Zakończyła się budowa chodnika łączącego Roszczep i Wolę Rasztowską

Kolejna ważna inwestycja zakończona. Zakończyła się budowa chodnika łączącego Roszczep i Wolę Rasztowską przy drodze wojewódzkiej nr 636.

W ramach inwestycji powstał chodnik z kostki brukowej o długości prawie 700m. Wybudowano również zjazdy do posesji, przepusty drogowe pod zjazdami oraz odwodnienie. Inwestorem był Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie. Koszt budowy chodnika wraz z odwodnieniem wyniósł 669 461,88 zł. Gmina Klembów przeznaczyła 46 678,50 zł na wykonanie projektu oraz wykupiła grunty.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.