Zaproszenie do współorganizacji Wigilii Miejskiej w Wołominie

Zbliżają się najbardziej rodzinne święta w roku, Boże Narodzenie. W tym roku po raz trzeci UM Wołomin chciałby spotkać się z mieszkańcami Gminy Wołomin podczas Wigilii Miejskiej, by wspólnie celebrować ten wyjątkowy czas.

W 2018 roku do współorganizowania Wigilii Miejskiej zaproszono wszystkich, którzy chcieli jednoczyć się w duchu wspólnoty tego wydarzenia. Przedsiębiorcy oraz przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji społecznych okazali niezwykłą hojność. To dzięki wspólnemu zaangażowaniu możliwe było zorganizowanie wyjątkowo spotkania, w którym udział wzięło ponad tysiąc mieszkańców.
Mieszkańcy mogą włączyć się w przygotowanie Wigilii Miejskiej poprzez partycypację w kosztach organizacji lub przygotowaniu poczęstunku, upominków czy np. ozdób świątecznych.

– Zróbmy razem wspaniałą Wigilię dla mieszkańców gminy Wołomin. Szczegółowy zakres Państwa wkładu w to społeczne wydarzenie możemy ustalić podczas indywidualnych rozmów i spotkań. Najważniejsze są Państwa chęci, dlatego wszystkich zainteresowanych wspólnym działaniem zapraszamy do kontaktu z koordynatorem wydarzenia.

W zamian wołomiński magistrat  może zaoferować:
? umieszczenie nazwy Państwa firmy w materiałach informacyjnych na temat Wigilii Miejskiej 2019;
? wpis na naszą stronę internetową (nazwisko/logo);
? oznaczenie jako współorganizatora wydarzenia w serwisie Facebook;
? podziękowanie w wygłoszonym w trakcie uroczystości przemówieniu;
? przygotowanie miejsca na Państwa namioty, banery, plakaty lub inne materiały informacyjne w czasie trwania Wigilii.
Jesteśmy otwarci także na zaproponowane przez Państwa sposoby promocji.

Możecie skorzystać z okazji i już dziś włączyć się w naszą inicjatywę. W jej realizację wkładamy własne siły i środki, ale liczymy też na Państwa pomoc, wierząc, że będzie to dla Państwa wspaniała forma integracji z lokalną społecznością, promocja i reklama.

Pokładając nadzieję na Państwa przychylną reakcję na nasz apel prosimy o kontakt z Wydziałem Marketingu i Mediów, tel. 22 763 30 74, redakcja@wolomin.org.pl – – czytamy na stronie UM Wołomin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.