ZazieleńMY ścieżkę rowerową w Gminie Radzymin – głosuj na projekt nr 479

ZazieleńMY ścieżkę rowerową w Gminie Radzymin – głosuj na projekt nr 479

Budżet Obywatelski Mazowsza to wyjątkowa okazja do rzeczywistego i bezpośredniego współdecydowania o tym, na co zostanie wydana część budżetu województwa mazowieckiego Daje on możliwość zgłaszania i promowania własnych ciekawych pomysłów na rzecz mieszkańców. Radzymin także ma swój projekt! 

Oddaj głos na projekt nr 479 na https://bom.mazovia.pl/
w terminie od 12 maja do 18 czerwca 2023 r. 

Skrócony opis projektu gminy Radzymin 

Budowa zielonej strefy buforowej pomiędzy ścieżką rowerową, a drogą wojewódzką w miejscowościach Cegielnia i Słupno (wzdłuż ul. Jana Pawła II – dawna DK 8.) gmina Radzymin. Projekt zakłada stworzenie tzw zielonej ściany poprzez gęste nasadzenia zieleni zimozielonej, zawierającej wszystkie szaty roślinności od niskiej do wysokiej

Lokalizacja

Wzdłuż drogi wojewódzkiej (dawna DK 8.) od skrzyżowania z ul. Sikorskiego w msc Cegielnia do skrzyżowania z ul. Żeromskiego w msc Słupno w gminie radzymin około 2 km

BOM mapka.png

Opis projektu

Budowa zielonej strefy buforowej pomiędzy ścieżką rowerową, a drogą wojewódzką w msc Cegielnia i Słupno (wzdłuż ul. Jana Pawła II – dawna DK 8.) w gminie Radzymin

Projekt zakłada stworzenie tzw zielonej ściany poprzez wykonanie gęstych nasadzeń, a w terenie gdzie nie ma wystarczającego miejsca na zieleń można by zastosować „poziomą” (np. montaż pergoli) lub innych elementów dekoracyjnych, które umożliwią posadzenie pnączy.

W celu zachowania wymogów dotyczących widoczności i bezpieczeństwa ruchu – szczególnie w rejonie skrzyżowań, przejść dla pieszych, ścieżki rowerowej oraz przystanku komunikacji zbiorowej pozostawiamy zarządcy drogi decyzyjność w zastosowaniu rozwiązań.

Strefa buforowa z zieleni – rekomendowane jest wykonanie gęstych nasadzeń zieleni zimozielonej, zawierającej wszystkie szaty roślinności od niskiej do wysokiej. Zaleca się także – szczególnie w odniesieniu do roślin młodszych, aby do nasadzeń wykorzystywać rośliny wyprodukowane z zakrytym systemem korzeniowym, a w przypadku drzew dodatkowo szkółkowane. Do wykonania nasadzeń z drzew wysokich należy przeznaczać materiał roślinny wykopany z bryłą korzeniową, zabezpieczoną tkaniną jutową lub siatką wykonaną z drutu nieocynkowanego.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Projekt ma na celu:
* odizolowanie ciągu pieszo – rowerowego i strefy zamieszkałej od ruchliwej drogi
* zmniejszenie natężenie hałasu
* poprawę samopoczucia mieszkańców
* zwiększenie bioróżnorodność, poprawę małej retencji, wytworzenie tlenu w pasie drogi
* podniesie walorów estetycznych

Adresaci projektu

Mieszkańcy Województwa Mazowieckiego i odwiedzający z całego kraju:
*użytkownicy ciągu pieszo – rowerowego
*mieszkańcy
*turyści (sąsiedztwo Krzyża Żołnierskiego” obiektu, który zapisał się w kartach historii związanej z Cudem nad Wisłą)

Lp. Działanie Koszt (brutto, w PLN)
1 wykonanie projektu budowlanego i nasadzeń 50 000 zł
2 strefa buforowa z zieleni 500 000 zł
3 strefa buforowa z pergoli 300 000 zł
Łącznie: 850 000 zł
Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

 

Więcej informacji z Radzymina

Radzymin - Program Wzmacniania Rodziny - bezpłatne warsztaty dla rodziców

Radzymin – Program Wzmacniania Rodziny – bezpłatne warsztaty dla rodziców

Zachęcamy rodziców i opiekunów dziecka w wieku 10-14 lat na bezpłatne warsztaty prowadzone w ramach „Programu Wzmacniania Rodziny”. Spotkania rozpoczynają się 30 września [...]
0 komentarzy
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów Dybów Kolonia, Ciemne, Wiktorów i Stary Janków

Radzymin – pierwsze konsultacje w sprawie uchwały krajobrazowej

Trwają prace nad przygotowaniem tzw. uchwały krajobrazowej, która wprowadzi na terenie całej gminy zasady i warunki sytuowania reklam (oraz częściowo ogrodzeń i mebli [...]
0 komentarzy
Marki - Mazowieckie Igrzyska Młodzieży Szkolnej

Marki – Mazowieckie Igrzyska Młodzieży Szkolnej

21 września br. na Stadionie lekkoatletycznym odbyły się zawody rejonu Marki-Radzymin-Dąbrówka w indywidualnych biegach przełajowych w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej. W zawodach [...]
0 komentarzy
Radzymin - Pierwsze konsultacje w sprawie uchwały krajobrazowej

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Radzymin

Obwieszczenie burmistrza Radzymina  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Radzymin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko [...]
0 komentarzy
Przetargi na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości - Nadma

Przetargi na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości – Nadma

Burmistrz Radzymina ogłasza trzecie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Radzymin Do ceny nieruchomości uzyskanej w przetargu zostanie [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.