Zapytaj, zanim zaczniesz remont

Z Andrzejem Saulewiczem, właścicielem firmy budowlanej z 30-letnim stażem, rozmawiamy o pułapkach, jakie czekają inwestora podczas remontu budynku mieszkalnego.

? Planujemy duży remont domu. O czym trzeba i warto pamiętać przed przystąpieniem do prac remontowych?

? Planując remont domu, powinniśmy określić szczegółowo zakres prac, jakie trzeba wykonać.
Jeśli są to roboty polegające tylko na podwyższeniu funkcjonalności i estetyki, to w większości przypadków nie potrzebujemy żadnych pozwoleń czy projektów, wystarczy tu jedynie własna inwencja i pomysłowość.

? Kiedy i na jakie działania potrzebne będą specjalne pozwolenia?

? Jeśli budynek będzie modernizowany z zewnątrz z ingerencją w architekturę (np. zmiana elewacji, przebudowa dachu, wstawienie nowych otworów czy chociażby zadaszenie wejścia), wówczas potrzebny będzie projekt sporządzony przez osobę uprawnioną i uzyskanie pozwolenia Starostwa Wydziału Budownictwa. Bardzo ważną sprawą jest, aby pamiętać, jeśli chcemy przebudować ściany, to bezwzględnie musi wydać opinię uprawniony inżynier konstrukcji budowlanych, czy konstrukcja, którą chcemy usunąć lub przebudować, nie jest nośna, gdyż samowolne działanie w takich przypadkach może naruszyć konstrukcję budynku i doprowadzić do katastrofy budowlanej. Reasumując, planując kapitalny remont budowlany powinniśmy zlecić sporządzenie projektu budowlanego i z tym projektem udać się do Starostwa, gdzie uzyskamy informację, jakie niezbędne pozwolenia musimy uzyskać.

? Czy za działanie bez tych pozwoleń grożą jakieś konsekwencje prawne?

? Prawo budowlane pod względem odbiorów i przekazywania obiektów budowlanych do użytkowania zostało zmienione w 1994 r. z wieloma późniejszymi zmianami. Obecnie przepisy są bardziej restrykcyjne i musimy uważać, aby nie okazało się, że nasz remont jest samowolą budowlaną, gdyż w takim przypadku grożą wysokie kary pieniężne i możemy otrzymać nakaz rozbiórki

? A jeśli w swoim domu chcemy prowadzić działalność gospodarczą?

? Jeśli planowany remont chcemy wykonać pod kątem zmiany przeznaczenia użytkowania, np. pod własną działalność gospodarczą, wówczas konieczne jest sprawdzenie w Urzędzie Miasta, czy na danym terenie może być prowadzona działalność o planowanym przez nas charakterze oraz zgłosić zamiar zmiany użytkowania obiektu, na którą musi wyrazić zgodę Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego.

? Czy sami możemy sobie poradzić z taką procedurą?

? Przy remontach kapitalnych, tak jak i nowych inwestycjach, zalecałbym powierzenie nadzoru inwestorskiego uprawnionej osobie, wówczas uniknie się problemów z przekazaniem do użytkowania oraz taka osoba odpowiada prawnie za właściwą realizację projektu.

Na rynku jest wiele firm oferujących usługi budowlane, lecz nie wszystkie gwarantują odpowiednią jakość usług. Niestety w większości przypadków o wyborze wykonawcy decyduje tylko cena.

? W jakich przypadkach odradzałby Pan samodzielne prowadzenie prac remontowych?

? Wiele remontów wiąże się z modernizacją instalacji grzewczych, na te niewymagane są projekty i pozwolenia. Jednakże obecnie nośniki energetyczne są bardzo drogie i dlatego przy planowanej modernizacji czy przebudowie instalacji zalecałbym konsultację z fachowcami. Ludzie często polegają na radach sprzedawców kotłów grzewczych, lecz oczywiste jest, że każdy będzie zachwalał swój towar. Aby instalacja była efektywna i ekonomiczna, kocioł musi być odpowiednio dobrany do istniejącej lub projektowanej instalacji (ważny jest rodzaj zastosowanych grzejników oraz systemu grzewczego). Musimy pamiętać o podstawowej zasadzie, że oszczędzanie podczas budowy kosztuje więcej w czasie eksploatacji. Niebagatelną sprawą mającą podstawowy wpływ na zużycie energii jest właściwa izolacja termiczna budynku.

Bardzo duży odsetek ludzi mieszka w tak zwanych wspólnotach mieszkaniowych, gdzie planowane remonty muszą uzyskać akceptację wspólnoty, zanim rozpocznie się jakiekolwiek działania.