłat do biletów ulgowych ważnych w II strefie biletowej na 2021 rok.


Ząbkowski Bilet Metropolitalny w pytaniach i odpowiedziach

Do kogo jest skierowana oferta ząbkowskiego biletu metropolitalnego ?

Oferta Warszawa+ (bilet metropolitalny) dotyczy biletów ważnych w II strefie biletowej ZTM. W przypadku Ząbek druga strefa biletowa dotyczy tylko pociągów Kolei Mazowieckich odjeżdżających z przystanku PKP Ząbki, którymi można jeździć na podstawie biletów ZTM w ramach tzw. wspólnego biletu ZTM-KM.
Komunikacja autobusowa ZTM w Ząbkach kursuje w I strefie biletowej, gdzie obowiązują tańsze bilety oczywiście jest to związane z odpowiednio wyższymi dopłatami z budżetu Ząbek do przejazdów tych autobusów.

Oferta biletu metropolitarnego w Ząbkach jest skierowany do osób, które regularnie korzystają z dojazdów pociągiem ze stacji PKP Ząbki w strefie obowiązywania wspólnego biletu ZTM-KM i które są uprawnione do ulgi (50%) według taryfy Warszawskiego Transportu Publicznego (ZTM) oraz są uczestnikami nowego ?Programu Karta Mieszkańca Jestem z Ząbek? – czyli zamieszkują w Ząbkach i część płaconego przez nich lub ich rodziców podatku dochodowego zasila budżet miasta czym przyczyniają się do rozwoju Ząbek.

Do skorzystania z dopłat konieczne jest posiadanie nowej karty mieszkańca w formie fizycznej i posiadanie ważnego uprawnienia czyli bycie w Programie Karta Mieszkańca Jestem z Ząbek lub dziedziczenie uprawnienia do Programu od jednego z rodziców.

Wykaz ulg w Warszawskim Transporcie Publicznym.

W praktyce z biletu korzystają ząbkowscy uczniowie szkół ponadpodstawowych, studenci i doktoranci do ukończenia 26 roku życia dojeżdżający do miejsc nauki w Warszawie, w Zielonce czy w Wołominie.

Uczniowie dojeżdżający do Warszawy mogą  zakupić bilet 30 dniowy ważny na I i II strefę za 60 zł, a bilet 90 dniowy za 165 złotych. Uczeń z Ząbek uczęszczający do zespołu szkół w Zielonce może zakupić bilet 30 dniowy ważny tylko na II strefę za 36 zł lub 90 dniowy za 106 zł (UWAGA taki bilet nie uprawnia do przejazdów komunikacją ZTM w Warszawie oraz autobusami ZTM kursującymi w Ząbkach !). Ząbkowski bilet metropolitalny obowiązuje również we wszystkich liniach lokalnych L-xx kursujących w gminach podwarszawskich, których organizatorem jest ZTM Warszawa.

Oferta Warszawa+ (tzw. bilet metropolitalny) przewiduje trzy progi dopłat ze strony gminy, jaki próg dopłat obowiązuje w Ząbkowskim bilecie metropolitalnym ? 

Ząbki dopłacają wg. trzeciego, najwyższego progu jaki przewiduje oferta Warszawa+.

Jakie i w jakich cenach bilety można zakupić w ramach pilotażu ząbkowskiego biletu metropolitalnego? 

Wykaz biletów dostępnych od 1 września 2020 r. w ofercie ząbkowskiego biletu metropolitalnego (ofercie Warszawa+ w III progu dopłat)  przedstawia tabela

Oferta Biletu Metropolitalnego dla mieszkańców Ząbek.

III grupa dopłat oferty Warszawa plus  dla mieszkańców Ząbek – tylko bilety ulgowe Standardowy cennik ZTM
Bilety oferty Warszawa+ ważne w strefie 1 i 2  Koszt pasażera [zł] dopłata Gminy [zł] Cena regularna
imienny 30 dniowy U 60 30 90
90 dniowy U 165 65 230
Bilety oferty „Warszawa+” ważne w strefie 2 Koszt pasażera [zł] dopłata Gminy [zł] Cena regularna
imienny 30 dniowy U 36 20 56
90 dniowy U 106 35 141

Gdzie mieszkaniec Ząbek może nabyć bilet metropolitalny ? 

Bilet z dopłatą można nabyć wyłącznie w punktach obsługi pasażera ZTM od dnia 1 września 2020 r.. Wykaz lokalizacji oraz godziny otwarcia punktów POP ZTM.

Co jest potrzebne, żeby zakupić bilet z dopłatą ? 

W celu zakupu biletu ze zniżką należy zgłosić się do punktu obsługi pasażera ZTM z nową spersonalizowaną kartą mieszkańca w formie fizycznej ( plastikowej karty zbliżeniowej – biały wzór ) i poprosić o sprzedanie biletu metropolitalnego (z dopłatą Ząbek).

Uwaga. Jeśli karta mieszkańca została zgłoszona jako zgubiona, zniszczona lub osoba utraciła uprawnienia wynikające z udziału w ?Programie Karta Mieszkańca Jestem z Ząbek? zakup biletu z dopłatą będzie niemożliwy.

Czy okazując w Punkcie Obsługi Pasażera ZTM nową kartę mieszkańca Ząbek fizyczną lub wirtualną w komórce mogę zakodować bilet metropolitalny na innej karcie np. Warszawskiej Karcie Miejskiej, którą posiadałem wcześniej, legitymacji studenckiej, Karcie Legii, Karcie Mazowieckiej, Warszawskiej Karcie Płatniczej ?

Niestety nie jest to możliwe. Bilet ze zniżką (ząbkowski bilet metropolitalny) może być sprzedany i zakodowany tylko na nowej Ząbkowskiej Karcie Mieszkańca ?Jestem z Ząbek? (fizycznej). System biletowy ZTM nie obsługuje kart wirtualnych. Zarząd Transportu Miejskiego posiada wykaz numerów ząbkowskich kart mieszkańca i tylko na takie karty może być wgrany ząbkowski bilet metropolitalny. Na tej podstawie ZTM wie za jaką cenę sprzedać danej osobie bilet metropolitalny (jaki jest próg dopłat w danej gminie) oraz wie za dopłaty do których sprzedanych biletów metropolitalnych wystawić fakturę Ząbkom, a za które np. Zielonce.

Czy w ramach biletu metropolitalnego można zakupić bilety jednorazowe i dobowe ?

Nie, oferta dotyczy tylko biletów długookresowych 30 i 90 dniowych i w roku bieżącym tylko biletów ulgowych.

Czy dopłaty dotycząc również biletów ważnych tylko na pierwszą strefę ?

Nie. Uchwała Rady Warszawy wprowadzająca ofertę ?Warszawa plus? przewiduje możliwość dopłat tylko do biletów, które są ważne w II strefie biletowej ZTM.

Czy uczeń z Ząbek dojeżdżający do szkoły podstawowej w Warszawie będzie mógł skorzystać z oferty biletu metropolitalnego ?

Jest to możliwe, ale korzystniejszym rozwiązaniem będzie karta ucznia, którą może wyrobić za pośrednictwem szkoły. Więcej na temat karty ucznia.

Dlaczego tylko dopłaty do biletów ulgowych ?

Taki zakres dopłat został określony w uchwale Rady Miasta Ząbki Nr XVIII / 161 / 2019 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia  międzygminnego z Miastem Stołecznym Warszawa w zakresie dopłat do biletów okresowych w ramach oferty ?Warszawa +?.

Ograniczenie wynika z możliwości budżetu i trudności precyzyjnego oszacowania potencjalnego zainteresowania taką ofertą oraz związanych z nią kosztów dopłat jakie Ząbki będą musiały ponieść w przypadku wdrożenia pełnej oferty biletów metropolitalnych. Część mieszkańców obecnie korzystających  wyłącznie z autobusów, może wybrać  trochę droższy bilet ? aby mieć dodatkową alternatywę w codziennych podróżach w postaci kolei. Dopłaty do biletów ulgowych dotyczą przede wszystkim uczniów, więc są wsparciem kierowanym do rodzin, zwłaszcza do rodzin wielodzietnych gdzie kilkoro uczniów dojeżdża do szkoły lub na uczenie do innego miasta. Dla takich rodzin ograniczenie kosztów dojazdów dzieci będzie odczuwalną ulgą.

Na jakiej podstawie udzielane są dopłaty ?

Oferta Warszawa + nazywana również biletem metropolitalnym to możliwość stworzona dla gmin podwarszawskich w których obowiązuje II strefa biletowa ZTM obniżenia kosztów zakupu biletu długookresowego 30 i 90 dniowego na Warszawski Transport Miejski. Możliwość taka wynika z uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy NR LXVII/1849/2018. Uchwała ta nie przewiduje możliwości dopłat do biletów ważnych w pierwszej strefie. Gminy podwarszawskie mają możliwość powiązania dopłat do biletów z odprowadzeniem na ich rzecz podatków dochodowych w rocznych zeznaniach PIT, jak to ma miejsce w przypadku nowej karty ?Jestem z Ząbek?, przez co mogą zwiększyć wpływy do swoich budżetów. Dopłaty są realizowane na podstawie porozumienia zawartego między m.st. Warszawa (ZTM) i Miastem Ząbki, za zgodą Rady Miasta Ząbki. Na mocy tego samego porozumienia nowa Ząbkowska Karta Mieszkańca jest równocześnie Warszawską Kartą Miejską oraz jest przystosowana do wdrożenia pełnej oferty biletu metropolitalnego.

Czy planowane jest rozszerzenie oferty ząbkowskiego biletu metropolitalnego o bilety normalne ?

Nie wykluczamy przeprowadzenia kilkumiesięcznego pilotażu takiego rozwiązania w  2021 roku, obecnie oczekujemy na dane z ZTM dotyczące sprzedaży biletów metropolitalnych w 2020 roku w gminach o podobnym charakterze jak Ząbki (gminy kolejowe). Po analizie tych danych oraz w zależności oraz od możliwości budżetowych miasta, które są obecnie mocno ograniczonych w związku ze  skutkami epidemii COVID -19, za zgodą Rady Miasta podejmiemy decyzję o przeprowadzeniu pilotażu.

Czy mogę na nowej karcie Jestem z Ząbek zakodować normalny bilet 30 lub 90 dniowy bez dopłaty ?

Tak, ząbkowska karta mieszkańca jest zintegrowana z systemem biletowym ZTM, nośnik fizycznej „Karty Jestem z  Ząbek” jest taki sam jak Warszawskiej Karty Miejskiej wydawanej w POP ZTM  i karta mieszkańca może zastąpić w portfelu dotychczasową Warszawską Kartę Miejską.  Na Karcie Jestem z Ząbek można zakodować każdy bilet długookresowy z oferty standardowej ZTM (również w biletomacie)

Wesprzyj Nas
Wszyscy potrzebujemy rzetelnych i sprawdzonych informacji. Lokalna prasa potrzebuje Twojego wsparcia Wesprzyj Życie Powiatu na Mazowszu >>>

Więcej informacji z Ząbek

Ząbki - Wyprzedaż Garażowa już w sobotę 9 marca

Ząbki – Wyprzedaż Garażowa już w sobotę 9 marca

Zapraszamy na wyprzedaż garażową w sobotę, 9 marca 2024 r. w godzinach 10.00-14.00 na terenie Pasażu Orla. Zgłoszenia od Sprzedających przyjmujemy w miarę [...]
0 komentarzy
Rozpoczęło się składanie projektów do budżetu obywatelskiego miasta Ząbki.

Rozpoczęło się składanie projektów do budżetu obywatelskiego miasta Ząbki.

Chcesz mieć wpływ na rozwój miasta? Masz pomysł na zmianę w swoim otoczeniu? Chcesz zrealizować wymarzony projekt? Zapraszamy do składania projektów do budżetu [...]
0 komentarzy
Marki - roboty w ulicy Szpitalnej

Ząbki – rusza rozbudowa środkowego odcinka ul. Szwoleżerów. Linia 199 pojedzie objazdem.

Firma Dowbud-C II Sp. z o.o. Sp. k. realizująca na zlecenie Miasta Ząbki przebudowę środkowego odcinka ul. Szwoleżerów (odcinek od ul.Zielenieckiej do ul.Kościuszki) [...]
0 komentarzy
Ząbki - Futsalowe Mistrzostwa Mazowsza Kobiet U-13 za nami

Ząbki – Futsalowe Mistrzostwa Mazowsza Kobiet U-13 za nami

24.02.2023, pod patronatem Małgorzaty Zyśk Burmistrz Miasta Ząbki odbyły się Futsalowe Mistrzostwa Mazowsza U-13 Kobiet.   Drużyny kobiece z terenu całego województwa mazowieckiego [...]
0 komentarzy
Ząbki - 21 milionów na 21 dróg

Ząbki – 21 milionów na 21 dróg

22 lutego, podczas konferencji prasowej w Urzędzie Miasta Ząbki, Małgorzata Zyśk, burmistrz Ząbek, podpisała umowę na realizację 21 dróg w mieście za kwotę [...]
0 komentarzy
Awaryjne zamknięcie przejazdu na ul. Łodygowej

Awaryjne zamknięcie przejazdu na ul. Łodygowej

PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Warszawie poinformowały, o awaryjnym zamknięciu przejazdu kolejowego w ul. Łodygowej w Warszawie w celu wykonania pilnego [...]
0 komentarzy
Podinspektor w Referacie Zagospodarowania i Ochrony Środowiska UM Ząbki poszukiwany

Podinspektor w Referacie Zagospodarowania i Ochrony Środowiska UM Ząbki poszukiwany

Trwa nabór na stanowisko Podinspektor lub Inspektor w Referacie Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta Ząbki. I. Wymagania niezbędne: 1. Spełnienie [...]
0 komentarzy
21 dróg dla Ząbek

21 dróg dla Ząbek

Startuje rekordowa inwestycja drogowa w historii miasta Ząbki: 21 dróg za 21 mln złotych. Od początku do końca wyremontowane zostaną ulice Gałczyńskiego, Tetmajera, [...]
0 komentarzy
Gość Życia – Teresa Urbanowska zaprasza – Małgorzata Zyśk burmistrz Miasta Ząbki

Gość Życia – Teresa Urbanowska zaprasza – Małgorzata Zyśk burmistrz Miasta Ząbki

W cyklu „Gość ŻYCIA – Teresa Urbanowska zaprasza” po raz kolejny w tym roku spotkaliśmy się z Małgorzatą Zyśk, Burmistrz Miasta Ząbki w [...]
0 komentarzy
Ząbki - Weekendowy Festiwal Dmuchańców w najbliższy weekend w SP nr 4

Ząbki – Weekendowy Festiwal Dmuchańców w najbliższy weekend w SP nr 4

Burmistrz Miasta Ząbki zaprasza na WEEKENDOWY FESTIWAL DMUCHAŃCÓW w Szkole Podstawowej nr 4 przy ul. Harcerskiej 9. Dla posiadaczy Jestem z Ząbek – Karta [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.