Kiedy zakończenie rozbudowy kolei?

UMW_8548

Zbliża się zakończenie realizacji modernizacji linii kolejowej na terenie powiatu wołomińskiego. Choć prace w poszczególnych gminach są w dalszym ciągu prowadzone to zespoły robocze spotykają się celem finalizacji działań. Jedno z takich spotkań miało miejsce w tym tygodniu w środę 17 maja.

W środę (17 maja) w Urzędzie Miejskim w Wołominie odbyło się spotkanie w sprawie powołania komisji, która będzie miała za zadanie ustalenie zakresu, sposobu i terminu wykonania napraw przez TORPOL S.A. dróg gminnych na terenie miasta i gminy oraz infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej zlokalizowanej w drogach, które użytkowane były przez wykonawcę podczas realizacji inwestycji kolejowej.
Podczas spotkania dyrektor Rutkowski przekazał informację, że w dniu spotkania – 17 maja, tunel w ulilicy Geodetów był kontrolowany przez służby Państwowej Straży Pożarnej (PSP).
– Otrzymaliśmy zapewnienie, że z chwilą oddania do użytkowania tunelu w ul. Geodetów, i jednocześnie w przypadku nie udostępnienia do użytkowania tunelu w ul. Sasina, tymczasowy przejazd kolejowy w Wołominie, będzie funkcjonował w dalszym ciągu. Niewielkim modyfikacjom będzie poddana tylko organizacja ruchu w rejonie tymczasowego przejazdu – mówił podczas spotkania Janusz Rutkowski, dyrektor Projektu TORPOL S.A.
Ze strony dyrektora padło szereg zapewnień, jedno z nich dotyczy opracowania harmonogramu przeglądów i ustalenia zakresu oraz terminu napraw dróg i infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej zlokalizowanej w drogach, które Urząd Miejski w Wołominie otrzyma jeszcze do dnia 22 maja. Do 20 czerwca TORPOL deklaruje dokonanie przeglądu w terenie, zgłoszonych na spotkaniu w dniu 26 kwietnia uszkodzeń nawierzchni drogowych oraz infrastruktury wodno – kanalizacyjnej. Również w tym przypadku zostanie ustalony zakres robót i terminy ich wykonania.
Dyrektor Rutkowski poinformował również, że najpóźniej do najbliższego poniedziałku (22 maja) do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego zostanie złożony wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na użytkowanie tunelu w ul. Geodetów w Wołominie.
Zwrócono uwagę, że w trakcie wykonywania robót drogowych w tunelu w ul. Sasina, okazało się że niezbędne jest wykonanie przebudowy odcinka sieci ciepłowniczej oraz wodociągu, ze względu na ich płytkie posadowienie. Ze względu na termin zakończenia całej inwestycji kolejowej, ww. sieci zostaną przebudowane w trybie pilnym przez gestorów sieci, tj. ZEC oraz PWiK, zaś koszty przebudowy będą obciążały TORPOL.
W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele ZEC Wołomin w osobach: Jerzy Mikulski – Prezes, Paweł Królak – Wiceprezes i Kamil Ćwiklak – Kierownik ZEC, którzy zobowiązali się do przebudowy odcinka sieci ciepłowniczej w ul. Sasina do 22 maja. Zobowiązano się jeszcze tego samego dnia dokonać przeglądu sieci ciepłowniczej, na odcinku od tunelu w Sasina do tunelu w ul. Geodetów i ustalić szczegóły  w terenie, w miejscu przebudowy sieci.
Największe obawy co do stanu infrastruktur wyrazili przedstawiciele PWiK w Wołominie ponieważ do chwili obecnej nie zostały jeszcze przedłożone żadne dokumenty dotyczące odbioru przebudowanej oraz nowo wybudowanej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej. Przedstawiciele PWiK zwrócili uwagę, że że gdy wykonawcy sieci kanalizacyjnych i wodociągowych zakończą swoje roboty i przejdą na inne budowy mogą wówczas wystąpić trudności z wyegzekwowaniem usunięcia usterek powykonawczych. Dyrektor Rutkowski zobowiązał się w związku z tym do polecenia swoim kierownikom budowy dokonania wszelkich niezbędnych zgłoszeń do PWiK, gdyż do tej pory takich zgłoszeń nie dokonano co skutkuje brakiem możliwości podłączania odbiorców indywidualnych do sieci.
– Jako gmina nadzorujemy na bieżąco inwestycję kolejową trwającą na terenie gminy prawie dwa lata. Mamy świadomość, że każda inwestycja obarczona jest niedociągnięciami i usterkami jak np. w przypadku przejścia podziemnego dla pieszych w świetle ulicy Sikorskiego. Zacinające się windy, fuszerka w wykonawstwie, zbierająca się woda w przejściu – to wszystko nie ujdzie naszej uwadze i na bieżąca jest zgłaszana do inwestora. Nie mniej już niebawem oddane zostaną do użytku dwa tunele na terenie gminy Wołomin i już w wakacje będziemy mogli przemieszczać się po gminie szybciej, sprawniej i bez korków – przekonuje Edyta Zbieć, wiceburmistrz, która z ramienia gminy Wołomin zajmuje się kontaktami z TORPOLem.
W spotkaniu uczestniczyli: Bożena Kucharczyk – naczelnik Wydziału Inwestycji, Edyta Zbieć – zstępca burmistrza Wołomina, Jerzy Mikulski – prezes ZEC w Wołominie, Kamil Ćwiklak – kierownik ZEC w Wołominie, Paweł Królak – wiceprezes ZEC w Wołominie, Henryk Oleszczuk – dyrektor MZDiZ, Ryszard Gałan – PWiK w Wołominie, Janusz Rutkowski – dyrektor Projektu TORPOL S.A., Piotr Mystkowski – MZDiZ, Tomasz Lipski – Wydział Inwestycji.

Oprac. Teresa Urbanowska

Komentarze

komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.