Zastrzeż PESEL

Zastrzeż PESEL

Chcesz mieć pewność, że nikt nie wykorzysta Twojego numeru PESEL bez Twojej wiedzy? Zastrzeż PESEL to usługa, dzięki której nikt nie weźmie na Ciebie kredytu, nie kupi sprzętów na raty, a do całkowitego minimum zostaną ograniczone próby wyłudzeń i oszustw.

W utworzonym Rejestrze Zastrzeżeń Numerów PESEL każda osoba fizyczna będzie mogła dokonać:

– Zastrzeżenia numeru PESEL.

– Cofnięcia zastrzeżenia numeru PESEL.

– Ustawienia automatycznego zastrzeżenia numeru PESEL.

– Sprawdzenia historii weryfikacji numeru PESEL przez instytucje, firmy i osoby prywatne.

– Podglądu historii zmian statusu.

Usługa dostępna będzie od 17 listopada 2023 r. Możesz zrobić to zarówno elektronicznie poprzez stronę obywatel.gov.pl, aplikację mObywatel lub osobiście w placówce bankowej, na poczcie oraz w Urzędzie. Zastrzeżenie lub cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL jest całkowicie bezpłatne.

Co to oznacza w praktyce? Jeśli PESEL danej osoby zostanie zastrzeżony, tonie będzie można z tym PESEL-em dokonać pewnych czynności. Notariusz przed dokonaniem czynności sprawdzi czy PESEL jest zastrzeżony i odmówi ich wykonania, jeśli tak będzie. Podobnie banki lub instytucje kredytowe- przed zawarciem umów związanych z pożyczkami, kredytami lub otwarciem konta sprawdzą czy PESEL jest w rejestrze. Dostawca usług telefonicznych odmówi wydania duplikatu karty SIM, jeżeli PESEL będzie zastrzeżony. Niezbędne jest uprzednie cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL.

Uwaga! Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości – ustawowy obowiązek weryfikacji zastrzeżenia numeru PESEL przy zawieraniu, np. umowy kredytu lub pożyczki w praktyce, wejdzie w życie 1 czerwca 2024 r. Oznacza to, że można od 17 listopada dokonać tej czynności, ale skutki prawne będą obowiązywały od daty wskazanej w ustawie. Niektóre instytucje mogą zintegrować się z systemem wcześniej. Nie zmienia to faktu, że pełne wejście w życie obowiązków związanych z ustawą nastąpi latem przyszłego roku.

 

Więcej informacji z Mazowsza

Planowane wyłączenia prądu w Powiecie Wołomińskim, Wyszkowskim, Ostrowskim, Węgrowskim i Sokołowskim

Planowane wyłączenia prądu w Powiecie Wołomińskim, Wyszkowskim, Ostrowskim, Węgrowskim i Sokołowskim

W dniach od 28 lutego do 7 marca planowane są przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie Powiatu Wołomińskiego, Wyszkowskiego, Ostrowskiego, Węgrowskiego i [...]
0 komentarzy
Kto może otrzymać zasiłek pogrzebowy?

Kto może otrzymać zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek pogrzebowy może otrzymać każdy, kto zapłacił za pogrzeb. Mają do niego prawo nie tylko członkowie rodziny zmarłego, ale także osoba obca lub [...]
0 komentarzy

Szkolenie z ratownictwa pola walki w ramach projektu „Women of NATO”

Żołnierze 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej wspólnie z sojuszniczkami z Batalionowej Grupy Bojowej NATO przeszkolili uczniów klas mundurowych z ratownictwa pola walki. Wydarzenie [...]
0 komentarzy
Ponad 45,6 mln zł na wprowadzenie usług społecznych na Mazowszu

Ponad 45,6 mln zł na wprowadzenie usług społecznych na Mazowszu

Asystent jadący ze starszą osobą do lekarza, gdy rodzina jest w pracy, pan „złota rączka” czy pielęgniarka przyjeżdżająca do domu – to tylko [...]
0 komentarzy
Planowane wyłączenia prądu w Powiecie Wołomińskim

Planowane wyłączenia prądu w Powiecie Legionowskim i Nowodworskim

W dniach od 28 lutego do 8 marca planowane są przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie Powiatu Legionowskiego i Nowodworskiego. Obszar Data [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.